%10
Malumat-ı Medeniye : Birinci Kısım - Osmanlıca Aslıyla Birlikte 6 - İçen, Mustafa

Malumat-ı Medeniye : Birinci Kısım - Osmanlıca Aslıyla Birlikte 6

Mustafa İçen

Yayınevi: DBY (Dün Bugün Yarın)

Yayın tarihi: 11/2020

ISBN: 9786257760195

Türkçe | 101 Sayfa | 12 x 19,5 cm

Tür: Osmanlı Tarihi

  • 18,90 TL
  • 21,00 TL

 Kuvve-i umumiye neden terekküp eder?

Kuvve-i umumiye; birincisi vatan ve milleti düşmana karşı müdafaa ile mükellef (asker), ikincisi intizam ve hükm-i kanunu muhafazaya memur (jandarma) ile (polis)ten terekküp eder.

Kaç nevi asker vardır?

İki nevi asker vardır: Biri kara askeri diğeri deniz askeridir. Kara askerlerine (Asâkir-i Berriye), deniz askerlerine (Asâkir-i Bahriye) denir.

Asâkir-i Berriye nasıl teşkil olunmuştur? İdare-i askeriye mukaddema yedi orduya tefrik edilmiş idi. Lakin ahîren Harbiye Nezaretinden tertip edilip meriyyetine irade-i seniyye sadır olan ordu teşkilat-ı cedidesi mucibince idare-i askeriye on dört ordu ve beş fırka-i müstakilleye taksim olunmuştu ki merkez ve mevkileri şunlardır: Ordu merkezleri: İstanbul, Edirne, Selanik, Kırk kilise, Tekfurdağı, Manastır, Üsküp, Erzurum, Şam, Van, Erzincan, Musul, Bağdat, San‘a, Beş fırka-i müstakille merkezleri: Kozan, Yanya, İşkodra, Trablusgarp, Mekke-i Mükerreme.

Müddet-i askeriye kaç senedir? Müddet-i askeriye yirmi senedir. Her Osmanlı yirmi yaşından kırk yaşına kadar asker olmaya mecburdur. Lakin kanun-ı askeri sakat veya alîl olanlarla sair bazı kimseleri vazife-i askeriyeden istisna etmiştir.

Kura nedir? Her Osmanlı yirmi yaşına geldiği vakit askere alınır. Üç sene askerlik hizmetini ifa eder. Ondan sonra ifa-yı hizmet ettiğine dair tezkiresini alıp memleketine avdet eder.

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2021 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı