%0
Bilim ve Felsefe Katkısı ile Örgüt Kuramları ve Araştırma - Akdeniz, Ekin

Bilim ve Felsefe Katkısı ile Örgüt Kuramları ve Araştırma

Ekin Akdeniz

Yayınevi: Akademisyen Kitabevi

Yayın tarihi: 08/2020

ISBN: 9786257106696

Türkçe | 230 Sayfa | 16 x 24 cm

Tür: Genel Felsefe

  • 65,00 TL

 Birinci Bölüm

Bilim
Bilimin Tanımı
Bilgi
Deneye Bağlı Bilgi Ve Deneyden Bağımsız Bilgi
Akıl Kaynaklı Bilgi Ve Deney Kaynaklı Bilgi
Gündelik Bilgi İle Bilimsel Bilgi Ve Felsefi Bilgi
Bilimsel Bilginin Önemi
Bilimsel Bilginin Özellikleri
Örgün
Bilimin Karşıtı (Anti Bilim) Ve Gerçek Bilim
Bilimde Kullanılan Bazı Kavramlar
Bilimi Niteleyen Özellikler
Bilimin İşlevleri
Bilimsel Yöntemin Tanımı
Bilimsel Yöntemde Yer Alan Yaklaşımlar
Bilim Tarihi
Bilimcilik Ve Yönetimcilik Tartışmaları
Yönetim
Yönetici
Bilimcilik Ve Yönetimcilik
Ortak Kullanım
Tartışmalar
Öneriler
Kaynaklar

İkinci Bölüm

Felsefe
Felsefenin Tanımı
Felsefenin İşlevleri
Felsefi Araştırma
Felsefenin Sosyoloji Ve Bilim İle İlişkisı
Felsefenin Sosyoloji İle İlişkisi
Felsefenin Bilim İle İlişkisi
Bilim Sosyolojisi Ve Bilim Felsefesi
Sosyal Bilim Felsefesi
Atomculuk Ve Bütüncülük
Rasyonalizm
Empirizm
Pozitivizm
Çalışmalar
Modeller
Önermeler
Konvansiyonalizm
İdealizm
Realizm
Yapısalcılık
Yorumlamacılık, Yorumsamacılık Ve Maksatçılık
Rölativizm
Modernizm Ve Postmodernizm
Fordizm Ve Postfordizm
Bilimsel Devrim
Paradigma
Dönemler
Eş Ölçülemezlik
Pragmatizm
Kaynaklar

Üçüncü Bölüm

Örgüt Kuramları Ve Araştırma
Örgüt Kuramları
Kaos Kuramı
Koşul Bağımlılığı (Koşulsallık) Kuramı
Kaynak Bağımlılığı Kuramı
Örgütsel Ekoloji Kuramı
Ağ Toplumu Ve Ağ Ekonomisi Kuramı
Vekâlet Kuramı
Fırsatçılık
Sınırlı Rasyonellik
Riskten Kaçınma
İşlem Maliyetleri Kuramı
Varlık Özgüllüğü
Belirsizlik
Sıklık
Fırsatçılık
Sınırlı Rasyonellik
Kurumsal İktisat Alanında Ele Alınan Kuramların (Vekâlet Kuramı
Ve İşlem Maliyetleri Kuramı) Varsayımlarının Değerlendirilmesi
Yeni Kurumsal Kuram
Sistem
Kurum
Kurumsallaşma
Yönetişim Ve Kurumsal Yönetişim
Eş Biçimlilik (İzomorfizm)
Eleştirel Kuram
Kalite Ve Toplam Kalite Yönetimi
Kalite
Toplam Kalite Yönetimi
Araştırma
Araştırma Konusunun Belirlenmesi Ve Daraltılması
Araştırma Probleminin Tanımlanması Ve Problematik
Araştırma Probleminin Tanımlanması
Değişkenlerin Tanımlanması
Değişkenlerin Sınıflandırılması
Problematik
Hipotezlerin Belirlenmesi
Literatür Taraması Ve Araştırma Modelinin Oluşturulması
Literatür Taraması
Araştırma Modelleri
Tarama Modelleri
Deneme Modelleri
Araştırma Yönteminin Belirlenmesi
Nicel Yöntemlerin Kullanıldığı Araştırmalar
Nitel Yöntemlerin Kullanıldığı Araştırmalar
Karma Yöntemin Kullanıldığı Araştırmalar
Deneysel Araştırmalar, Alan Araştırmaları, Tanıtıcı Araştırmalar (Monografiler Ve Tarihsel Araştırmalar) Ve İstatistik Araştırmaları
Araştırmada Örneklem
Ölçme, Ölçüm Ve Ölçek Türleri İle Ölçüt
Ölçme
Ölçüm Ve Ölçek Türleri
Ölçüt
Araştırmada Veri Toplama, Veri Toplama Yöntemleri,
Veri Düzenleme Ve Veri Analizi
Veri Toplama
Veri Toplama Yöntemleri
Veri Düzenleme
Veri Analizi
Araştırma Bulgularının Tanımlanması, Yorumlanması Ve
Raporlanması
Araştırmada Geçerlilik Ve Güvenilirlik
Geçerlilik
Güvenilirlik
Araştırmada Etik
Kuram Temelinde Türkiye’de Yazılan Yüksek Lisans Ve
Doktora Tezlerinin İncelenmesi
Sonuç
Kaynaklar

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2022 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı