%15
Tarihi Çevre Algısı - Erder, Cevat

Tarihi Çevre Algısı

Cevat Erder

Yayınevi: YEM Yayın

Yayın tarihi: 10/2018

ISBN: 9786058136601

Türkçe | 328 Sayfa | 16 x 23 cm

Tür: Mimari

  • 59,50 TL
  • 70,00 TL

Mimarlık, iç mimarlık, şehircilik, kentleşme, peyzaj tasarımı, ar-keoloji, kültür, sanat vb. konu başlıklarında kitaplar yayımlayan YEM Yayın’ın, Tarihi Çevre Algısı adlı yeni kitabı çıktı.
Kültürel varlıklara değer verme ve onları koruma eğiliminin, bu amaçla yapılan uygulamaların çok kişinin sandığı gibi çağı-mıza özgü yeni bir davranış, yeni bir akım olmadığını, insanlık tarihinde hayli açık seçik bir yeri olduğunu biliyoruz. Bu olgu, Prof.Dr. Cevat Erder’in Tarihi Çevre Kaygısı ve onun devamı niteliği taşıyan Tarihi Çevre Bilinci adlı kitaplarında ve ardın-dan da UNESCO tarafından tek bir kitap halinde “güncellenmiş özet gibi” yayınlanmış Our Architectural Heritage: From Cons-ciousness to Conservation adlı kitabında açıkça vurgulanmış-tır.
Tarihi Çevre Algısı, Cevat Erder’in işte bu son kitabının yeni-den ele alınarak güncellenmiş ilk Türkçe baskısı olma niteliği taşıyor. Erder, toplumların kültürel değerlerinin çeşitlilik gös-terdiği yerlerde, kültürel varlıkların korunmasıyla ilgili karar-larında ve uygulamalarında farklılıklar olmasının doğal karşı-lanması; farklı toplumlardaki örnekler ve benzetmeler üzerin-den yapılan tartışmalarda zamanın ve mekânın mutlaka dik-kate alınması gerektiğini ileri sürüyor: “Son yıllarda ‘koruma bilimi’ olarak da adlandırılan bu alanda, farklı kültürel ortam-larda izlenebilen, değişik gibi görülebilen kimi uygulamaları, ge-çerlilikleri genelde kabul edilmiş uluslararası ilkelere sadık kal-madıkları, uyum sağlamadıkları gibi nedenlerle eleştirmeden önce, o ülkenin kültür bütünü içindeki bu uygulamalara etken olan nedenlerin, uygulama yapılan zaman ve ortamın araştırıl-ması gerekir. Bu amaçla yapılacak araştırmaların bizleri bugün içinde bulunduğumuz kaostan çıkararak daha yararlı, hiç ol-mazsa daha doğru bir ortama sokacağına inanıyorum. Kitapta örnek gösterilen İtalya, Fransa, İngiltere vb. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’nin de koruma konusunda gösterebileceği pek çok örnekle bu ülkeler arasında yer alabilecek düzeye ko-layca ulaşabilecek niteliklere sahip olduğu kanısındayım.”
CEVAT ERDER HAKKINDA
Türkiye’de ve dünyada kültür varlıklarının korunması alanının öncü isimlerinden olan Prof.Dr. Cevat Erder, 1964 yılında, hâlâ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne bağlı bir lisansüstü program olarak devam etmekte olan, Tarihi Anıtların Bakım ve Onarımı Bölümü’nün kurulması çalışmalarına katılmak üzere ODTÜ Mi-marlık Fakültesi’nde görev aldı. 1964-73 yılları arasında söz konusu bölümün baş-kanı, 1977-79 yılları arasında da ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev ya-parken, 1965-74 yılları arasında aynı zamanda diliminde Uluslararası Anıtlar ve Sit-ler Konseyi (ICOMOS) Yürütme Komitesi üyeliği yaptı.
1981-88 yılları arasında üst üste iki kez, merkezi Roma’da bulunan Uluslararası Kül-türel Varlıkları Koruma Araştırma Merkezi (ICCROM)’un genel müdürlüğüne seçilen Cevat Erder, 1986 yılında El Aksa Camisi’nin restorasyonu ile Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü, 1997’de ICCROM Ödülü’nü, 2003 yılında da ICOMOS’un Piero Gazzola Ödülü’nü kazandı. 2004 yılında ise “ODTÜ Tarihi Anıtların Bakım ve Onarımı Bö-lümü’nün kurulması, ulusal ve uluslararası ölçekte koruma ve özellikle koruma eğiti-mine verdiği hizmet, kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili disiplinin Türkiye’de ku-rulması ve kurumsallaşmasındaki öncülüğü” nedeniyle Türkiye’nin prestijli TÜBİTAK Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında verilen Hizmet Ödülü’ne lâyık görüldü. Halen UNESCO İzleme Komitesi ve ICOMOS Türkiye Ulusal Komitesi üyelikleri bulu-nan Cevat Erder, tüm meslek yaşamı boyunca kentsel ve diğer çevresel tehditler al-tındaki kültürel mirasın korunması konusunda acil önlemler alınmasına öncülük eden kampanyaların başlatıcısı ve yürütücüsü oldu ve halen de olmaktadır.

Motor Kurye ile Teslim

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2019 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı