%0
Jeoloji Tarihinde İklim, Küresel Isınma ve Etkileri - Ay, Faruk

Jeoloji Tarihinde İklim, Küresel Isınma ve Etkileri

Faruk Ay

Yayınevi: Akademisyen Kitabevi

Yayın tarihi: 11/2021

ISBN: 9786257275996

Karton Kapak | Türkçe | 162 Sayfa | 16 x 24 cm

Tür: Çevre-Yer Bilimleri

  • 175,00 TL

1. Bölüm: Evrenin Ve Dünya’nın Oluşumu

1.1. Evrenin Oluşumu
1.1.1. Nebula Teorisi (Kant-Laplace)
1.1.2. Akkor-Gaz Teorisi
1.1.3. Kozmolojik Direnç Teorisi
1.1.4. Genişleyen Kozmos
1.1.5. Doppler Etkisi
1.1.6. Big-Bang Teorisi
1.1.7. Kuantum Teorisi
1.2. Dünya’nın Oluşumu
1.2.3. Dünya’nın Oluşum Modelleri
1.2.3.1. Çekirdek Birikim Modeli
1.2.3.2. Disk Kararsızlığı Modeli
1.2.3.3. Çakıl Taşı Modeli
1.3. Dünya’nın Katmanları
1.3.1. Taşküre (Litosfer)
1.3.2. Astenosfer
1.3.3. Manto (Ateş Küre, Pirosfer)
1.3.4. Çekirdek (Ağır Küre, Barisfer)
1.4. Dünya’nın Tektonik Oluşumu ve Levhalar
1.5. Hidrosfer
1.6. Hava Küre (Atmosfer)
1.6.1. Hava Kürenin Katmanları
1.6.1.1. Troposfer
1.6.1.2. Stratosfer
1.6.1.3. Mezosfer
1.6.1.4. Termosfer
1.6.1.5. İyonosfer
1.6.1.6. Ekzosfer
1.6.2. Atmosferik Döngüler
1.6.2.1. Enerji Döngüsü
1.6.2.2.Karbondioksit Döngüsü
1.6.2.3. Oksijen Döngüsü
1.6.2.4. Azot Döngüsü
1.7. Jeolojik Zamanlar
1.7.1. Jeolojik Zaman Ölçeğinin Formülasyonu
1.7.2. Jeolojik Dönemlerin İsimlendirilmesi
1.8. Toplu Yokolmalar
1.8.1. Ordovisiyen-Silüriyen Kitlesel Toplu Yok Oluşu
1.8.2. Geç Devoniyen Kitlesel Yok Oluşu
1.8.3. Permiyen Sonu Kitlesel Yok Oluşu
1.8.4. Triyas-Jura Kitlesel Toplu Yok Oluşu
1.8.5. Kretase-Paleosen Toplu Yok Oluşu
1.9. Buzul Çağları
1.9.1. Huronian Buzullaşması (2,2 milyar yıl önce)
1.9.2. Cryogenian Buzullaşması (710-640 myö)
1.9.3. Geç Ordovisiyen Buzullaşması (440-460 myö)
1.9.4. Geç Karbonifer Buzullaşması (290-300 myö)
1.9.5. Mesozoyik ve Tersiyer Dönemleri (250-2,58 myö)
1.9.6. Kuvaterner Buzullaşması (2,58 myö- Günümüz)
1.10. Soğumanın Nedenleri
1.10.1. Atmosferdeki Azalmış CO2 Nedeniyle Dünya'nın Soğuması
1.10.2. Albedo Artışı Nedeniyle Dünya’nın Soğuması
1.10.3. Değişen Deniz Akımları Nedeniyle Dünya’nın Soğuması
1.10.4.Kozmik Radyasyon Artışı Nedeniyle Dünya’nın Soğuması

2. Bölüm: İklim: Klimatoloji

2.1. İklim
2.2. Klimatoloji (İklim Bilimi)
2.3. İklim ve Hava Durumu
2.4. Jeolojik Dönemlerde İklim
2.4.1. Prekambriyende İklim
2.4.2. Paleozoyik’te İklim
2.4.2.1. Kambriyen ve Ordovisiyen Dönemlerinde İklim
2.4.2.2. Siluriyen Döneminde İklim
2.4.2.3.Devoniyen Döneminde İklim
2.4.2.4. Karbonifer Döneminde İklim
2.4.2.5. Permiyen Döneminde İklim
2.4.3. Mesozoyik İklimi
2.4.3.1. Triyas Döneminde İklim
2.4.3.2. Jura Döneminde İklim
2.4.3.3. Kretase Döneminde İklim
2.4.4. Senozoyik I - Tersiyer
2.4.4.1. Paleosen Dönemde İklim
2.4.4.2. Eosen Döneminde İklim
2.4.4.3. Oligosen Döneminde İklim
2.4.4.4. Miyosen Döneminde İklim
2.4.4.5. Pliyosen Döneminde İklim
2.4.5. Kuvaternerden Günümüze İklim
2.5. Geçmiş İklim Belirleme Yöntemleri
2.6. Gelecekte İklim Nasıl Olacak?

3. Bölüm: İklim Değişikliği Ve Küresel Isınma

3.1. İklim Değişikliği
3.2. Değişen İklim ve Etkileri
3.3. Küresel Isınma
3.4. Küresel Isınma Sebepleri
3.3.1. Doğal Nedenler
3.3.1.1. Güneşin Etkisi:
3.3.1.2. Dünya’nın Presizyon Hareketi
3.3.1.3. El Nino’nun Etkisi
3.3.2. Yapay Nedenler
3.3.2.1. Fosil Yakıtlar
3.3.2.2. Sera gazları
3.3.2.2.1. Karbondioksit (CO2)
3.3.2.2.2. Metan (CH4)
3.3.2.2.3. Azotoksit
3.3.2.2.4. Su Buharı
3.3.2.2.5. Kloroflorokarbonlar (CFCs)
3.3.2.2.6. Ozon
3.4. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
3.4.1. İnsan ve Çevre Konferansı (1972)
3.4.2. Cenevre İklim Konferansı (1979)
3.4.3. Cenevre Konferansı (1990 )
3.4.4. Grado Bildirisi (1991)
3.4.5. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1992)
3.4.6. Berlin Dünya İklim Zirvesi (1995)
3.4.7. Kyoto Protokolü (1997)
3.4.8. Yedinci Taraflar Konferansı (2001)
3.4.9. Paris Anlaşması (2015)
3.5. Türkiye’nin Durumu

4. Bölüm: Küresel Isınmanın Etkileri

4.1. Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Üzerine Etkisi
4.1.1. Su Ekosistemleri Üzerine Etkisi
4.1.2. Kara Ekosistemleri Üzerine Etkisi
4.2. Dünya Ekonomisine Etkileri
4.3. İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri, Salgın Hastalıklar ve Covid-19
4.4. Enerji Üretimine Etkisi
4.5. Turizme Etkisi
4.6. Tarıma Etkisi
4.7. Küresel Gıda Güvenliğine ve Açlığa Etkileri
4.8. Diğer Etkileri

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2024 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015