%0
Türk Vatandaşlık Hukuku : 27.Baskı - Nomer, Ergin

Türk Vatandaşlık Hukuku : 27.Baskı

Ergin Nomer

Yayınevi: Filiz

ISBN: 9789753686013

Türkçe | 311 Sayfa | 16.5 x 23.5 cm

Tür: Hukuk

  • 45,00 TL

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM

VATANDAŞLIK HUKUKUNUN

GENEL DOKTRİNİ

Vatandaşlık 3

Genel olarak 3

Vatandaşlık kavramının devletler hukuku ve iç hukuk karakteri 17

Kavram, nitelik ve içerik 19

Vatandaşlık Kavramının Kamu Hukuku Karakteri 27

III. Vatandaşlığı Tâyinde Uygulanacak Hukuk (Vatandaşlığın Tâyininde Kanunlar İhtilâfı)        29

Prensip 29

Prensibin kanunlar ihtilâfı karakteri 32

Zaman bakımından uygulanabilirlik 32

Vatandaşlık Hukukunun Ön meseleleri 33

Vatandaşlık Hukukunun Müsbet ve Menfi Çatışmaları

(Çok Vatandaşlık ve Vatansızlık)                 34

Çifte veya çok vatandaşlık 35

a) Vatandaşlıklardan birinin lex fori’nin vatandaşlığı olması 37

b) Birden fazla yabancı vatandaşlık 40

Vatansızlık (Tâbiiyetsizlik / Devletsizlik) 42

Tüzel Kişiler, Gemiler ve Hava Araçları 45

Tüzel kişiler 46

Gemiler ve hava araçları 47

İKİNCİ KISIM

TÜRK VATANDAŞLIK HUKUKU

Birinci Bölüm

TÜRK VATANDAŞLIK HUKUKUNA HÂKİM

GENEL PRENSİPLER

Vatandaşlığın “Doğum” ile Kazanılması 51

Türk Vatandaşlık Hukukunda Kan ve Toprak Esası 55

Tarihçe 55

a) 8 Nisan 1284/23 Ocak 1869 tarihli Tabiiyet-i Osmaniye’ye

dair Nizamname (Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi)             55

b) 23 Mayıs 1928 tarih ve 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı

Kanunu               55

c) 11 Şubat 1964 tarih ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı

Kanunu               56

29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 57

III. Anayasa ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı      58

Vatandaşlık anlayışı 58

Vatandaşlığın kazanılması 62

Vatandaşlığın kaybedilmesi 62

Vatandaşlığın teminatı 63

İkinci Bölüm

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Genel Olarak 65

Türk Vatandaşlığının Kanunî Düzeni 65

Türk Vatandaşlığı Kanununun Sistemi 66

Türk Vatandaşlığının Kazanılma Halleri 66

Türk Vatandaşlığının "Doğum" ile Kazanılması 67

Soybağı (Nesep) 68

a) Evlilik Birliği içinde doğan çocuk 68

b) Evlilik Birliği dışında doğan çocuk 69

c) Saklı Nüfus 71

Doğum yeri (Toprak esası) 72

III. Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması         75

Yetkili Makam Kararı ile Vatandaşlığın Kazanılması 75

Genel Olarak Vatandaşlığa Alınma ("Telsik”) 75

a) Genel olarak 75

b) Yetkili Makamın Takdir Hakkı 76

c) Vatandaşlığa Alınmanın Başvuru Şartları 80

d) Vatandaşlığın Kazanılmasında Takdir Hakkı 87

İstisnaî Yolla Vatandaşlığa Alınma 88

a) Genel olarak 88

b) İstisnaî yolla vatandaşlığa alınmadan istifade edecek

kişiler   89

Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması 94

Evlenme ile Vatandaşlığın Kazanılması 96

a) Genel olarak 96

b) Prensip 98

c) İnceleme ve araştırma 100

d) Evlenme akdi 101

e) Evlenme yoluyla kazanılan Türk Vatandaşlığının

özellikleri            105

Evlâd Edinilme 108

Haklarında “Kaybettirme" Kararı Verilenlerin Türk

Vatandaşlığı    109

Vatandaşlığın Kazanılmasında "Usul", “Esas" ve "Sonuçlar” 111

1) Yetkili Makam Kararı ile Vatandaşlığa Alınmada "Usûl" ve

“Esaslar"     111

2) Yetkili Makam Kararı ile Vatandaşlığa Alınmanın “Sonuçları"   115

a) Eş bakımından 115

b) Çocuklar bakımından 115

c) Ad ve Soyad 117

d) Askerlik Yükümlülüğü 119

Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı 119

1) Genel olarak              119

2) Seçme hakkına sahip yabancılar          120

3) Sonuçları    120

4) Seçme hakkının kullanılma şekli          120

(Özel Hüküm:) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti [KKTC]

vatandaşları   121

Üçüncü Bölüm

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBI

Genel Olarak 122

Türk Vatandaşlığı Kanununun sistemi 122

a) Genel Olarak 122

b) Kişinin İradesi Dışında Türk Vatandaşlığının Kaybı 123

Türk vatandaşlığını kaybetmenin “Genel Sonucu” 125

a) Prensip 125

b) İstisnalar 127

Türk Vatandaşlığının Kayıp Halleri 133

Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının Kaybı 133

Çıkma 133

a) Şartları 135

Kaybettirme 139

a) Kaybettirme sebepleri 139

b) Sonuçları 143

Vatandaşlığa alınma kararının iptali 145

a) İptal sebepleri 146

b) İptalin hükmü 148

c) Sonuçları 150

Türk vatandaşlığının “seçme" hakkının kullanılması ile kaybı 152

a) Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kaybı 152

b) Sonuçları 153

Vatandaşlığın kaybında usul ve esaslar 153

Yabancı devlet vatandaşlığını kazanma (Çifte Vatandaşlık) 154

431 sayılı ve 1340 tarihli Kanun 156

Dördüncü Bölüm

TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSBATI VE

VATANDAŞLIK İHTİLÂFLARI

Türk Vatandaşlığının İsbatı 157

Genel olarak 157

Tatbik edilecek hukuk 158

Doğrudan doğruya isbat 159

a) Vatandaşlığın kazanılması 159

b) Vatandaşlığın kaybı 161

Resmî kayıt ve belgelerle isbat 161

a) Türkiye Cumhuriyeti nüfus kayıtları 163

b) Nüfus cüzdanları 163

c) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler 164

ç) Vatandaşlık ilmühaberleri                165

Ahvâli şahsiye belgelerinin milletlerarası dolaşımı 166

Milletlerarası alanda vatandaşlık belgeleri 166

Yargı Yolu 166

Vatandaşlık işlerinde mahkeme kararları 166

a) Genel olarak 166

b) Türk hukuk sistemi 167

Yargı kontrolü (Danıştay) 170

Danıştay dışı yargı organları 177

Vatandaşlıkla ilgili mahkeme kararlarının milletlerarası etkisi 178

 

Beşinci Bölüm

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMA VE KAYBEDİLME ANI

a) Türk vatandaşlığının kazanılma anı 180

b) Türk vatandaşlığının kayıp anı 181

Altıncı Bölüm

ANDLAŞMALARA GÖRE VATANDAŞLIĞIN

KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ

Genel Olarak 183

Türk Andlaşmalar Hukukunda Vatandaşlık 186

Arazi terk ve ilhakı 186

Ahali mübadelesi 188

Bibliyografya              193

Mevzuat       199

ê Türkiye Cumhuriyeti Anayasası    201

ê Milletlerarası Sözleşmeler               202

ê 13 Eylül 1973 tarihli Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına

Dair “Bern-CIEC” Sözleşmesi       202

ê 14 Eylül 1999 tarihli Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin “Lizbon-CIEC” Sözleşmesi [m. 1-6]            206

ê Türk Vatandaşlığı Kanunu              208

ê 11.2.2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik              221

ê İskan Kanunu    259

ê Vatandaşlıkla İlgili Kanun Hükümleri          262

                * Hilâfetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmani’nin Türkiye Cumhuriyeti

                   Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun       262

     * Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı suç ve Cezaların Affı

        Hakkında Kanun           264

ê 403 Sayılı ve 11.2.1964 Tarihli Mülga Türk Vatandaşlığı Kanunu        265

ê Terörle Mücadele Kanunu               285

Madde İndeksi            287

Kavram İndeksi 291

 

Türk Vatandaşlık Hukuku için şu an mevcudu olmayanlar

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2021 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı