Bilimler Tarihi - Mason, Stephen

Bilimler Tarihi

Stephen Mason

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

Yayın tarihi: 01/2013

ISBN: 9789751627094

Çevirmen : Umur Daybelge

Türkçe | 596 Sayfa | 16,5 x 23,5 cm

Tür: Bilim Tarihi

Londra Üniversitesi Kimya Emeritus Profesörü Stephen F. Mason, Bilim Tarihi alanında tanınmış bir uzman olup, kendisinin çeşitli eserlerine T. S. Kuhn ve J. D. Bernal gibi tanınmış uzmanlar da değinmektedir. “A History of the Sciences” adlı bu eserinde Prof. Mason, bilimin gelişmesine etkiyen faktörleri bir tarih perspektifinde çözümleyerek bazı kuramsal sonuçlara varmaktadır.

Bu eser, doğa bilimlerinin gelişiminin ve buna destek olan kurumların yapılanmasının, karmaşık bir süreç olma özelliğini, Aydınlanma sonrası dönemde de koruduğunu göstermektedir. Ülke, Bilim ve Kültür Tarihimiz açısından güncelliğini koruyan bu konuda, yazarın eserinde derli toplu bir çerçevede sunulan bilgi, analiz, ve yorumların Türk Aydınlarını ve Bilim Adamlarını ilgilendireceğini düşünüyorum.
---
ÖN SÖZ
ÖNDEGELEN BİR UZMANIN “BİLİM TARİHİ”Nİ ÖVEN SÖZLERİ
Teşekkür

BİRİNCİ KISIM
ESKİ BİLİM
Eski Babil ve Mısır Uygarlıkları’nda Bilim.3
Sokrat Öncesi Grekler’de Doğa Felsefesi.13
Atina’da Doğa Felsefesi.22
İskenderiye Döneminde Grek Bilimi.35
Roma ve Eski Bilimin Gerilemesi47

İKİNCİ KISIM
DOĞU’DA VE ORTAÇAĞ AVRUPASI’NDA BİLİM
Çinlilerde Bilim ve Teknoloji59
Hint Bilimi74
İslam Dünyasında Bilim ve Teknoloji.79
Ortaçağ Avrupasında Teknoloji ve Zanaat Geleneği88
Ortaçağlarda Bilim Geleneği.97

ÜÇÜNCÜ KISIM
ONALTINCI VE ONYEDİNCİ YÜZYILLARDAKİ BİLİMSEL DEVRİM
Copernicus’un Evren Sistemi 111
Gilbert, Bacon ve Deneysel Yöntem122
Galileo ve Mekanik Bilimi.132
Descartes: Matematiksel Yöntem ve Mekanikçi Felsefe148
Bilimsel Devrim ve Protestan Reformasyonu.157
Evrensel Kütle Çekimi Teorisi.172
Onyedinci Yüzyılda Optik187
Tıp ve Kan Dolaşımı Kuramı.193
Simyadan Tıbbi Kimyaya.205
Bilimin İlk Modern Uygulamalarına Örnekler220
Onyedinci Yüzyılda Bilimsel Dernekler.232

DÖRDÜNCÜ KISIM
ONSEKİZİNCİ YÜZYIL BİLİMİ:
ULUSAL BİLİMSEL GELENEKLERİN GELİŞİMİ
Bilimin Onsekizinci Yüzyılda Uygulanışı.245
Onsekizinci Yüzyıl Biliminin Arka Planı254
Onsekizinci Yüzyılda Astronomi ve Newtoncu Felsefe262
Flojiston Kuramı ve Kimyada Devrim. 274
Onsekizinci Yüzyılın Mekanik Dünyasında285
İlerleme Kavramı285
Evrim ve Canlıların Oluşturduğu Büyük Zincir.301
Alman Doğa-Felsefesi.318
Embriyoloji: Bireysel Organların Gelişimi.331
Canlı Organizmaların Yapı ve Fonksiyonları342
Hücre Teorisi354

BEŞİNCİ KISIM
ONDOKUZUNCU YÜZYILDA BİLİM:
ENDÜSTRİYEL VE ENTELEKTÜEL DEĞİŞİMİN ETMENİ
Jeolojinin Gelişmesi.363
Ondokuzuncu Yüzyılda Türlerin Evrimine İlişkin Teoriler.379
Ondokuzuncu Yüzyılda400
Fransa ve Britanya’daki Bilimsel Kurumlar.400
Kimya ve Maddenin Atom Teorisi.413
Işığın Dalga Teorisi430
Elektrik ve Manyetizmanın Gelişmesi.436
Termodinamik: Enerji Değişimlerinin Bilimi447
Bilim ve Mühendislik463
Kimya ve Mikrobiyoloji’nin Uygulamaları.472

ALTINCI KISIM
YİRMİNCİ YÜZYIL BİLİMİ:
YENİ ALANLAR VE YENİ GÜÇLER
Modern Biyolojinin Bazı Yönleri.487
Relativite Teorisi499
Kuvantum Teorisi ve Atomun Yapısı506
Astrofizik ve Evrenin Yapısı Hakkında Teoriler520
İtalya ve Almanya’da Bilim ve Milliyetçi Akımlar533
Amerikan ve Sovyet Biliminin Bazı Yönleri543
Bilim ve Tarih.553
Kaynaklar
DİZİN

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2021 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı