Sosyal Bilimlerde Nicel Veri Analizi : Örneklerle SPSS Uygulamaları ve Yorumlamaları - Güçlü, İdris

Sosyal Bilimlerde Nicel Veri Analizi : Örneklerle SPSS Uygulamaları ve Yorumlamaları

İdris Güçlü

Yayınevi: Gazi Kitabevi

Yayın tarihi: 12/2020

ISBN: 9786257727686

Türkçe | 317 Sayfa | 16 x 24 cm

Tür: Matematik-İstatistik

Bu kitap, günümüz dünyasının yeni petrolü olarak görülen verinin doğru bir şekilde analiz edilerek sonuçlarının toplumun faydasına sunulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kitap, düz bir istatistik kitabı olmaktan ziyade teori ile uygulamayı birleştirerek gerçeğe ulaşmada bir araç görevi üstlenmektedir. Çalışma, kapsamı itibariyle başta sosyal bilimler olmak üzere veri analizi ile ilgilenen her seviyedeki araştırmacı için bir rehber niteliğindedir. Nicel araştırmalarda veri analiziyle ilgilenen bitirme tezi, makale, araştırma projeleri gibi çalışmalarda sıklıkla başvurulabilecek faydalı bir kaynak olduğu rahatlıkla ifade edilebilir.
Sonuç olarak bu kitap, sistemli bir şekilde veri analizi yapmak isteyen araştırmacıya, ilk adımdan başlayarak tüm nicel veri analiz sürecinde kılavuzluk etmektedir.  Bu çerçevede, araştırmacıların uygun analiz tekniğini nasıl seçecekleri ve verileri analize nasıl hazırlayacakları adım adım anlatılmaktadır. Ayrıca kitapta, yaygın olarak kullanılan veri analizi yöntemlerinin SPSS programı yardımıyla nasıl uygulanacağı ve istatistiki çıktılarının nasıl yorumlanacağı sade ve basit bir dil kullanılarak anlatılmaya çalışılmıştır. Konuların pekiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla da her bölümün sonunda özet yapılmıştır.
Nicel Analizle İlgili Temel Bilgiler
Uygun Analiz Tekniğinin Seçimi
Verilerin Analize Hazırlanması
Verilerin Betimlenmesi
İki Grup Ortalaması Arasındaki Farkın Test Edilmesi
Varyans Analizi
Korelasyon Analizi
Regresyon Analizi
Parametrik Olmayan Analiz Yöntemleri
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
Faktör Analizi
Diskriminant Analizi

 

1. BÖLÜM: NİCEL ANALİZLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER
2. BÖLÜM: UYGUN ANALİZ TEKNİĞİNİN SEÇİMİ
3. BÖLÜM: VERİLERİN ANALİZE HAZIRLANMASI
4. BÖLÜM: VERİLERİN BETİMLENMESİ
5. BÖLÜM: İKİ GRUP ORTALAMASI ARASINDAKİ FARKIN TEST EDİLMESİ: T TESTİ
6. BÖLÜM: VARYANS ANALİZİ
7. BÖLÜM: KORELASYON ANALİZİ
8. BÖLÜM: REGRASYON ANALİZİ
9. BÖLÜM: NONPARAMETRİK (PARAMETRİK OLMAYAN) ANALİZ YÖNTEMLERİ
10. BÖLÜM: ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİKSEL ANALİZ
11. BÖLÜM: FAKTÖR ANALİZİ
12. BÖLÜM: DİSKRİMİNANT ANALİZİ (DISCRIMINANT ANALYSIS)

BÖLÜM ÖZETİ
OKUMA ÖNERİLERİ
KAYNAKÇA
TERİMLER SÖZLÜĞÜ
KAYNAKÇA
KAVRAMLAR DİZİNİ

 

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2022 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı