%22
XVI. Asırda Anadoluda Alevilik - Savaş, Saim

XVI. Asırda Anadolu'da Alevilik

Saim Savaş

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

Yayın tarihi: 06/2014

ISBN: 9789751626462

Türkçe | 292 Sayfa | 16,5 x 23 cm

Tür: Din / İslamiyet

  • 10,92 TL
  • 14,00 TL

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ XI
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ XV
KISALTMALARXVII

GİRİŞ
GENEL HATLARIYLA OSMANLI-SAFEVÎ İLİŞKİLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM ANADOLU'DA KIZILBAŞLIK
I- Anadolu'da İtikadı Buhran: Mehdîlik İddiası 8
II- Anadolu'da Kızılbaş Çoğunluğu Olan Yerler 11
III- Safevî Sempatizanı Aşiretler 13
IV- Gizli Kızılbaşlar 15
V- Kızılbaş Oğlu Kızılbaşlar 16
VI- Kızılbaş Taraftarhğı İle İtham Edilenler 17
VII- Kızılbaş Osmanlı Askerleri 18
VIII- Kızılbaş Halifeleri 21
IX- Kızılbaşbk (Rafz) Âdet ve Alâmetleri 23
X- Kızılb aşların Genel Psikolojisi 26
XI- Kızılbaşlara Yönelik İthamlar ve İsnat Edilen Suçlar 28
1- Ahlâksızlık, Zina 28
2- Hırsızlık ve Hırsız Yataklığı 30
3- Namazı Terk, Namaz ve Oruç Bilmemek 32
4- Gece-Gündüz Saz ve Sözle Meşgul Olmak 32
5- Ebubekir-Ömer-Osman Düşmanlığı 33
6- Sünnet-İ Resulü Hafife Almak 34
7- Peygambere, Hulefâ-i Râşidîne ve Sahabeye Küfür ve
Buğz Etmek 34
8- Hulefâ-İ Râşidîne ve Müslümanlara îhanet ve Düşmanlık 36
9- Müslümanlara "Yezit" Demek 36
10- Şarap İçmek 37
11- Safevîlere Yardım ve Sadaka Toplamak 39
12- Safevîler Lehine Casusluk 42
13- Sahte Para Basmak 43

İKİNCİ BÖLÜM
ANADOLU'DA KIZILBAŞ TAKİBİ
I- Kızılbaş Takibinde Başbuğ Tayini 48
II- Kızılbaş Takibinin Teşviki 48
III- Defter Harici Kızılbaşların Takibi 49
IV- Takipten Kaçanların Vakıf, Mülk, Serbest Tımar¬lar ve Hass-ı Hümâyûna İlticası 49
V- Düzmece Şah İsmail ve Pîr Sultan Olayı 50
VI- Kızılbaşlan Teftiş Yöntemleri 60
1- Hak Üzere, Dikkat ve İhtimam ile, Hukuka Uygun Ola¬rak 60
2- Gizlice ve Açıkça  62
3- Gizlice 62
4- A'yân-I Vilâyet ile Yetkili, Tarafsız, Sünnî ve Güvenilir Kimselere Sorma  64
5- Yüzleştirme 64
6- Bizzat Kendilerinin ya da Sicil Suretlerinin İstanbul'a Gönderilmesi 65
VII- Kızılbaşlan Ele Geçirme Yöntemleri
1- Her Ne/Hangi Yolla Olursa  66
2- Hüsnü Tedbirle/Tedârikle 67
3- Hüsnü Tedârikle Gizlice 68
4- Teftiş Bahanesiyle 69
5- Suçüstü 69
6- Birer Bahane/Töhmet/Yol ile 69
VIII- Kızılbaşların Cezalandırılma Yöntemleri
1- Başka Töhmet ile Hakkından Gelme 70
2- Sicil Ettirdikten Sonra Siyaset 70
3- Tedricen Haklarından Gelme: Külli Telef-i Nefs Olma Korkusu 71
4- Asla Mecal Vermeden Başka Bahane ile Hakkından Gelme 71
5- Kızılırmağa Atıp Boğmai 72
6- Suç Mahallinde Hakkından Gelme 72
7- İbret Olması İçin Hakkından Gelme 72
8- Başka Töhmet ile Hapsetme 73
9- Hukuk Neyi Gerektiriyorsa Yerine Getirme 73
10- Zaman Aşımına Uğramayan Hakların Alınmasından Sonra Cezalandırma 73
IX- Kızılbaşlara Verilen Cezalar
1- Sürgün  73
2- Hapis 77
3- Kürek Mahkûmiyeti 78
4- Siyaset, Hakkından gelme  80
5- Recm 86
X- Kızılbaş Takibinin İstismarı
1- Mahallî Görevlilerin (Kadı, Naip, Subaşı, Muhzır, Bö-lükbaşı vs) Zulmü 87
2- İftira 88
3- Müfterilerin Cezalandırılması 90
4- Kızılbaşların İhbarı Ve Muhbirler 91
5- Kızılbaş Takibinde Taassup Korkusu 93
6- Taassup Örnekleri 93
XI- Kızılbaş Takibinde Rüşvet 95
XII- Kızılbaş Takibinin Savsaklanması: Ehl-i Fesadın
Himaye Edilmesi 93

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ANADOLU'DA SAFEVÎ PROPAGANDASININ TESİRLERİ
I- Mezhebi Tesirler 100
II- Sosyal Tesirler 101
III- Kültürel Propaganda: Rafızî Kitapları 102

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KIZILBAŞLARA KARŞI OSMANLI POLİTİKALARI
I- Osmanlıların Kızılbaş Halife ve Müritlerine Bakışı 105
II-Osmanlı Istimâlet Politikası 106
III- Osmanlıların Sünnîlik Politikası 109
1- Dinî ve Sosyal Müesseselerin Desteklenmesi 110
2- Halvetîliğin Desteklenmesi 111
3- Bektaşîliğin Desteklenmesi 113
4- Emirle Mescit Yaptırılması 116
IV- Anadolu'da Osmanlı Casusları 117
V- Tekkelerin Kontrolü 118
VI- Siyasî Politikalar 120
1- İran'a Göçü Engelleme Çabalan 120
2- Safevî Topraklarında Karşı Casusluk 122
3- Safevî Elçilerinin Kontrolü 122
4- İranlı Hacıların Kontrolü 123
VII- Ekonomik Politikalar 123
1- Kıymetli Madenler ile Harp Âletleri ve Bunların imâlinde Kullanılan Madenlerin İran'a Geçişinin Engel-lenmesi 124
2- Kızılbaş Katledenlere Dirlik Verilmesi 126
3- Rûm Yiğitlerine Dirlik Verilmesi 126
4- Kızılbaşlara Dirlik Verilmemesi 127
5- Göçebe Türklerin At ve Silahtan Arındırılması 129
VIII- Askerî Politikalar
1- Osmanlı Doğu Sınırında Safevî Korkusu 130
2- Arap-İran-Gürcü Sınırlarının Kontrolü 131
3- Safevî Topraklarına Akınlar Düzenlemek 132
XIX-XVI Asırda Anadolu'da Alevî-Sünnî Farklılaşması 133

SONUÇ 147
BİBLİYOGRAFYA 149
EK I- Belgelerin Çeviri Yazıları, 167
DİZİN 217
EK II-Belgelerin Fotokopileri 227
EK III-Türkiye'de Bektaşî ve Alevîlerin Oturdukları Yerleri Gösterir
Harita 289

Motor Kurye ile Teslim

XVI. ASIRDA ANADOLU'DA ALEVİLİK için şu an mevcudu olmayanlar

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2019 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı