Şeyh Bedreddin Hakkında Son Söz : Hayatı Eserleri İ’tikadı Hakkındaki İddialara İthamlara İftiralara - Er, Şaban

Şeyh Bedreddin Hakkında Son Söz : Hayatı Eserleri İ’tikadı Hakkındaki İddialara İthamlara İftiralara

Şaban Er

Yayınevi: Kutup Yıldızı

Yayın tarihi: 06/2016

ISBN: 9786055291655

Türkçe | 657 Sayfa | 16 x 24 cm

Tür: Tasavvuf

Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri’nin meşrebindeki Edirne-Simâvne Kâdîsı İsrâ’îl Oğlu Kâdîasker Şeyh Bedreddîn Mahmûd Efendi hakkında, İslâm memleketlerinde Hanefî Mezhebi’ne göre yazılan yüzlerce fetvâ ve fıkh kitâbında kaynak eser olarak kullanılan “Câmi’u’l-Fusûleyn” ve “Teshîl” kitâbları aslâ tedkîk edilmeden, i’dâmından 80 sene kadar sonra yazılan ba’zı tarîh kitâblarının başlattığı, sonrakilerin ekseriyetle ilâvelerle tekrâr ettiği, Cumhûriyet devrinde de kör ideolojilerin ve sağır te’assubların kavgalarına mâlzeme edildiği 600 yıllık iddi’âların, iftirâların, yalanların tamâmına; son 100 senede bu sâhada eser verenlerden Ord. Prof. İsmâ’îl Hakkı Uzunçarşılı’nın, İsmâ’îl H. Dânişmend’in, Yılmaz Öztuna’nın, Kadîr Mısıroğlu’nun ve dahâ pek çok meşhûr zâtın bu mes’eledeki yazılarının ba’zılarına orijinal vesîkalarla cevâblar vermek için hâzırladığımız bu kitâbımız Dokuz Kısım’dır. 
Birinci Kısım’da, Şeyh Bedreddîn Efendi’nin torunu Hâfız Halîl Efendi’nin Hicrî 862-863’de [1458/1459] yazdığı manzûm “Menâkıb-i Şeyh Bedreddîn Mahmûd bin İsrâ’îl” kitâbının tamâmını transkribe edip nesre çevirdik, sâdeleştirdik; Arabça ve Farsça kısımlarını tercüme ettik.
İkinci Kısım’da, Şeyh Bedreddîn Efendi’nin biyografisini, mâddî ve ma’nevî soyunu, birçok nüshasını ilk kez bildirdiğimiz eserlerinin yazma nüshalarını tanıtarak, bunlardan tercümeler yaptık. Âilesini, tahsîl hayâtını, hocalarını; ba’zı tarîhçilerin iddi’â ettiği isyân hâdisesinin hakîkatini; i’dâmı hakkındaki kapalı yerleri vesîkalarla tafsîlâtlı yazdık. Bu kısımda, mes’elemizle alâkalı olduğu için “Bâbâî İsyânı”nı başlattığı iddi’â edilen Ehl-i Sünnet İ’tikâdı’nda kâmil ve mükemmil mürşid; Şeyh Edebâlî Hazretleri’nin ve Geyikli Baba’nın da hocası “Baba Rasûl” diye meşhûr Amâsya-Çât’da medfûn Pîr İlyâs-i Horâsânî Hazretleri hakkında Prof. Dr. A. Yaşar Ocak’ın iddi’âlarına da cevâblar verdik.
Üçüncü Kısım’da, 1’i Eski Yûnânca ve Latince; 48’i Osmânlı Türkçesi; 2’si Arabça, 3’ü Farsça orijinal 54 tarîh kitâbında Şeyh Bedreddîn Efendi hakkında yazılanların tamâmını tercüme ettik, sâdeleştirdik ve bunlardan tıpkıbasımlar yaptık

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2021 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı