%0
Kuantum Liderlik Anlayışı Örgütsel Zeka ve Çalışan Motivasyonu - Ünaldı, Gamze

Kuantum Liderlik Anlayışı Örgütsel Zeka ve Çalışan Motivasyonu

Gamze Ünaldı

Yayınevi: Akademisyen Kitabevi

Yayın tarihi: 07/2020

ISBN: 9786257106511

Yazar : Adnan Ersoy

Türkçe | 171 Sayfa | 13,5 x 21 cm

Tür: İşletme-Pazarlama

  • 25,00 TL

 Bölüm 1
Kavramsal Ve Kuramsal Açıklamalar
1.1. Yeni Liderlik Yaklaşımları Bağlamında Kuantum
Liderlik Paradigmasi
1.1.1. Liderlik Kavramının Kapsamı
1.1.1.1. Liderliğe Temel Oluşturan Kavramlar
1.1.1.2. Liderlik Özellikleri
1.1.1.3. Liderlik Nitelikleri
1.1.1.4. Liderlik ve Yöneticilik Karşılaştırması
1.1.2. Liderlik Yaklaşımları
1.1.2.1. Özellikler Yaklaşımı
1.1.2.2. Davranışsal Yaklaşım
1.1.2.3. Durumsallık Yaklaşımı
1.1.3. Yeni Liderlik Yaklaşımları
1.1.3.1. Otantik Liderlik
1.1.3.2. Dönüşümcü Liderlik
1.1.3.3. Etkileşimci Liderlik
1.1.3.4. Kuantum Liderlik
1.1.4. Kuantum Liderlik
1.1.4.1. Kuantum Liderlik Paradigması
1.1.4.2. Yeni Dünya Görüşü ve Liderliğe Etkileri
1.1.4.3. Kuantum Liderlerin Sahip Olması
Gereken Nitelikler
1.2. Örgütsel Zekâ Üzerine Açıklamalar
1.2.1. Örgütsel Zekâ Kavramı
1.2.2. Örgütsel Zekânın Temel Bileşenleri
1.2.2.1. Örgütsel Adaptasyon Yeteneği
1.2.2.2. Enformasyon ve Açık Enformasyon Akışı
1.2.2.3. Entelektüel Sermaye
1.2.2.4. Öğrenme Kültürü ve Sürekli Öğrenme
1.2.3. Örgütsel Zekânın Becerileri
1.2.4. Örgütsel Zekâ Boyutları
1.3. Çalışan Motivasyonu Üzerine Açıklamalar
1.3.1. Motivasyon Kavramı ve Önemi
1.3.2. Motivasyonun Teorileri
1.3.2.1. Kapsam Teorileri
1.3.2.2. Süreç Teorileri
1.3.3. Çalışan Motivasyonu
1.3.4. Çalışan Motivasyonunu Etkileyen Unsurlar
1.3.4.1. Psiko-Sosyal Faktörler
1.3.4.2. Ekonomik Faktörler
1.3.4.3. Örgütsel - Yönetsel Araçlar
1.4. Önceki Araştırmaların İncelenmesi
1.4.1. Kuantum Liderlik ile İlgili Araştırmalar
1.4.2. Örgütsel Zekâ ile İlgili Araştırmalar
1.4.3. Çalışan Motivasyonu ile İlgili Araştırmalar
Bölüm 2
Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
2.2. Araştırma Evreni Ve Örneklem
2.3. Verilerin Toplanması
2.4. Veri Toplama Araçları
2.4.1. Örgütsel Zeka Ölçeği (ÖZÖ)
2.4.2. Kuantum Liderlik Ölçeği (KLÖ)
2.4.3. Motivasyon Ölçeği (MÖ)
2.5. Veri Analizi
iv İçindekiler
Bölüm 3
Bulgular
3.1. Araştırma Evrenini Tanımlayıcı İstatistikler
3.2. Unvan Değişkeni İle Algılanan Kuantum
Liderlik Yaklaşımı, Örgütsel Zeka Algısı ve İş
Motivasyonu Farklılığını Sorgulayan Hipotezlerin
Sınanması (H1-H1a-H1b-H1c)
3.3. Demografik Değişkenler Açısından Yöneticilerin
Algıladığı Kuantum Liderlık Yaklaşımı Farklılığını
Sorgulayan Hipotezlerin Sınanması (H2)
3.4. Demografik Değişkenler Açısından Öğretmenlerin
Kuantum Liderlik Anlayışı Farklılığını Sorgulayan
Hipotezin Sınanması (H3)
3.5. Demografik Değişkenler Açısından Yöneticilerin
Örgütsel Zeka Algıları Farklılığını Sorgulayan
Hipotezin Sorgulanması (H4)
3.6. Demografik Değişkenler Açısından Öğretmenlerin
Örgütsel Zeka Algıları Farklılığını Sorgulayan
Hipotezin Sınanması (H5)
3.7. Demografik Değişkenler Açısından Yöneticilerın
İş Motivasyonu Düzeyinin Farklılaşmasını
Sorgulayan Hipotezin Sınanması (H6)
3.8. Demografik Değişkenler Açısından Öğretmenlerın
3.9. Yöneticilerin Kuantum Liderlik Anlayışı, Örgütsel
Zeka Algısı ve İş Motivasyonu Düzeyleri Arasındakı
İlişkinin İncelenmesi (H8)
3.10. Öğretmenlerin Kuantum Liderlik Anlayışı, Örgütsel
Zeka Algısı ve İş Motivasyonu Düzeyleri Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi (H9)
İçindekiler v
Tartışma, Sonuç ve Önerilerİş Motivasyonu Düzeyinin Farklılaşmasını
Sorgulayan Hipotezin Sınanması (H7)
3.9. Yöneticilerin Kuantum Liderlik Anlayışı, Örgütsel
Zeka Algısı ve İş Motivasyonu Düzeyleri Arasındakı
İlişkinin İncelenmesi (H8)
3.10. Öğretmenlerin Kuantum Liderlik Anlayışı, Örgütsel
Zeka Algısı ve İş Motivasyonu Düzeyleri Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi (H9)

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2020 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı