Kitle İletişim Özgürlüğü : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında - Zengi, Utku Ufuk

Kitle İletişim Özgürlüğü : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında

Utku Ufuk Zengi

Yayınevi: Yetkin

ISBN: 9789754648560

Türkçe | 158 Sayfa |

Tür: Hukuk  |  Medya-İletişim

Kitle iletişim özgürlüğü, günümüzün önemli konularından biri olan ifade özgürlüğünün önemli parçalarından biridir. Kitle iletişim araçlarına tanınan görece birçok “imtiyazın” sebebi de kitle iletişim araçlarının kamu yararına hizmet ettiği düşüncesidir.

Gerek ulusal, gerekse uluslararası hukuk alanında yaşanan deneyimler, özgürlük alanlarına dair sınırların belirlenmesi ve güvence altına alınması konusunda iç hukuk normlarının yeterli olmadığını göstermiştir. Bu tarihsel hafıza, ifade özgürlüğünün en önemli kullanım alanlarından birini oluşturan kitle iletişim özgürlüğünün birçok uluslararası sözleşme ile güvence altına alınması sonucunu doğurmuştur. Kuşkusuz bu alanda ihdas edilmiş en etkin ve kapsamlı güvence Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’dir. Ancak tüm hukuk normlarının olduğu gibi AİHS’nin de etkin ve kapsamlı bir şekilde uygulanabilmesi, denetim mekanizmasının varlığına bağlıdır. Bu noktada AİHS’yi diğer birçok uluslararası sözleşmeden önemli kılan unsur, Sözleşme normların uygulanmasının etkin bir şekilde denetimini yapan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin varlığıdır.

AİHM’nin özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi konusundaki önemi, çalışmamız özelinde, kitle iletişim özgürlüğünün AİHM kararları ışığında değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Bu suretle Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi kararları ışığında kitle iletişim özgürlüğünü incelediğimiz bu çalışmada, kitle iletişim özgürlüğüne AİHM’nin bakış açısı ve konu hakkındaki genel prensipleri ortaya konulacaktır. Bu noktada ağırlıklı olarak, Mahkeme’nin Türkiye ile ilgili kararları değerlendirilip irdelenmeye gayret gösterilecek ve bu amaçla, konu hakkındaki ulusal mevzuatımızın normları ile yargı mercilerinin içtihat yoluyla benimsediği prensipler aktarılacaktır.

Bu genel çerçeve içinde çalışmanın birinci bölümünde genel olarak “iletişim” ve “kitle iletişim” kavramları, kitle iletişim özgürlüğünün kullanım araçları ile birlikte anlatılacaktır. Ayrıca aynı bölüm kapsamında kitle iletişim özgürlüğünün ifade özgürlüğü ile olan ilişkisi ve kapsamı; kişi, yer, zaman, konu ve araç bakımından değerlendirilecektir. Bu bağlamda özellikle kitle iletişim özgürlüğünün araç bakımından kapsamının tespiti yapılarak basın özgürlüğü, radyo ve televizyon özgürlüğü ve internet özgürlüğüne Mahkeme’nin bakış açısı, Türk Hukuku’nun uygulaması ile birlikte aktarılacaktır.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise kitle iletişim özgürlüğünün sınırlandırılması, sınırlandırma türleri, nedenleri ve sınırlandırmanın sınırı aktarılacaktır. Bu genel çerçeve içinde özellikle AİHM’nin kitle iletişim özgürlüğünün sınırlandırılmasıyla ilgili benimsediği genel prensipler, Türk Hukuku’nun gerek mevzuat, gerekse mahkeme kararlarıyla benimsediği prensiplerle birlikte aktarılacaktır. Ayrıca aynı bölüm kapsamında özellikle kitle iletişim araçlarını kullanan kişilere Mahkeme’ce yüklenen görev ve sorumluluklar incelenecektir.

Bu genel plan dahilinde çalışmanın sonuç kısmında AİHM’nin kitle iletişim özgürlüğüyle ilgili değerlendirmeleri özetlenerek, Türk Hukuku için ifade ettiği anlam, çözüm önerileriyle birlikte aktarılacaktır. Kitle iletişim araçlarının ifadelerin yayılmasına sağladığı genişlik bu bağlamda temel dayanak noktasını oluşturacaktır. (Giriş'ten)

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2019 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı