1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi : Yıldırım-Timur Bildiri Kitabı - Ankara 9-12 Ekim 2012 - Alkan, Mustafa

1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi : Yıldırım-Timur Bildiri Kitabı - Ankara 9-12 Ekim 2012

Mustafa Alkan

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

Yayın tarihi: 05/2014

ISBN: 9789751629371

Türkçe | 738 Sayfa | 17 x 24 cm

Tür: Osmanlı Tarihi

ÇİNDEKİLER

Düzenleme Kurulu, Kongre Sekreteryası, Bilim Kurulu XI
SUNUŞ.XIII
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı HALİL ŞIVGIN’ın Açılış Konuşması XV
Türk Tarih Kurumu Başkanı PROF. DR. METİN HÜLAGÜ’nün Konuşması  XIX
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü PROF. DR. METİN DOĞAN’nın
Konuşması  XXI
TBMM Başkanı CEMİL ÇİÇEK’in Konuşması.XXIII
BİLDİRİLER
YILDIRIM BAYEZİD
FERİDUN M. EMECEN
İhtirasın Gölgesinde Bir Sultan: Yıldırım Bayezid3
FATİH ERKOÇOĞLU
Arap Kaynaklarında Yıldırım Bâyezid9
MUHAMMED ALİ AHMDOV
Özbekler Gözü İle Osmanlı ve Yıldırım Beyazıt.33
EMİR TİMUR
HAYRUNNİSA ALAN
Emir Timur’un Şahsiyeti ve Hükümdar Kişiliği 43
AZİZ TATIBAYEV
????? ?????? ? ??????????? ????????: ????????? ? ?????????? [Avrupa
Kültüründe Timur Algısı: Mitler ve Gerçeklik] ..63
ALPER ALP
İdegey Destanında Timur İmajı ..77
JULİBOY ELTAZAROV
Çağdaş Özbek Edebiyatında Emir Timur Hakkında Yazılmış Eserlere
Toplu Bir Bakış.83
VI İÇİNDEKİLER
SANAT VE ETKİLEŞİM
MURAT UĞURLUER
Ankara Savaşı’nın Ardından Osmanlılar ve Anadolu Beylikleri Tarafından Timur
Adına Bastırılan Sikkeler 91
DİL, EDEBİYAT VE TARİH
ALİ AKAR
Tarihin Dile İzdüşümü: Ankara Savaşı Sonrası Anadolu’da Dil ve Tarih İlişkileri 103
GIYASETTİN AYTAŞ
Nasrettin Hoca ve Timur Bağlamında Anlatılan Fıkraların Arka Planını Yeniden
Okumak..109
NESİME CEYHAN AKÇA
Türk Romanında Timur Portresi123
VELİ SAVAŞ YELOK
20. Yüzyıl Özbek Edebiyatında Emir Timur ve Böriboy Ahmedov’un Amir Temur
Adlı Romanı.143
DOĞU KAYNAKLARINA GÖRE ANKARA SAVAŞI
NECATİ DEMİR
Saltık- Nâme’de Ankara Savaşı.151
BATI KAYNAKLARINA GÖRE ANKARA SAVAŞININ ETKİLERİ
NİLGÜN ELAM
Ankara Savaşı’nın Osmanlı- Bizans İlişkilerine Etkisi.159
GÜRAY KIRPIK
Ankara Savaşı Öncesi ve Sonrasında Timur’un Avrupa İle İlişkileri.191
MUSTAFA DAŞ
Fransız Kaynaklarında Yıldırım Bayezid, Emir Timur ve Ankara Savaşı İle İlgili
Veriler Üzerine Bir Değerlendirme..199
ANKARA SAVAŞI
SHOHISTAHON ULYEVA
Emir Timur’un Ankara Savaşı Organizasyonu..209
SÜLEYMAN POLAT
Ankara Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun Sefer Organizasyonuna Dair
Bazı Tespitler .217
İÇİNDEKİLER VII
HALİL ÇETİN
Bir Savaşın Anatomisine Dair Bazı Mülahazalar: Ankara Savaşı’nın
Akademik Tarihi ..237
ANKARA SAVAŞI’NIN ETKİLERİ: ANKARA- EDİRNE
MURAT ATAOL
Ankara Savaşı’nın Geçtiği İleri Sürülen Sahaların Topografik ve
Hidrolojik Analizi.243
EMİNE ERDOĞAN ÖZÜNLÜ
‘Timur’dan Sonra’ Ankara Sancağı’nın Timar Düzeni Üzerine Bazı Düşünceler .255
AHMET YİĞİT
Fetret Devri’nin Osmanlı Başkenti Edirne’ye Yansıması.261
ANKARA SAVAŞI’NIN OSMANLI’YA ETKİSİ- 1
NURİ YAVUZ
Ankara Savaşı Sonrası Anadolu Siyasi Coğrafyası’nın Tasviri.293
KENAN ZİYA TAŞ
Şehzadeler Arasında Savaş: Fetret Devri .313
SADETTİN BAŞTÜRK
Ankara Savaşı’nın Osmanlıların Merkezîleşme Sürecindeki Yeri .341
HÜSEYİN ÇINAR - AHMET DEMİR
Ankara Savaşından Önce ve Sonra Çubuk Kazasında Yerleşim Yerleri ..349
ANKARA SAVAŞI’NIN OSMANLI’YA ETKİSİ- 2
TURAN GÖKÇE - ÖZER KÜPELİ
Ankara Savaşı Sonrası Osmanlı Devletinin Balkan Siyaseti .361
ALİ KOZAN
Ankara Savaşı Sonrası Anadolu’nun Kaotik Ortamında Bir Âsî: Şeyh Bedreddin.393
SADULLAH GÜLTEN
Ankara Savaşı Sürecinde ve Sonrasında Anadolu’da Nüfus Hareketliliği .409
METİN ZİYA KÖSE
Ankara Savaşı’nın Osmanlı Ekonomisine Etkisi..415
ŞAHİN MUSTAFAYEF
Anadolu’da Osmanlı İmajı ve Ankara Savaşı 435
VIII İÇİNDEKİLER
ANKARA SAVAŞI VE TÜRKMENLER
CÜNEYT MENGÜ
Ankara Meydan Muharebesi’nin Irak’taki Türk - Türkmen Aşiretleri
Üzerindeki Etkisi .445
H. MUSTAFA ERAVCI
1402 Ankara Savaşı Sürecinde Karamanoğulları 461
YAŞAR KALAFAT
Ankara Savaşı’ndan Günümüze Şırnak Tatarları ve Halk İnanmaları ..473
İTTİFAK, DİPLOMASİ VE TARİH YAZIMI
MURAT KEÇİŞ
II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım
Bayezid ve Osmanlılar ..503
ABDURRAHMAN DAŞ
Ankara Savaşı’nın Sebepleri Açısından Münşeât Mecmualarında Geçen
Mektupların Tarihi Değeri523
VELİ ATMACA
Timur ve Yıldırım’ın Mektuplarındaki Âyet ve Hadislerin Bağlam Analizi .543
AYŞE ATICI ARAYANCAN
Ankara Savaşı Öncesi Diplomatik Görüşmeler.563
SIDDIK ÇALIK
Ankara Savaşı Mağlubiyetinin İlk Devir Osmanlı Tarih Yazımına Etkisi ..571
TİMUR’UN SEFERLERİ
CEENBEK ALIMBAYEV
Ankara Savaşından Önce Timur’un Ön Asya Seferleri 579
MUSTAFA ALKAN - FERDİ GÖKBUĞA
Timur’un Anadolu’daki Yolu: Anadolu Günlüğü 585
VEHBİ GÜNAY
Emir Timur İzmir’de ..595
ALİ RIZA YAĞLI
Ankara Savaşı ve Sonrasında Timur Mirzalarının Faaliyetleri .615
TİMUR VE DOĞU ANADOLU TÜRKMEN DEVLETLERİ
VALİ DİNPARAST
Ankara Savaşı’nın Başlamasında Celayiroğlu Ahmed ve
Kara Yusuf’un Faaliyetleri ..627
İÇİNDEKİLER IX
AKBAR SABURİ
Timur ve Bayezid Arasındaki Ankara Savaşında (1402) Akkoyunluların Rolü ..637
ANKARA SAVAŞI ÖNCESİ ANADOLU
İLNUR MİRGALEEV
Toktamış ve Timur: Memlük Karşıtı Koalisyonun Restorasyonu ..651
ÖMER ALPARSLAN AKSU
1402 Ankara Savaşının Jeopolitik ve İktisadi Sonuçları .659
TİMUR VE YILDIRIM ÇALIŞMALARININ KAYNAK KRİTİĞİ
MEHMET ALPARGU - M. BİLAL ÇELİK
Özbekistan Cumhuriyeti Tarih Ders Kitaplarında Ankara Savaşı ..685
KONURALP ERCİLASUN
Temür ve Devleti Hakkındaki Araştırmalara Genel Bir Bakış..697
ŞENNUR ŞENEL - BARIŞ SADAY
Yıldırım Bayezid Araştırmaları Üzerine Bazı Düşünceler..715
EK: PROTOKOL VE OTURUM FOTOĞRAFLARI.. 729

1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi için şu an mevcudu olmayanlar

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2019 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı