Atom Fiziği - Şahin, Yusuf

Atom Fiziği

Yusuf Şahin

Yayınevi: Pegem A

Yayın tarihi: 07/2010

ISBN: 9789758792573

Yazar : Yakup Kurucu

Türkçe | 384 Sayfa |

Tür: Fizik-Astronomi

Fotograf tarihi, foto-röportaj veya röportaj fotografı, fotomontaj gibi alanlarda örnek çalışmaları inceleyen kitap, örnek bir fotograf albümünü de içeriyor. Başvuru kaynağı olarak yararlanılabilecek dünyanın ve Türkiyenin önemli fotografçılarının yer aldığı bir mini ansiklopedi de kitaba eklenmiş.

İÇİNDEKİLER
1 Genel Bilgiler ..................................................................................................... 1
1.1 Giriş............................................................................................................... 1
1.2  Atomik Kütleler............................................................................................ 2
1.3 Elektroliz Olayı ve Q/m'nin Tayini ............................................................... 4
1.4 Elektronun Keşfi ve e/m'nin Tayini............................................................... 6     
1.5 Elektronun Yükü ve Kütlesi: Millikan'ın Yağ Damlası Deneyi .................. 11
1.6 Bucherer Deneyi.......................................................................................... 16
1.7 Fotoelektrik Olay......................................................................................... 18
1.7.1 Klasik Teoriye Göre Fotoelektrik Olay............................................. 19
1.7.2 Kuantum Teorisine Göre Fotoelektrik Olay...................................... 21
1.8 Compton Olayı ............................................................................................ 25
1.9 Elektromagnetik Işımanın (Radyasyonun) İkili Tabiatı .............................. 32
2 Atom Çekirdeğinin Keşfi ................................................................................ 33
2.1 Thomson'un Atom Modeli........................................................................... 33
2.2 Alfa Parçacıkları.......................................................................................... 36
2.3 Alfa Parçacıklarının Saçılması .................................................................... 38
2.3.1 Alfa Parçacıklarının Saçılması ile İlgili Olarak Thomson Modelinin 
 Öngördükleri ............................................................................................. 39
2.3.2 Deneyle Karşılaştırma ....................................................................... 45
2.4 Rutherford'un Atom Modeli ........................................................................ 46
2.4.1 Alfa Parçacıklarının Saçılmasıyla İlgili Olarak Rutherford Modelinin 
 Öngördükleri ............................................................................................. 47
2.5 Denel Doğrulanma ve Z'nin Tayini ............................................................. 55
2.6 Çekirdeğin Büyüklüğü................................................................................. 56
2.7 Bir Problem ................................................................................................. 57
2.8 Bohr Teorisi................................................................................................. 58
2.9 Bohr Postülatları.......................................................................................... 61
2.9.1 Bir Elektronlu Atomun Bohr Teorisi................................................. 62
2.10 Bohr Teorisinin Deneysel İspatlanması..................................................... 70
2.10.1 Franck-Hertz Deneyi....................................................................... 70
2.10.2 Elektron Saçılması Deneyi .............................................................. 72
2.11 Wilson-Sommerfeld Kauntumlanma Kuralları (Uzay Kuantumlanması).. 73 
2.12 Eliptik Yörünge Kuantumlanması ve Sommerfeld'in Relativistik Teorisi 78
2.13 Karşılıklılık Prensibi.................................................................................. 80
2.14 Eski Kuantum Teorisinin Kritiği (Bohr Postülatlarının Yetersizliği) ........ 81
3      Parçacıklar ve Dalgalar.................................................................................. 83
3.1 De Broglie Postülatı .................................................................................... 83
3.2 Pilot Dalgaların Bazı Özellikleri ................................................................. 87 
3.3 De Broglie Postülatının Denel Olarak Doğrulanması.................................. 91 
3.3.1 Davisson-Germer Deneyi.................................................................. 92 vi
3.4 Bohr Kuantumlanma Kuralının Öngörüleri................................................. 97
3.5 Belirsizlik Prensibi .................................................................................... 100
3.6 Belirsizlik Prensibinin Bazı Neticeleri ...................................................... 105
4  Bir Elektronlu Atomlar.................................................................................... 109
4.1 Birkaç Boyutlu Sistem ve Çok Sayıda Parçacık İçin Kuantum Mekaniği. 109
4.2 Bir Elektronlu Atomlar İçin Dalga Fonksiyonu ........................................ 111
4.3 Bağıl Hareketin Denkleminin Çözümü ..................................................... 114
4.4 Kuantum Sayıları, Özdeğerler ve Dejenerelik........................................... 122
4.5 Özfonksiyonlar ve İhtimal Yoğunlukları................................................... 123
4.6 Açısal Momentum Operatörleri................................................................. 137 
4.7 Hidrojen Tipi Özel Sistemler..................................................................... 139
4.7.1 Müon Tipi Atomlar ......................................................................... 140
4.7.2 Müon Tipi Atomlar ......................................................................... 143
4.7.3 Rydberg Atomları............................................................................ 144
5  Magnetik Momentler, Spin ve Relativistik Etkiler........................................ 147
5.1 Einstein-de Haas Olayı.............................................................................. 147
5.2 Yörünge Magnetik Momentler .................................................................. 148
5.3 Dış Magnetik Alanın Etkisi....................................................................... 152
      Larmor Presesyonu.................................................................................... 155
5.4 Stern-Gerlach Deneyi ve Elektron Spini ................................................... 158
5.5 Spin-Yörünge Etkileşmesi......................................................................... 166
      Thomas Presesyonu................................................................................... 168
5.6 Toplam Açısal Momentum........................................................................ 175
5.7 Bir Elekronlu Atomlar İçin Relativistik Düzeltmeler................................ 181
5.8 Lamb Kayması .......................................................................................... 188
5.9 Aşırı İnce Yapı .......................................................................................... 189
5.10 İzotopik Kayma ....................................................................................... 192
6. Çok Elektronlu Atomlar .................................................................................. 199
6.1 Giriş........................................................................................................... 199
6.2 Tomas-Fermi Teorisi................................................................................. 199
6.3 Hartree Teorisi........................................................................................... 203 
6.4 Hartree-Fock Metodu ................................................................................ 209
6.5 Periyodik Tablo ......................................................................................... 211
6.6 Atomların Uyarılmış Hâlleri...................................................................... 218
6.7 Alkali Atomlar........................................................................................... 220
6.8 Optikçe Aktif Birkaç Elektronlu Atomlar ................................................. 223 vii
6.9 LS Eşlenimi (Çiftlenimi) ........................................................................... 225
      Hund Kuralları........................................................................................... 234
6.10 jj Çiftlenimi ............................................................................................. 234
7. Sabit Dış Alanda Atom..................................................................................... 247
7.1 Giriş........................................................................................................... 247
7.2 LS Çiftleniminde Zeeman Olayı................................................................ 247 
7.3 Lineer Stark Olayı ..................................................................................... 260
7.4 Karesel (Kuadratik)  Stark Olayı............................................................... 262
7.5 Durgun elektrik alanı ile iyonlaşma........................................................... 266
8. Atomik Işıma ................................................................................................... 269
8.1 Giriş........................................................................................................... 269
8.2 Klasik Hertzian Dipol................................................................................ 269
8.3 Keyfi Bir Yük Dağılımından Işıma ........................................................... 271
      Elektrik Kuadrupole Işıma ........................................................................ 272
      Manyetik Dipol Işıma................................................................................ 274
8.4 Dalga Mekaniğine Göre Işıyan Dipoller.................................................... 275
      Atomun Elektrik Dipol Momenti .............................................................. 275
      Işıma Yapmayan Enerji Özdurumundaki Elektronlar ............................... 275
      Geçiş Sırasındaki Dalga Fonksiyonları ..................................................... 277
8.5 Işıma Hızı ve Atomik Seviye Ömrü .......................................................... 279
      Işımalı Geçişlerde Atomik Seviye Ömrü ve Tayini................................... 279
      Işımalı Seviye Ömürlerinin Manası........................................................... 280
8.6 Seçme Kuralları ve Işıma Deseni .............................................................. 281
      m İçin Seçme Kuralları.............................................................................. 281
      l İçin Seçme Kuralları................................................................................ 285
      n ve j İçin Seçme Kuralları........................................................................ 285
8.7 Çizgi Spektrumların Sistematiği................................................................ 287
8.8 Geçiş Hızları.............................................................................................. 289
8.9 Ortalama Ömür ve Çizgi Genişlikleri........................................................ 304
8.10 Fotonların Açısal Momentumu................................................................ 307
8.11 Manyetik Dipol ışıması ve Galaktik  Hidrojen........................................ 309
Klasik Temel ............................................................................................ 310
Atomların Elektrik ve Manyetik Momentleri........................................... 311
Hidrojinin 21-cm Çizgisi.......................................................................... 312
Galaktik Hidrojenden Işama..................................................................... 315 viii
9. X-Işınları.......................................................................................................... 317
9.1 X-Işınlarının Keşfi..................................................................................... 317
9.2 Sürekli X-Işını Spektrumu......................................................................... 317
9.3 X-Işını Çizgi Spektrumu............................................................................ 323
9.4 X-Işını Spektrumlarının Ölçülmesi ........................................................... 331
9.5 X-Işınlarının Saçılması ............................................................................. 335
9.5.1 Thomson ve Rayleigh (Koherent) Saçılmanın Klasik Teorisi......... 335
9.5.2 İnkoherent  Saçılma......................................................................... 339
9.6 X-Işını Raman ve Plasmon Saçılması ....................................................... 345
9.7 X-Işınlarının Soğurulması      ................................................................... 348
9.8 Fotoelektrik Olay ve Çift Oluşum       ...................................................... 352
9.9 Pozitronlar ve Diğer Antiparçacıklar......................................................... 355
Ekler ...................................................................................................................... 359
Ek-1 Birim Sistemleri............................................................................................. 359
Ek-2 Basit Harmonik Salıngan ............................................................................... 365
Ek-3 Enerji Çevirme Çarpanları............................................................................. 374
Ek-4 Bazı Matematiksel İfadeler ............................................................................ 375

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2020 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı