%0
Yeni Türkiye Dergisi : Kafkaslar Özel Sayısı - 11 Cilt - Kolektif

Yeni Türkiye Dergisi : Kafkaslar Özel Sayısı - 11 Cilt

Kolektif

Yayınevi: Yeni Türkiye Dergisi Yayınları

Karton Kapak | Türkçe | 8500 Sayfa | 19,5 x 27,5cm

Tür: Dergi

  • 2750,00 TL
  • Sepete Ekle
  • Bu üründe

    KARGO ÜCRETSİZ

  • Temin Süresi 3 - 5 iş günü

Yeni Türkiye'nin 'Kafkaslar Özel Sayısı'nı sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu sayımız birçok bakımdan rekorlara imza attı. Evvelâ şu hususu ifade edelim ki, 11 cilt ve 8.500 sayfalık bir dergi sayısı herhalde bugüne kadar hiç yayınlanmamıştır. Kafkaslar özel sayımızda tam 700 araştırma ve inceleme yazısı, 292'si yurt dışından olmak üzere toplam 742 bilim adamı ve uzman tarafından hazırlandı. Bu yazıların büyük çoğunluğu arşiv kaynaklarına dayalı orijinal bilimsel çalışmalardan meydana geliyor. Bir uluslararası araştırma mahiyetinde olan bu eserimizde, başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere, ABD, Rusya, Almanya, Japonya, Fransa, Kanada, Bulgaristan, Moldova, Litvanya, İran, Gürcistan, Ermenistan, Abhazya, Astrahan, Dağıstan, Çeçenistan, İnguşetya, Adige, Karaçay-Çerkes, Kabartay-Balkar ve Osetya'dan akademisyenlerin yazıları yer alıyor.

Bu çalışmamızda, bugüne kadar lâyıkı vechile bilinmeyen Kafkas ülkelerinin tarih, kültür ve dilleriyle siyasî ve sosyo-ekonomik durumları ele alınmış; özellikle Kafkas Türklüğü zaviyesinden derinlemesine tahlillere yer verilmiştir. Zira, arkeolojik devirlerden itibaren Kafkas coğrafyasında Türk varlığı hâkimiyetini sürdürmüştür. Slavlar, Ruslar Kafkasya'da ancak 18. asırdan sonra varlık gösterebilmişlerdir.

Bu sayının ciltleri ve konuları:

1. Cilt: Kafkaslar: Genel Değerlendirme, Kafkaslara Genel Bakış / Kafkasya ve Türklük Kafkasya'nın Jeopolitiği / Kafkasya'dan Sosyo-Kültürel Çizgiler / Türkiye'nin Kafkas Politikası / Rusya, Türkiye ve Kafkaslar / ABD, İngiltere, Almanya, Ukrayna ve Kafkasya / Avrasya ve Kafkaslar

2. Cilt: Kafkasya Tarihi, Arkeolojik Dönemler /  Kafkasya’da Eski Türkler / Selçuklular ve Kafkasya / Moğollar ve Kafkasya / Altın Orda, Timurlular ve Kafkasya / Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safevîler ve Kafkasya / Azerbaycan Hanlıkları ve Atabegleri

3. Cilt: Osmanlı ve Kafkasya, 19. Yüzyıla Kadar Osmanlı ve Kafkasya / 19. Yüzyılda Osmanlı ve Kafkasya / Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı ve Kafkasya / Kafkasya’da İttihat ve Terakki Fırkası / Türkiye Maverâ-Yı Kafkasya’da, Doğu Anadolu ve Kafkasya, Doğu Anadolu’da Türk Hâkimiyeti / Doğu Anadolu Türk Devletleri / 19. Yüzyılda Doğu Anadolu ve Rusya / Sarıkamış Harekâtı

4. Cilt: Kafkasya’da Rus Emperyalizmi, Rusya’nın Kafkaslarda Yayılma Siyaseti / Kafkasya’da İslâm, Tasavvuf ve Tarikatlar / Kafkasya Bağımsızlık Mücadelesi ve Müridizm Hareketi / Kafkasya’da İttihat ve Rusya’nın Kafkasya’yı İşgali ve Direniş Hareketleri / Rusya’nın Kolonyalist Politikası, Kırım ve Kafkas Göçleri, Kırım Göçleri / Kafkas Göçleri / Kafkas Göçmenlerinin İskânı / Anadolu’ya İnguş ve Oset Göçleri

5. Cilt: Güney Kafkasya: Genel Değerlendirme, Güney Kafkasya’da Demografik Yapı ve Türklük Araştırmaları / Güney Kafkasya Cumhuriyetleri’nin Dış Politikası / Güney Kafkasya’da Stratejik Durum, Azerbaycan Cumhuriyeti, Haydar Aliyev: Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kurucusu / Azerbaycan Tarihinden Levhalar / Kafkas İslâm Ordusu / Azerbaycan Halk Cumhuriyeti / Azerbaycan’da Millî Kimlik / Azerbaycan’da Devletin Yapısı ve Millî Güvenlik / Azerbaycan’da Modernleşme / Azerbaycan’ın Stratejik Sorunları ve Enerji Siyaseti Hakkında Bazı Tespitler

6. Cilt: Azerbaycan’ın Dış Politikası Hakkında Birkaç Not / Türkiye ile Azerbaycan İlişkileri / Nüfus, Eğitim Bilim Üzerine / Düşünce ve Millî Kültür / Azerbaycan Türkçesi / Azerbaycan Türk Edebiyatı / Azerbaycan Şiirinden Sesler / Azerbaycan Folkloründen ve Sanatından Sayfalar / Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti / Alarlar

7. Cilt: Karabağ ve Azerbaycan’da Ermenilerin Yaptıkları Katliamlar, Ermenilerin Azerbaycan Topraklarına Yerleştirilmesi ve İlk Soykırımlar /  Ermenilerin Bakü, Şamahı ve Zengezur Katliamları /  Azerbaycan Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi ve Hocalı Katliamı / Karabağ Sorunu Üzerine Tespit ve Öneriler, Gürcistan Cumhuriyeti, Gürcistan’da Kimlik, Ulus-Devlet İnşası ve Anayasal Gelişim / Gürcistan Tarihi Hakkında / Gürcistan’ın Dış Politikası ve Stratejik Sorunları / Gürcistan - Rusya İlişkileri / Türkiye-Gürcistan İlişkileri / Acaristan Özerk Cumhuriyeti ve Acaralar / Abhazya Cumhuriyeti ve Abhazlar / Güney Osetya Özerk Cumhuriyeti

8. Cilt: Gürcistan Türkleri, Gürcistan’da İslâmiyet ve Türkler /  Borçalı Türkleri / Urumlar / Ahıska Türkleri / Ahıska Türklerinin Uluslararası Konumu ve Sorunları, Ermenistan Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Kurulması / Kafkasya’da Ermeni Zorbalığı ve Büyük Ermenistan Hayali / Rusya-Ermenistan İlişkileri / Türk-Ermeni İlişkilerinin Tarihi / Türkiye ve Ermenistan’ın Dış Politika İlişkileri / Eski Bir Türk Yurdu Revan ve Ermenilerin Türklere Uyguladıkları Etnik Temizlik ve Soykırım

9. Cilt: Kuzey Kafkasya: Genel Değerlendirme, Kuzey Kafkas Cumhuriyetlerine Genel Bakış /  Kuzey Kafkasya’daki Türk Topluluklarına Genel Bakış / Kuzey Kafkasya’da Stratejik Bazı Tespitler / Kafkas Dillerinin Akrabalığı ve Kafkaslarda Bazı Sosyo-Kültürel Tespitler, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Dağıstan Tarihi / Dağıstan’da İslâmiyet, Ulema ve Mücahitler, Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti,  Çeçenya’da İslâmiyet ve Sosyo-Politik Durum / Çeçenlere Rusların Uyguladıkları Soykırım ve Çeçen Bağımsızlık Hareketleri / Çeçen Sanatına Bir Örnek, İnguşetya Özerk Cumhuriyeti, Siyasî ve Sosyo-Ekonomik Meseleler / Eğitim, Folklor ve Türkiye’deki İnguş Kahramanlar, Kuzey Osetya Cumhuriyeti, Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkes ve Adige Cumhuriyeti, Çerkesler, Kafkas Çerkeslerinin Tarihinden Sayfalar / Kafkas Çerkeslerin Sosyo-Ekonomik Yapısı Hakkında Tespitler / Çerkeslerin Dilleri ve Sosyo-Kültürel Özelliklerine Dair

10. Cilt: Türkiye’de Kafkas-Çerkes Yerleşimleri / Çerkes Memlûkler, Kuzey Kafkasya Türkleri, Dağıstan Türkleri / Kumuklar / Nogaylar / Kuzey Kafkasya (Stavropol) ve Astrahan Türkmenleri / Karaçay-Malkar Türkleri /

11. Cilt: Kafkasya’daki Kazaklar, Gagauzlar / Avarlar / Doğu Anadolu ve Karadeniz Türkleri, Çepniler, Lazlar, Kafkasya’ya Uzanan Türk Diyarı: Kırım, Kırım’ın Siyasî Tarihi / Kırım Türk-Tatarların Etnik ve Sosyo-Kültürel Yapısı, Millî Hareketleri ve Rusya Tarafından Sürgün Edilmeleri / Kırım’daki Diğer Türk Halkları, Kırımçaklar, Karaimler, Romanya Kırım Türkleri, Kafkasya’nın Yakın Komşusu İran Türkleri,  İran Türklerinin Siyasî Tarihi Hakkında Tespitler ve İran Türk Dili / Kaşkay Türkleri / Sungur Türkleri, Çeşitlemeler


 

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2024 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015