Herkesin İşleneceğini Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü : İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Sınıfsal Bir.. - Gürcanlı, Gürkan Emre

Herkesin İşleneceğini Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü : İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Sınıfsal Bir..

Gürkan Emre Gürcanlı

Yayınevi: İleri

Yayın tarihi: 12/2017

ISBN: 9786058277946

Türkçe | 531 Sayfa | 13,50 x 21,00 cm

Tür: İnsan Hakları  |  Politika - Türkiye

“İs¸ cinayetleri, “fıtrat” degˆil, 37 yıl o¨nce iktidar sahipleri tarafından benimsenen neoliberal ekonomik modelin kac¸ınılmaz sonucudur. Dr. Gu¨rcanlı, is¸ cinayetlerinin “piyasanın ekonomik bir tercihi oldugˆunu” ve “o¨nceden tahmin edildigˆini” tespit ederken, cinayetin failini ac¸ıklamakta ve cesaretle tes¸hir etmektedir.”

– İsmail Saymaz

Elinizdeki bu kitaba bir ikinci baskı demek yanlıs¸ olacaktır. Tam anlamıyla go¨zden gec¸irilmis¸ ve genis¸letilmis¸ yeni basım tanımı sanırım en uygun tanım. C¸u¨nku¨ yalnızca kapsam genis¸ligˆi degˆil, bo¨lu¨mlendirme, ic¸erikte ciddi go¨zden gec¸irmeler ile yeni bir kitap gibi degˆerlendirilmesi daha uygun. Bir de tabii ki bir yazar olarak elinize aldıgˆınızda daha ic¸inize sinen “is¸te bu ilk kitabım” diyebilecegˆim bir kitap oldu, o yu¨zden elinizdeki bu kitabı ilk kitabım olarak degˆerlendiriyorum.
I·s¸c¸i sagˆlıgˆı ve is¸ gu¨venligˆinin tarihini kapsamlı bir s¸ekilde birinci bo¨lu¨mde ele almaya c¸alıs¸tım, zira tarihsel maddeci bakıs¸ ac¸ısını bu alana da oturtmak o¨nemli. Her zaman kaynak olarak kullanılabilecek bir ek olarak, tarihteki en bu¨yu¨k is¸c¸i o¨lu¨mlerini ve yine tarihten u¨c¸ birbirinin hemen hemen aynısı o¨rnegˆi ele aldıgˆım eki bu do¨nemselles¸tirme ile birlikte okumanız iyi bir giris¸ olacaktır. Sonrasında ise kavram tartıs¸maları u¨zerine (is¸c¸i sagˆlıgˆı mı, is¸ sagˆlıgˆı mı gibi) ha^la^ bu alanda yapılan tartıs¸malara degˆiniyorum. U¨c¸u¨ncu¨ bo¨lu¨m belki de bakıs¸ ac¸ımızı en net hale getirmemiz gereken “kaza” ve “risk” kavramlarına odaklanıyor. Aslında kaza diye bir s¸eyin olamayacagˆını iddia ediyor, “kaza”nın da sınıfsallıgˆına vurgu yapıyor. Hemen ardından gelen bo¨lu¨mde ise yu¨zbinlerce is¸c¸inin o¨lu¨mu¨ sonrasında hemen hemen her defasında benzer s¸ekilde is¸leyen akla uygun hale getirme, mes¸rulas¸tırma, sermayeyi aklama giris¸imlerine degˆinmeye c¸alıs¸tım. Paris kanalizasyon is¸c¸ilerinin yas¸adıklarını da bu bo¨lu¨me bir ek olarak tasarladım. Milyonlarca is¸c¸inin o¨lu¨mu¨nu¨n belki de yu¨zde doksanından fazlasının sorumlusu olan, ama “kaza”lara oranla hep geri planda kalan, meslek hastalıkları ve bunlardan en ciddilerinden birisi olan silikozis bes¸inci bo¨lu¨m ve ekini olus¸turuyor. Silikozisin tarihc¸esini okudukc¸a, meslek hastalıklarının neden bu kadar go¨z ardı edildigˆini de go¨rebiliyoruz. I·nsanlık tarihinin en gu¨zel ve ileri adımı Ekim Devrimi ve Sovyetler Birligˆi’nin kurulması, ardından is¸c¸i sagˆlıgˆı ve is¸ gu¨venligˆi alanında bugu¨n bile ulas¸amadıgˆımız noktaya birkac¸ on yılda ulas¸ılmasını tam da meslek hastalıklarının tarihselligˆinin ardına koymak istedim bo¨lu¨m yedide. Sonrasında ise artık kapitalizmin asli istihdam bic¸imi haline gelmeye bas¸layan tas¸eron sistemi ile is¸c¸i sagˆlıgˆı ve is¸ gu¨venligˆi arasındaki ilis¸kiyi ortaya koymaya c¸alıs¸tım. Sekizinci bo¨lu¨mde sıkc¸a dillendirilen “o¨nlem almak o¨demekten ucuzdur” anlayıs¸ıyla hesaplas¸maya c¸alıs¸tım. Yas¸amımızın her alanına, sokagˆımızdan su kaynaklarımıza, ormanlarımızdan, her gu¨n egˆlenmeye birisiyle bulus¸maya gittigˆimiz mekanlara kadar her s¸eyi bozan, yas¸anılmaz kılan ve ekonominin lokomotifi olarak tanımlanan ins¸aat sekto¨ru¨ ve is¸ cinayetlerindeki rolu¨nu¨ dokuzuncu bo¨lu¨mde ele almaya c¸alıs¸tım. Sonuncu bo¨lu¨m ise kısa, ama ilerde uzatılması, hatta kitabı yazılması gereken bir bo¨lu¨m bence. Aydınlanma mu¨cadelesi olmadan, laiklik olmadan is¸c¸i sagˆlıgˆı ve is¸ gu¨venligˆi mu¨cadelesi verilebilir mi sorusunu soruyor ve yanıtlamaya c¸alıs¸ıyor. Bu son bo¨lu¨mu¨ kaza ve risk kavramlarını tartıs¸tıgˆım u¨c¸u¨ncu¨ bo¨lu¨mle hatta sonraki su¨rec¸leri ele aldıgˆım do¨rdu¨ncu¨ bo¨lu¨mle birlikte du¨s¸u¨nmenizi, c¸evrenizle tartıs¸manızı isterim.

Bu kitap yazılmasa da olur diyebilecegˆimiz, is¸ cinayetlerinin yok oldugˆu, es¸it ve o¨zgu¨r bir u¨lke umuduyla…

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2020 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı