Biraninen Jı Agır - Soylu, Cesim

Biraninen Jı Agır

Cesim Soylu

Yayınevi: Sitav

Yayın tarihi: 07/2018

ISBN: 9786057920010

Kürtçe | 144 Sayfa | 13,5 x 21 cm

Tür: ROMAN- ÖYKÜ

 Heta nive şeve bi xewe re di nav cengeke de bu; xewn u xewnerojk tevlihev bibun. Li gund bu niha; li quntara çiyaye Herekole. Rubare Şin mina tiremereki xwe li geliye bine gund direj kiribu. Di sezde-çarde saliya jiyana xwe de bu; bi keçen ciran re derketibun pincare. Heliz u mendik kom dikirin. Di gava betlaneye de, di bin daren behivan de, ew en ku ji behna kulilken wan mirov mest dibu, rudiniştin u heyranok u paziyok diavetin ber hev, li gulexwinan temaşe dikirin u carnan ji ew di.irpandin ji hev re.

Gülexwinan ciranen wan en suryani anin bira we. Ya rast we suryani neditibun, he zede bave we bi keser qala wan dikir carnan. Mirıveb xebatkar, qenc u hestiyar bun. Lewma mina gelek gundiyan bave we ji ji xwe re suryani kiribun kiriv. Suryanan ji gulexwinan re rez digirtin.

Gulexwinen çep ziviri tim aveke tir ji wan dihat u suryaniyan digot ev hesiren çaven Meryeme ne, gava ku İsa kişandin çarmixe gulexwinan stuyen xwe xwar kirin ji bona Hz. İsa giriyan di surete Meryeme de. Koçber bibun suryani. Koçberiya wan, koçberiya we ani bira we u koçberiya we ji şewata gunde wan. Taliye disa hate serwindahiya bave xwe. Hatina leşkeran ya gund, birina bave we ya niha li ber çaven we bu. Ew çuyina be veger disa mina mozeke mejiye we dikola.

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2023 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015