%25
Siyasetnameleri Yeniden Okumak : Bir Yönetim Bilimci Gözüyle Geleneksel Siyasi Düşünce - Dinçer, Ömer

Siyasetnameleri Yeniden Okumak : Bir Yönetim Bilimci Gözüyle Geleneksel Siyasi Düşünce

Ömer Dinçer

Yayınevi: Klasik

Yayın tarihi: 03/2018

ISBN: 9789752484184

Türkçe | 319 Sayfa | 16,5 x 24 cm

Tür: Siyaset Bilimi

  • 36,00 TL
  • 48,00 TL

Siyasetnameleri Yeniden Okumak, geleneksel siyasi düşüncenin başlangıçtan günümüze tarihî seyrini hikâye ediyor. Onun kaynaklarını, tarihî ve kültürel zeminini, ortaya çıkışını, gelişimini ve koca bir çınar gibi dal budak salışını belgeliyor. Ancak geleneksel siyaset düşüncesinin tarihî izlerini takip ederken, tıpkı bir kamera gibi belirli bir açıyla konumlanan siyasetnâmelerin merceğinden naklediyor.

Başka bir deyişle, bu kitabın konusunu insanlığın en kadim ve temel meselesi olan siyaset ve yönetim oluşturmaktadır. Konuya bütün yönleriyle değil, sadece siyasetnâmelerin penceresinden bakıyor. Ancak siyasetnâmeleri de bağımsız ve başlı başına bir ekol gibi değil, ortak zemin üzerinde yükselen ve benzer konuları tartışan diğer türler arasında konumlandırarak ele alıyor.

Bu kitap bugüne kadar yazılan siyasetnâmelerle ilgili eserlerden farklı bir yaklaşım sunuyor ve birçok siyasetnâmenin içerik analizini yapıyor. Yazıldığı tarihî ve kültürel zeminle bağını kurmaya çalışarak, birbirleriyle karşılaştırma imkânı veriyor. Dört farklı kültür ve medeniyetin siyasi nasihat edebiyatının tarihî süreç içindeki gelişimini izleyerek, birbirlerine etkilerini tartışıyor.

Kitabın ister kamu ister özel olsun, yönetimle ilgilenenler için sağlam bir düşünce zemini oluşturacağını ve geniş ufuklar açacağını umuyoruz
İslâm Medeniyeti Araştırmaları Dizisi, İslâm medeniyetini tarihî sürekliliği içinde bir bütün olarak incelemektedir. Kültür havzaları arasında fark gözetmeden İslâm tarihinin tüm dönemlerini kuşatmayı amaçlayan bu dizi, hem Müslümanların kendi dünyalarını tartışmak için ihdas ettiği problem alanlarına hem de İslâm medeniyetinin diğer medeniyetlerle mukayesesi sonucunda ortaya çıkan sorulara ve bakış açılarına yer vermektedir. İslâm medeniyetini idrakin anahtarı olan İslâm ilimlerine ait meseleleri Müslümanların entelektüel gündeminin esaslı unsurları olarak yeniden kazanmayı hedefleyen dizi, aynı zamanda modernleşme sürecinde İslâm’a dair gerek Batı’da gerek İslâm dünyasında inşa edilen tasavvur ve bilgiyi tartışan çalışmalardan oluşmaktadır.
Editörler:  Eyyüp Said Kaya (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Hızır Murat Köse (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Alt-diziler
Siyaseti Yeniden Düşünmek
Editör: Özgür Kavak (İstanbul Şehir Üniversitesi)
- Adl’e Boyun Eğmek, Bedreddin İbn Cemâa
- Sûfî Diliyle Siyaset, Necmeddîn¬i¬Dâye, Kâsım b. Mahmûd Karahisârî
- Siyasî Nasihatnâme, der. ve inceleme Özgür¬ Kavak
- Bilge Yöneticinin Elkitabı -Edebü’l-vezîr-, Ebü’l¬-Hasan el¬-Mâverdî
- Saray Âdâbı -Kitâbü’t-Tâc fî ahlâki’l-mülûk-, Ebû Osman el¬-Câhız
- Fıkıh ve Siyaset: Osmanlılarda Siyâset-i Şer’iyye, Asım Cüneyd Köksal
- Ortaçağ İslâm’ında Mesihçi İnançlar ve İmparatorluk Siyaseti Dokuzuncu Yüzyılın Başlarında Abbâsî Hilafeti, Hayrettin Yücesoy
- İslam Hükümdarları İçin Siyaset Rehberi, Ali b. Muhammed el-Gazzâlî
- Siyaset Âdâbı, İbnü’t-Tıktakâ
- Abbâsîler Döneminde Vezirlik (295-530/908-1136), Halil İbrahim Hançabay
- Siyasetnâmeleri Yeniden Okumak, Ömer Dinçer

Bilgi ve Toplum
Editör: Halit Özkan (İstanbul Şehir Üniversitesi)
- Ortaçağ’da Yüksek Öğretim, George Makdisi
- İslam Dünyasında Kitabın Tarihi, Johannes Pedersen
- Hukuk, Toplum ve Kültür: Kuzey Afrika (1300-1500), David S. Powers
- Memlüklerin Son Asrında Hadis: Kahire (1392-1517), Halit Özkan
- Ortaçağ’da Bilgi ve Sosyal Pratik: Şam (1190-1350), Michael Chamberlain
- Ortaçağ Kahire’sinde Bilginin İntikali: İslami Eğitimin Sosyal Tarihi, Jonathan P. Berkey
- Zengî ve Eyyûbî Dımaşk’ında Ulema ve Medrese (1154-1260), Harun Yılmaz
- Arapça Elyazmaları İçin Rehber, Adam Gacek

İslâm Medeniyetinin Teşekkül Dönemi
Editör: Ali Hakan Çavuşoğlu (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
- Sünnî Düşüncenin Teşekkülü: Din-Yorum-Dindarlık, Christopher Melchert
- Şîa ve Hadis: Başlangıcından Ku¨tu¨b-i Erbaa’ya Hadis Rivayeti ve İsnad, Bekir Kuzudişli

Modernleşme Öncesi Tecdid Hareketleri
Editör: Eyyüp Said Kaya (İstanbul Şehir Üniversitesi)
- Batı Gözüyle Tecdid: İslâm Dünyasında Tecdid Hareketleri 1700-1850, ed. Nail Okuyucu

Modernleşme Sürecinde İslâmî İlimler ve İslâm Düşüncesi
Editör: Tuncay Başoğlu (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
- Modern İslâm Hukuk Düşüncesi: Reşid Rıza Örneği, Özgür Kavak
- Meşrutiyetten Cumhuriyete, Makaleler, Elmalılı M. Hamdi Yazır
- Felsefe Makaleleri, Babanzâde Ahmed Naim
- Çağdaş İslami Akımlar, Mehmet Ali Büyükkara
- Felsefe Dersleri, Babanzâde Ahmed Naim
- Osmanlı Anayasasına Dair, Elmalılı M. Hamdi Yazır

Motor Kurye ile Teslim
Bu Ürünün Bulunduğu Şubelerimiz:
  • pandora.com.tr
  • Beyoğlu
  • Nişantaşı

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2021 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı