pandora.com.tr
pandora.com.tr
Türkiye'nin En Büyük Kitabevi
Paylaş»
 • Yazar olarak 244 eser bulundu.

Karl Marx

   (Bu metin, Engels'in 1868 Temmuz'unun sonunda ünlü edebiyat dergisi Gartenlaube'ye yazdığı ve sonradan editörlerin yayımlamama kararı aldıkları Marx'ın kısa bir biyografisidir. Tam bir yıl sonra Engels biyografiyi yeniden kaleme almış ve Die Zukunft'un 11 Ağustos 1869 tarihli baskısında yayımlatmıştır)

   Karl Marx 5 Mayıs 1818'de klasik bir eğitim aldığı Trier'de doğdu. Bonn'da ve daha sonra felsefi kaygılarının kendisini hukuktan çabucak uzaklaştıracağı Berlin'de hukuk eğitimi aldı. 1841'de "entelektüellerin anakenti"nde geçirdiği beş yıldan sonra bir memuriyete girme niyetiyle Bonn'a geri döndü. O sıralarda Prusya'da ilk "Yeni Dönem" modaydı. Dördüncü Frederick William sadık bir muhalefete olan aşkını ilan etmişti ve öylesini örgütlemek içim çeşitli bölgelerde girişimler yapılıyordu. Böylece Köln'de de Rheinische Zeitung kurulmuştu; Marx beklenmedik bir cüretle, bu gazeteyi büyük dikkat çeken yazılarla Ren Eyalet Komitesi'nin niyetlerini eleştirmek için kullandı. 1842 sonunda gazetenin editörlüğüne el koydu. Sansürcüler için öyle bir dikendi ki, onu Berlin'den özellikle Rheinische Zeitung'a göz kulak olacak bir sansürcü göndererek onurlandırdılar. Bunun da işe yaramayacağı anlaşılınca gazete ikili bir sansüre uğradı; zira olağan prosedürlere ek olarak her mesele Köln valiliğinin ikinci bir düzeyden sansürüne tabi kılındı. Ancak bu da Rheinische Zeitung'un "inatçı kötü niyetine" karşı bir yarar sağlamayınca bakanlık 1843 başında Rheinische Zeitung'un yayımının yılın ilk mevsiminin sonunda durması gerektiğine dair bir kararname çıkardı. Gazetenin hissedarları uzlaşma girişiminde bulundukları an Marx istifa etti; ancak bu da hiçbir şey getirmedi ve gazete yayımını durdurdu.

   Ren Eyalet Komitesi'nin niyetlerini eleştirmek Marx'ı maddi çıkar sorunlarını ele almaya zorladı. Sonrasında kendisini ne hukukun ne felsefenin hesaba kattığı bakış açılarıyla karşı karşıya buldu. Hegelci hukuk felsefesini izleyerek Marx, insanlığın tarihsel gelişim sürecini anlamak için bir anahtarın aranabileceği noktanın, Hegel'in "yapının üstü" olarak betimlediği yerde değil, onun horgörüyle baktığı "sivil toplum" alanında olduğu sonucuna vardı. Bununla birlikte sivil toplumun bilimi ekonomi politiktir ve bu bilim Almanya'da incelenemezdi; yalnızca İngiltere ya da Fransa'da incelenebilirdi.

   Bu yüzden Marx, 1843 yazında Trier'de meclis üyesi Westphalen'ın kızıyla (daha sonraları Prusya İçişleri Bakanı olacak Westphalen'ın kızkardeşi) evlenerek kendini öncelikli olarak siyasi ekonomi ve Büyük Fransız Devrimi çalışmaya adayacağı Paris'e gitti. Aynı dönemde sadece bir sayısı çıkabilen Alman-Fransız Yıllıkları'nın basımında Ruge'le işbirliği yaptı. Guizot tarafından Fransa'dan kovulunca Brüksel'e gitti ve Şubat devrimi patlak verinceye kadar aynı çalışmaları sürdürerek orada kaldı. Sosyalizmin genel olarak kabul edilen versiyonuna ne kadar az katıldığı Proudhon'un Sefaletin Felsefesi'ne karşılık olarak yazdığı, Brüksel ve Paris'te Felsefenin Sefaleti başlığıyla yayımlanan eleştirisinde ortadadır. Daha bu çalışmada şimdi bütün ayrıntılarıyla ortaya koyduğu kuramın birçok temel noktası bulunabilir. Şubat Devrimi'nden önce yazılmış, 1848'de Londra'da yayımlanan, Londra İşçi Kongresi'nde benimsenen Komünist Parti Manifestosu da özünde onun eseridir.

   Şubat Devrimi'nin neden olduğu paniğin etkisiyle bu kez Belçika hükümeti tarafından kovulan Marx, Fransız geçici hükümetinin davetiyle Paris'e döndü. Devrimin gelgit dalgası tüm bilimsel uğraşını arka plana kaydırdı; o an önemli olan hareketin içinde olmaktı. O sarsıntılı günlerde bir cumhuriyet kurmak üzere Alman işçilerini gönüllü olarak savaşmaları için Fransa'dan örgütlemeye çalışan ajitasyoncuların anlamsız fikirlerine karşı mücadele ettikten sonra Marx arkadaşlarıyla Köln'e gitti ve 1849'a kadar yayımlanacak olan ve Ren kıyılarındaki insanların bugün hala hatırladıkları Neue (Alm. Yeni) Rheinische Zeitung'u kurdu. 1848 basınının özgürlüğü herhalde hiçbir yerde Prusya istihkamlarının ortasındaki bu gazete tarafından kullanıldığı ölçüde başarıyla kullanılmamıştır. Hükümet mahkemelerde süründürerek nafile yere gazeteyi susturmaya çalıştıysa da -Marx basın yasalarına muhalefetten ve halkı vergi ödemeyi ret etmeye kışkırtmaktan iki kez mahkemeye çıkarıldı ve iki davada da beraat etti-, gazete, 1849 Mayıs ayaklanmaları sırasında, Marx'ın artık Prusya vatandaşı olmadığı gerekçesiyle kovulmasıyla kapanmak durumunda kaldı. Diğer editörleri kovmak için de benzer gerekçeler kullanıldı. Bu yüzden Marx bir kez daha kovulacağı ve oradan da 1849 yazında şimdiki ikamet yeri olan Londra'ya gideceği Paris'e dönmek zorunda kaldı.

   O dönemde Londra'da kıtanın bütün uluslarından mültecilerin tüm güzel çiçekleri (fine fleur) bir araya gelmişti. Her türden devrimci komite birlikler, sürgünde gölge hükümetler oluşturmuşlardı. Her türden kavga ve ağız dalaşı vardı ve beyefendiler hiç kuşkusuz hayatlarının o en başarısız dönemine bakmakla meşguldüler. Marx bu entrikalardan uzak kaldı. Bir süre boyunca Neue Rheinische Zeitung'unu aylık bir dergi biçiminde Hamburg'da üretmeye devam etti; daha sonra British Museum'a çekildi ve yoğun bir biçimde, o döneme kadar büyük bölümüyle kullanılmamış olan kütüphanede siyasi iktisat çalıştı. Aynı zamanda New York Tribune'un, bu önde gelen Anglo-Amerikan dergisinin Amerikan İç Savaşı'nın patlak verişine kadar Avrupa siyaseti editörlüğüne vekalet eden düzenli bir yazarıydı.

   2 Aralık hükümet darbesi şu sıralarda yeniden basılan Luis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i (1852, New York) adlı kitapçığı yazmasına neden oldu ve bu Bonaparte'ın kendisini soktuğu savunulamaz konumu anlamak için ufak bir katkı olmayacak. Hükümet darbesinin kahramanı burada gerçekte olduğu gibi, kendisini kuşatan anıtsal başarının ünüyle soyulmuş olarak sunuluyor. Üçüncü Napoleon'unu yüzyılın en büyük adamı olarak gören ve şimdi kendisine bu mucizevi dehanın nasıl olup da gaf üstüne gaf ve art arda siyasi hata yaptığını açıklayamayan cahiller zihinsel gelişimleri için Marx'ın daha önce anılan eserine başvurabilir.

   Londra'da kalışı boyunca Marx kendini öne atmamayı seçmiş olsa da, 1859'daki İtalya seferberliğinden sonra Karl Vogt tarafından Herr Vogt'la sonuçlanacak olan bir polemiğe girmeye zorlandı. Hemen hemen aynı sıralarda siyasi iktisat üzerine çalışmaları ilk meyvesini verdi: Siyasi İktisadın Eleştirisine Katkı, Bölüm 1 (Berlin, 1859). Bu bölüm, tamamen yeni bakımlardan sunulan para teorisini içerir. Bu arada yazar başka çalışmalara girmesini gerektirecek çok fazla malzeme keşfetttiğinden devamı bir süredir yoldaydı.

   Son olarak 1867'de Hamburg'da Kapital: Siyasi İktisadın Eleştirisi yayımlandı. Bu eser bir ömrün adandığı çalışmaların sonuçlarını içeriyor. Bu eserin meselesi kalabalıkları ayağa kaldıracak bir söz kışkırtıcılığı değil; bilimsel çıkarımlardır. Sosyalizme alınan tavır ne olursa olsun, bilinmelidir ki bu eserde sosyalizm ilk kez bilimsel anlamda sunuluyor ve bunu başarıya ulaştıran tamamen Almanya oldu. Hala sosyalizmle mücadele etmek isteyen birileri varsa Marx'la uğraşmak zorundalar ve bunda başarılı olurlarsa kısa boylu tanrıları bir daha anmalarına gerek yoktur.

   Ancak Marx'ın kitabını önemli kılan bir bakış açısı daha var. Bu, sermaye ve emek arasındaki gerçek ilişkilerin İngiltere'de ulaştıkları gibi klasik formları içinde, bütünlükleri içinde sarih ve canlı bir biçimde betimlendikleri ilk çalışma. Neredeyse kırk yıllık bir döneme ait ve pratik olarak İngiltere'de bile tanınmayan parlamento soruşturmaları bunun için malzeme sağlıyor. Sanayinin hemen her kolundan işçilerin koşulları, kadınların ve çocukların işleri, gece işleri vs. hakkında zengin malzeme; bütün bunlar ilk kez burada bulunuyor. Sonra, 1802'deki ilk yasalarla mütevazı bir biçimde başlayan ve bugün hemen hemen tüm manifaktür ve ev sanayiinde çalışma saatlerini kadınlar ve genç insanlar için altmış saatle ve on üç yaşın altındaki çocuklar için otuz dokuz saatle sınırlandıran fabrika yasalarının tarihi var. Bu bakımdan kitap her sanayici için ilgi çekici.

   Yıllar boyunca Marx en çok dil uzatılan Alman yazarlardan biri oldu ve kimse de misillemede azimli olduğunu ve vuruşlarının hedefledikleri yeri tüm gücüyle bulduğunu inkar edemez. Ancak bu kadar bulaştığı polemikler onun için yalnızca kendini savunmak anlamına geliyordu. Son tahlilde gerçek ilgi alanı, sistematik bir şekilde, biçiminden ve içeriğinden tatmin olmadıkça, okumadık kitap, değerlendirilmedik pürüz bırakmadığına ve her noktayı her bakımdan incelediğine ikna olmadıkça onu çalışmalarınını kamuya sunmaktan alıkoyan bir özenle, yirmi beş yıldır çalıştığı ve ortaya koyduğu bilim olarak kaldı. Bu taklitçiler çağında özgün düşünürler pek nadirdir; bununla birlikte eğer bir adam yalnızca özgün bir düşünür olmayıp kendi alandaki bilgide en tepeye yerleşiyorsa, iki kez dikkate alınmayı hak eder.

   Beklenebileceği gibi çalışmalarına ek olarak Marx işçi hareketiyle de meşguldür; çok fazla ilginin odağında bulunan ve Avrupa'nın birçok yerinde hesaba katılması gereken bir güç olduğunu kanıtlayan Uluslararası İşçi Birliği'nin kurucularından biridir. Burada, en azından işçi hareketi söz konusu oldukça, bu çağ açan örgütün Alman bileşeninin etkili bir konumda bulunacağını -teşekkürler tamamen Marx'a- söylemenin yanlış olmayacağına inanıyoruz.

   As one would expect, in addition to his studies Marx is busy with the workers' movement; he is one of the founders of the International Working Men's Association, which has been the centre of so much attention recently and has already shown in more than one place in Europe that it is a force to be reckoned with. We believe that we are not mistaken in saying that in this, at least as far as the workers' movement is concerned, epoch-making organisation the German element - thanks precisely to Marx - holds the influential position which is its due.

Türkçe Kitapları

 • %26
  indirim
  45,00 TL  33,30 TL
  Sepete Ekle
  Alman İdeolojisi
  Alman İdeolojisi
  Karl Marx
  Kor Kitap
 • %10
  indirim
  42,00 TL  37,80 TL
  Sepete Ekle
  Grundrisse : Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma
  Grundrisse : Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma
  Karl Marx
  Birikim
 • %10
  indirim
  8,00 TL  7,20 TL
  Sepete Ekle
  Ücret, Fiyat ve Kar
  Ücret, Fiyat ve Kar
  Karl Marx
  Kor Kitap
 • %25
  indirim
  14,00 TL  10,50 TL
  Sepete Ekle
  Devlet ve Hukuk
  Devlet ve Hukuk
  Karl Marx
  Ayrıntı
 • %10
  indirim
  20,00 TL  18,00 TL
  Sepete Ekle
  1844 El Yazmaları
  1844 El Yazmaları
  Karl Marx
  Birikim
 • %26
  indirim
  25,00 TL  18,50 TL
  Sepete Ekle
  Marksist Felsefe Kılavuzu
  Marksist Felsefe Kılavuzu
  Karl Marx
  Yazılama
 • %26
  indirim
  10,00 TL  7,40 TL
  Sepete Ekle
  Komünist Manifesto
  Komünist Manifesto
  Karl Marx
  Yazılama
 • %10
  indirim
  16,00 TL  14,40 TL
  Sepete Ekle
  Demokritos ile Epikouros
  Demokritos ile Epikouros'un Doğa Felsefelerindeki Ayırım
  Karl Marx
  BilgeSu
 • %30
  indirim
  28,00 TL  19,60 TL
  Sepete Ekle
  Etnoloji Defterleri
  Etnoloji Defterleri
  Karl Marx
  Hil
 • %30
  indirim
  17,00 TL  11,90 TL
  Sepete Ekle
  Siyasi Yazılar 2. Baskı
  Siyasi Yazılar 2. Baskı
  Karl Marx
  Hil

Yabancı Dildeki Kitapları

 • 7,99 £  50,53 TL
  Sepete Ekle
  Communist Manifesto/The April Theses : A Revolutionary Edition
  Communist Manifesto/The April Theses : A Revolutionary Edition
  Karl Marx
  Verso
 •  5,00 TL
  Sepete Ekle
  Communist Manifesto : Little Black Classics No.20
  Communist Manifesto : Little Black Classics No.20
  Karl Marx
  Penguin Classics
 • 19,99 $  94,54 TL
  Sepete Ekle
  Das Kapital : A Critique of Political Economy (Skeptical Reader Series)
  Das Kapital : A Critique of Political Economy (Skeptical Reader Series)
  Karl Marx
  Regnery
 • 16,95 $  80,16 TL
  Sepete Ekle
  On Religion
  On Religion
  Karl Marx
  Dover
 •  20,00 TL
  Sepete Ekle
  Communist Manifesto
  Communist Manifesto
  Karl Marx
  Oxford University Press-Classics
 •  30,00 TL
  Sepete Ekle
  Capital : An Abridged Edition
  Capital : An Abridged Edition
  Karl Marx
  Oxford University Press-Classics
 • 6,95 $  32,87 TL
  Sepete Ekle
  Economic and Philosophic Manuscripts of 1844
  Economic and Philosophic Manuscripts of 1844
  Karl Marx
  Dover
 • 14,99 £  94,79 TL
  Sepete Ekle
  Dispatches for the "New York Tribune" : Selected Journalism of Karl Marx
  Dispatches for the "New York Tribune" : Selected Journalism of Karl Marx
  Karl Marx
  Penguin
 • 5,99 £  37,88 TL
  Sepete Ekle
  Communist Manifesto
  Communist Manifesto
  Karl Marx
  Penguin
 • 16,99 £  107,44 TL
  Sepete Ekle
  Early Writings
  Early Writings
  Karl Marx
  Penguin
EN YUKARIYA GİT