pandora.com.tr
pandora.com.tr
Türkiye'nin En Büyük Kitabevi
Paylaş»
 • Yazar olarak 90,
  Önsöz Yazarı olarak 2 eser bulundu.

Roland Barthes

  Roland Barthes, semiyotik üzerine yazdığı yazılarla tanınan 20. yüzyılın önde gelen eleştirmen ve düşünce adamlarından biriydi. Yazıları yapısalcılığın bir entelektüel hareket olarak 1960'larda başlayan yükselişinde önemli bir rol oynamıştı. Ömrü boyunca on yedi kitap ve birçok derlemede kullanılan çok sayıda makale yayınladı. Geleneksel edebiyat eleştirisinde kapsamlı yeniliklerin önünü açtı. Gerek ülkesi Fransa'da gerekse ülke dışında çok sayıda takipçisi çıktı.

  "Yazardan beklenen gerçekliği temsil etmesi değil, onu işaret etmesidir. Bu, eleştiriye birbirinden keskin bir biçimde farklı iki yöntemi kullanma görevini yükler: Yazarın realizmi ya ideolojik bir töz olarak (örneğin Brecht'teki Marksist temalar) ya da semiyolojik değer olarak (destekler, aktörler, müzik, Brechtyen dramaturjide renkler) ele alınmalıdır. İdeal olan elbette eleştirinin bu iki yöntemini birlikte kullanmaktır. Sürekli olarak yapılan yanlış bunları birbirine karıştırmaktır: İdeolojinin kendi yöntemleri vardır; semiyolojinin de."

  Roland Barthes 1915'te Cherbourg, Manche'ta doğdu. Babasının 1916'da bir deniz savaşındaki ölümünden sonra annesi Henriette Binger Barthes, Barthes'ın çocukluğunu geçirdiği Bayonne'a taşındı; daha sonra 1924'te oğlunu da yanına alarak Paris'e göçtü. Barthes, Montaigne ve Louis le Grand Liselerine devam etti. Anne Barthes'ın gayrı meşru bir çocuk dünyaya getirmesinden sonra, Barthes'ın dedesi aileden desteğini çekince, Henriette Barthes kitap ciltçisi olarak çalışmaya başladı. Bu arada Roland Barthes Sorbonne'da klasik edebiyat eğitimine başladı. Yunan trajedisi, gramer ve filoloji derslerine ilgi gösteriyordu.

  1934'te yazar verem hastalığına yakalandı. Bu yüzden 1934-35 ve 1942-46 yıllarını sanatoryumlarda geçirmek zorunda kaldı. Alman işgali sırasında Isère'de bir sanatoryumda kalıyordu. Hastalığının sürekli nüksedişi doktora çalışmasını sürdürebilmesini engelledi; ancak hırsla okumaya devam etti. Bir tiyatro grubu kurdu ve yazmaya başladı. Bayonne, Biarritz, Paris'te lise öğretmenliği yaptı. Bükreş Fransız Enstitüsü, İskenderiye Üniversitesi ve Kültürel Sorunlar Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulundu. 1952-59 arasında Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde araştırmalara katıldı ve 1960'tan 1976'ya kadar École Pratique des Hautes Études'ün yöneticiliğini yaptı. 1967-68'de Baltimore Johns Hopkins Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. 1976-1980 arasında da Collège de France Edebi Semiyoloji Bölümü'nün başkanlığını yaptı.

  Yazının Sıfır Derecesi ilk olarak Albert Camus'nun dergisi Combat'ta makaleler halinde yayınlandı. Bu makale dizisi Barthes'ın Fransa'daki modernist edebiyatın önde gelen eleştirmenlerinden biri olarak anılmaya başlamasına yetti. Dizide üsluptan, dilden ve yazıdan farklı bir kavram olarak yazım (ecriture) üzerinde durulıyordu. Çalışma Barthes'ı Fransız Yeni Romanı'yla doğrudan ilişkiye geçirdi. Barthes Alain Robbe-Grillet ve Michel Butor'un amaçlarını teşhis eden ilk eleştirmen oldu. Barhes edebiyatın tarihsel koşullarına eğilerek yazının modern bir pratiğinin zorluğunu ortaya koydu: Bir dili üstlendiği anda yazar belli söylemsel düzenlerin sınırları içine hapsedilmiş oluyordu.

  Bir 19. yüzyıl tarihçisi olan Jules Michelet'nin biyografisi olan Michelet Par Lui-Meme'de (Kendi Ağzından Michelet) Barthes bu yazarın takıntılarına odaklandı ve bunların Michelet'nin yazma tarzının bir parçası olduğunu ve tarihçini yazdıklarıyla ilişkili tarihsel anlara varoluşsal bir gerçeklik verdiğini gördü. Barthes Çağdaş Söylenler'de semiyolojik kavramları modern toplumun mit ve göstergelerini yorumlamak için kullanddı. Kullandığı malzeme gazeteler, filmler, gösteriler, sergilerdi; zira bunlar ideolojik suiistimallerle iç içelerdi. Barthes'ın başlangıç noktası geleneksel değer yargılarında ya da yazarların niyetlerinin araştırılmasında değil; bir "göstergeler sistemi" -çalışmanın bütününe anlamını veren altta yatan yapı- olarak metnin kendisinde yatıyordu. Bir reklam firması Barthes'ın çalışmalarını o kadar ilginç bulmuştu ki, Barthes'ı bir süre boyunca Fransa'nın ve dünyanın en büyük oto üreticilerinden birine bir süreliğine danışmanlık yapması için ikna edebildi.

  Sur Racine (Racine Üzerine) çalışması söz konusu yazarın akademi dışı bir değerlendirmesi olduğundan birçok tartışmaya yol açtı. Racine uzmanı bir Sorbonne profesörü olan Raymond Picard Nouvelle critique ou nouvelle imposture? (Roman Eleştirisi Mı, Roman Karalama Mı?) adlı çalışmasında Barhes'ın makalelerinin öznel doğasını eleştirdi. Barhes, Picard ve meslektaşlarının sürdüregeldiği üniversite eleştirmenliğinin yerini alacak bir eleştiri bilimine olan ihtiyacı dile getirdiği Critique et Verite (Eleştiri ve Gerçek) kitabıyla suçlamalara yanıt verdi. Eleştiri bir bilim haline gelmeli ve eleştirel terimlerin ve yaklaşımların egemen ideolojiyle bağlantılarını göstermeliydi. Araştırmanın kendinden menkul temeli olarak verili açıklık, soyluluk ve insanlık değerleri başka türden yaklaşımlar üzerinde bastırıcı bir etki oluşturuyorlardı.

   "Ne adına konuşuyorum? Bir işlev? Bir bilgi kümesi?n Bir tecrübe? Neyi temsil ediyorum? Bilimsel bir yetiyi? Bir kurumu? Bir hizmeti? Aslında, yalnızca dil adına konuşuyorum. Konuşuyorum, çünkü yazdım. Yazı en iyi zıddıyla, konuşmayla temsil edilir... Yazı dilin gerçeğini ifade edebilir, varolanın gerçeğini değil." (İmge-Müzik-Dil, 1977)

  Kariyeri boyunca Barthes belli bir konuya yönelen kitaplardan çok başkalarıyla karşılaştırıldığında bütünlüklü-kuramsal bir tarzdan çok, öznel aforizmalara öncelik veren makaleler yazmayı tercih etmiştir. Le Plasir de Texte'de (Metin Zevki) Barthes metinle ilişkiye geçmede kişsel boyutlar fikrini daha ötelere taşıdı. Hoşlandıkları, hoşlanmadıkları, ve bu etkinlikle ilgili motivasyonlarıyla kendi okuma tutkusunu çözümledi. Japonya gezisinden sonra yazdığı L'empire des Signes'ta (Gösterge İmparatorluğu, 1970) bu ülkenin mitleriyle uğraştı. Tanım sanatına harika bir giriş olan bu eserinde Japon mutfağı hakkında "çiğin alacakaranlığı", haikular hakkında "yorumsuz görü" ve seks hakkında "cinsellik dışında her yerde"gibi yorumlar yaptı.

  Elements de Semiology'de (Semiyolojinin Öğeleri, 1964) Barthes Ferdinand de Saussure'ün dil kavramlaştırması ve mit ve törenlerin çözümlemeleri üzerinden göstergebilim hakkındaki görüşlerini sistematize etti. Bununla birlikte yapısalcı dilbilime en yoğun biçimde başvurduğu eseri 1970 tarihli S/Z oldu. Balzac'ın Sarrasine adlı kısa öyküsünü aşama aşama çözümleyerek okuma tecrübesini ve okurun bir özne olarak metinlerdeki dilin hareketiyle ilişkilerini inceledi. Barthes'a göre klasik eleştiri okura hiç önem atfetmemişti. Oysa okur metnin tüm dallanıp budaklanmalarının geliştiği mekandı. Bir metnin bütünlüğü kökeninde değil vardığı yerde yatıyordu. "Okurun doğumu yazarın ölümü pahasına olmak zorundadır." Edebi bütünü oluşturan yapısal öğeler üzerindeki yoğunlaşması nedeniyle, bu çalışma, çok düzeyli -neredeyse oyuncul- edebi eleştiri için bir odak noktası ve model haline geldi.

   "Epey bir süre önce bir gün Napolyon'un en küçük kardeşinin 1852'de çekilmiş bir fotoğrafına bakarken başıma geldi. Ve o zaman, şaşkınlıkla, gözümüfotoğraftan alamadığımı farkettim; çünkü 'imparatora bakan gözlere bakıyordum.'" (Camera Lucinda, 1980)

  Barthes'ın son kitabı fotoğrafı bir iletişim aracı olarak ele aldığı La Chambre Claire (1980) oldu. Kitap annesiyle kendisinin ölümü arasındaki kısa aralık içinde yazıldı. Yazar kendisinin bir fotoğrafçı olabilmek için fazla sabırsız olduğunu itiraf ediyordu.. "Ancak ne zaman objektifin karşısına geçsem vücudunun sıfır noktasını asla bulamaz ve bunu bana kimse sağlayamaz (Belki annem? Çünkü imgenin ağırlığını kaldıran kayıtsızlık değil, -Fotomat sizi her zaman polis tarafından aranan suçlu birine çevirir- sevgidir; aşırı sevgi." Fotoğraflar, özellikle de portreler onun için sant değil, büyüydü. Hayatı boyunca Barthes ya 1977'de annesiyle birlikte ya da onun yakınlarında yaşadı. Hastalığı sırasında ona Barthes baktı ve daha sonra La Chambre Claire'de "Nihayet onu, ayakta kaldığı sürece içsel yasam olarak hissetiğimi, kız çocuğum olarak da hissettim... O öldükten sonra artık hayatın üstün gücünün akışına ayak uydurmak için sebebim kalmadı." Barthes 23 Mart 1980'de bir trafik kazası sonucu öldü.

Türkçe Kitapları

 • %25
  indirim
  32,00 TL  24,00 TL
  Sepete Ekle
  Sesin Rengi : Söyleşiler
  Sesin Rengi : Söyleşiler
  Roland Barthes
  Metis
 • %23
  indirim
  20,00 TL  15,40 TL
  Sepete Ekle
  S/Z
  S/Z
  Roland Barthes
  Sel
 • %24
  indirim
  10,50 TL  7,98 TL
  Sepete Ekle
  Eleştiri ve Hakikat
  Eleştiri ve Hakikat
  Roland Barthes
  İletişim
 • %25
  indirim
  22,00 TL  16,50 TL
  Sepete Ekle
  Bir Aşk Söyleminden Parçalar
  Bir Aşk Söyleminden Parçalar
  Roland Barthes
  Metis
 • %26
  indirim
  22,00 TL  16,28 TL
  Sepete Ekle
  Yas Günlüğü
  Yas Günlüğü
  Roland Barthes
  Yapı Kredi
 • %26
  indirim
  16,00 TL  11,84 TL
  Sepete Ekle
  Yazının Sıfır Derecesi - Yeni Eleştirel Denemeler
  Yazının Sıfır Derecesi - Yeni Eleştirel Denemeler
  Roland Barthes
  Yapı Kredi
 • %26
  indirim
  18,00 TL  13,32 TL
  Sepete Ekle
  Roland Barthes
  Roland Barthes
  Roland Barthes
  Yapı Kredi
 •  22,50 TL
  Sepete Ekle
  Çağdaş Söylenler
  Çağdaş Söylenler
  Roland Barthes
  Metis
 • %26
  indirim
  15,00 TL  11,10 TL
  Sepete Ekle
  Göstergeler İmparatorluğu
  Göstergeler İmparatorluğu
  Roland Barthes
  Yapı Kredi
 • %26
  indirim
  25,00 TL  18,50 TL
  Sepete Ekle
  Görüntünün Retoriği Sanat ve Müzik
  Görüntünün Retoriği Sanat ve Müzik
  Roland Barthes
  Yapı Kredi

Yabancı Dildeki Kitapları

 • 26,95 $  123,60 TL
  Sepete Ekle
  How to Live Together : Novelistic Simulations of Some Everyday Spaces
  How to Live Together : Novelistic Simulations of Some Everyday Spaces
  Roland Barthes
  Columbia University Press
 • 13,00 $  59,62 TL
  Sepete Ekle
  Writing Degree Zero and Elements of Semiology
  Writing Degree Zero and Elements of Semiology
  Roland Barthes
  Hill and Wang
 • 16,00 $  73,38 TL
  Sepete Ekle
  Mourning Diary
  Mourning Diary
  Roland Barthes
  Hill and Wang
 • 64,95 $  297,88 TL
  Sepete Ekle
  Travels in China
  Travels in China
  Roland Barthes
  Polity Press
 • 9,99 £  61,74 TL
  Sepete Ekle
  Mythologies
  Mythologies
  Roland Barthes
  Vintage UK
 • 59,00 $  270,59 TL
  Sepete Ekle
  Neutral
  Neutral
  Roland Barthes
  Columbia University Press
 • 12,99 £  80,28 TL
  Sepete Ekle
  Criticism and Truth
  Criticism and Truth
  Roland Barthes
  Continuum
 • 8,99 £  55,56 TL
  Sepete Ekle
  Lover
  Lover's Discourse
  Roland Barthes
  Vintage UK
 • 9,99 £  61,74 TL
  Sepete Ekle
  Camera Lucida
  Camera Lucida
  Roland Barthes
  Vintage UK
 • 25,95 $  119,01 TL
  Sepete Ekle
  Rustle of Language
  Rustle of Language
  Roland Barthes
  California University Press
EN YUKARIYA GİT