%0
Yeni Türkiye Dergisi 58-59 : Türk Eğitimi Özel Sayısı : 2 Cilt Takım - Kolektif

Yeni Türkiye Dergisi 58-59 : Türk Eğitimi Özel Sayısı : 2 Cilt Takım

Kolektif

Yayınevi: Yeni Türkiye Dergisi Yayınları

Karton Kapak | Türkçe | 960 Sayfa | 19,5 x 27,5 cm

Tür: Dergi

  • 500,00 TL

 Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) olarak yayınladığımız ‘YENİ TÜRKİYE’nin iki ciltlik ‘Eğitim Özel Sayısı’nda yıllar sonra "Millî Eğitim Şurası"nı, 200'den fazla devlet adamı, siyaset adamı, eğitim idarecisi, bilim adamı ve uzmanın birbirinden değerli 193 yazısıyla toplamış olduk.
"Türk Eğitimi Özel Sayısı" 9 ana bölüm ile 44 alt bölümden meydana gelmiştir.
Birinci ana bölüm olan "Genel Değerlendirme " bölümü, Siyasî Bakış ve Uzman Bakışı alt bölümlerinden oluşmaktadır. İkinci ana bölüm olan "Millî Eğitimin Temel Hedefleri, Felsefesi ve Değerler Eğitimi" bölümünde; Temel Hedefler, Eğitimin Felsefesi, Değerler Eğitimi alt bölümleri yer almaktadır. Üçüncü ana bölüm olan "Eğitim Sistemi ve Sorunları" başlığı altında; Sistemin Analizi ve Sorunlar ile Hayatî Bir Sorun: Yabancı Dille Eğitim alt bölümlerinden sonra eğitim sistemi, eğitim ve öğretim kademeleri itibariyle değerlendirilmiş; Okul Öncesi Eğitim ve Aile Eğitimi, İlköğretim, Ortaöğretim, Meslekî-Teknik Eğitim ve Öğretim, Hayat Boyu Öğrenme ve Yaygın Eğitim ve Din Eğitimi mercek altına alınmıştır. “Yüksek Öğretim", ayrı bir ana bölüm olarak ele alınmış; Yüksek Öğretim Sistemi İçin Yol Haritası, Yüksek Öğretimin Bazı Sorunları ve Vakıf Üniversiteleri konuları değerlendirilmiştir. Birinci cildin en önemli ana bölümü ise "Eğitim Reformu ve Geleceğe Yönelik Eğilimler" başlığı altında incelenmiştir. Bu ana bölümde; Geleceğin Dünyasında Eğitim ve Reform, Geleceğin Okulu, Ölçme-Değerlendirme ve Sınav Sistemi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri konuları Yeni Türkiye'nin eğitim reformunun en önemli unsurları olarak değerlendirilmiştir.

Bu sayının yazarları ve konularından bazıları:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Türkiye Eğitimle İnşa Edilecek / 13
Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı Okul Bizim Neyimiz Olur? / 16
Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem Türk Eğitim Sisteminde Değişim ve Dönüşüm / 18
GENEL DEĞERLENDİRME
Siyasî Bakış
Hüseyin Çelik Yeni Türkiye, Yeni Eğitim / 33
Nimet Baş FATİH Projesi / 42
Köksal Toptan Geleceğin Eğitimi / 51
Mehmet Sağlam Eğitim ve Yüksek Öğretim Üzerine Düşünceler / 57
M. Naci Bostancı Eğitim Sistemindeki Dönüşüm: Yeni Düzenlemeler / 60
Selçuk Özdağ Yeni Türkiye Yolunda Yeni Eğitim / 63
Tülay Bakır Dünden Bugüne Yüksek Öğretim / 66
İsrafil Kışla Geleceğimiz İçin Eğitim / 76
Nebi Bozkurt Eğitimde Gelişmeler ve Öncelikler Hakkında Birkaç Not / 80
Muzaffer Çakar Yeni Bir Üniversite Anlayışına Doğru / 87
Sevim Savaşer Eğitimde Fırsatları Arttırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi / 89
Suat Önal AB Sürecinde Türkiye’de Kültür ve Eğitim Alanında Çalışmalar / 93
Nur Serter Türkiye’nin Millî Eğitim Sistemi ve Sorunları / 97
Namık Havutça Ulusal Eğitimde Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam, Sorunlar ve Çözüm Önerileri / 110
Metin Lütfi Baydar Milli Eğitim Belleği / 114
Özcan Yeniçeri Millî ve Gayri Millî Arasındaki Eğitim Sistemi ve Türkiye / 116
Ahmet Duran Bulut ‘Eğitim Siyaset Üstü Görülmelidir’ / 132
Uzman Bakışı
Yusuf Tekin Demokratikleşme ve Eğitim Politikalarının İlişkisinin Türkiye Serüveni / 135
M. Emin Zararsız Türk Eğitim Sistemine Genel Bir Bakış: Sorunlar ve Öneriler / 143
Cumaali Demirtaş Türk Millî Eğitimine Genel Bir Bakış / 179
MİLLÎ EĞİTİMİN TEMEL HEDEFLERİ, FELSEFESİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ
Temel Hedefler
Hasan Celâl Güzel Türk Millî Eğitiminin Temel Hedefleri / 187
Alâaddin Korkmaz Millî Eğitimimiz Bir Kimlik Kazandırabiliyor mu? / 193
M. Mehdi Ergüzel Eğitimde Millî Hedefler / 196
Alpaslan Durmuş Eğitimi Yeniden Yapılandırmak Üzere Bir Politika Önerisi / 208
İhsan Sezal Yüz Yıllık Hikâye: Nasıl Bir Eğitim? / 219
Eğitimin Felsefesi
Süleyman Hayri Bolay Eğitimimizin Felsefî Temelleri / 223
Ziya Selçuk Memler ve Eğitimdeki Yeri / 236
Hasan Ünder Türkiye’de Medeniyet Sorunu, Eğitim ve Birlik / 239
Selahattin Turan Ahlâki Açıdan Modern Okulun Açmazı: Eleştirel Bir Bakış / 246
D. Mehmet Doğan ‘Maarif’i Anlamsızlaştırmak Yahut ‘Eğitim!’ / 253
Değerler Eğitimi
Ayşen Bakioğlu - Faruk Levent Türkiye’nin Geleceği İçin Önemli Bir Yatırım: Etik Değerler Eğitimi / 258
Ercan Tatlıdil - Esma Esgin Günder Küreselleşen Değerlerin Eğitim Anlayışı Üzerine Etkisi / 262
Feridun Merter-Battal Göldağ Değerler Eğitiminde Okul Kültürünün Rolü / 272
Feridun Merter Okulda ve Sınıfta Örtük Program Aracılığıyla Değerler Öğretimi / 285
Sadettin Elibol Eğitim Kurumu Postmodern Yaklaşımla Ortak Değerleri Yeniden Üreterek Geliştirebilir mi? / 296
Neriman G. Karatekin Özgün Bir Değerler Eğitimi Modeli: Karakter Okulu / 300
Mustafa Özşahin Bir Değerler Eğitimi Uygulaması Örnekliği: Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) / 306
EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI
Sistemin Analizi ve Sorunlar
Zeki Konukoğlu Ekonomide Başarı, Millî Eğitimde Sorunlar Devam Ediyor / 315
Metin Eriş Millî Eğitimimizin Düşündürdükleri / 317
Güzver Yıldıran Eğitim Sistemimizdeki Değişiklikler ve Belirsizlikler / 326
Abbas Güçlü Eğitimin Temel Sorunları /337
Gülay Göktürk Eğitimin Sıcak Tartışmaları / 342
Sinan Olkun Eğitim Sorunlarımızı Çözerken Neden - Sonuç İlişkisi Kuruyor muyuz? / 350
Erdal Toprakçı - Gözde Yılmaz Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Yönelik İlerleme Raporlarının Eğitim Başlığındaki Tespitler ile MEB 2010-2014 Stratejik Planı’nın Karşılaştırılması / 355
Hayatî Bir Sorun: Yabancı Dille Eğitim
Abdurrahman Güzel Yabancı Dille Eğitimin Sakıncaları / 371
Fatma Açık - Hatice Vargelen Eğitim, Dil ve Türkçe / 378
Vicdan Erkır Bir Projenin Defteri Neden Dürüldü? / 387
Şerif Ali Bozkaplan Eğitimin Dili / 391
Hüseyin Tuncer Eğitim Sistemimiz, Yabancı Dilde Eğitim ve Türkçe Eğitimi / 399
Erol Ogur Dil, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dille Eğitim / 416
Okul Öncesi Eğitim ve Aile Eğitimi
Diğdem M. Siyez Türkiye’de Aile Eğitim / 427
Esra Ömeroğlu - Yunus Günindi Aile İçi İletişim ve Çocuğun Sosyal Beceri Gelişimi / 433
Yusuf Ziya Tavil Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Ailelerinin Eğitimi / 447
Haluk Yavuzer Ana-Baba Okulu / 456
Fatma Alisinanoğlu Türkiye Cumhuriyeti’nde Okul Öncesi Eğitimin Tarihsel Gelişim Süreci / 460
Güler Küçükturan Erken Çocukluk Eğitimine Genel Bir Bakış / 465
Mustafa Buluş Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Toplum İlişkisinde Erken Çocukluk Eğitimi / 470

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2024 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015