%21
Teyara Textik - Serhed, Diler

Teyara Textik

Diler Serhed

Yayınevi: Lis

Yayın tarihi: 03/2018

ISBN: 9786059295895

Kürtçe | 66 Sayfa | 13 x 19,5 cm

  • 14,22 TL

Em bi malbati işev li dora tenura germoki ciyane. Ji ber ku bave min soza du hep çirokan dabu me. Ere, yek ji çirok hene, en ku me aş dikin, dibine stargeha me zarokan. Çiroken ku zarok bi zarok emir derbas kirine.
Bave min çirokbejeki xweşik e li ber dile min. Nizanim bave min li hinde çirokan ji ku gundari kiriye u rezi hişe xwe kirine. Bi tene bi gotina ciya min, bave min di biçuktiya xwe de zarokeki zehf yanser i bi rik buye, tişte ku ew aş bikira ji çiroken kalike min bune u çiroken civatan bune ku di diwanan de tene gotin.
Diler Serhed
Di ve dewr u dewrane de. ku qedre çiroken kana xewn u xeyalan bere bere kemtir te girtin, niviskar u berhevkare xort, Diler Serhed, amajeye bi tişteki zehf giring dike, ew ji ew e ku dive em gencineyen bira xwe ya zargotini ji dest nedin u wan veguhezine serdema xwe u dahatuye. Di ve pirtuka bi nave Teyara Textik u çirokeke geleri ya kurt a bi nave Bibilcan u Heft Bira tevi çiroka xwe ya guhdarikirina li van çirokan peşkeşi xwineren zimane xwe dike.
Diler Serhed giringiya çiroken derin en bav u kalen me careke mayin tine bira me.

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2022 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı