%0
Yeni Türkiye Dergisi Sayı 55 : Türkçe Özel Sayısı -

Yeni Türkiye Dergisi Sayı 55 : Türkçe Özel Sayısı

Yayınevi: Yeni Türkiye Dergisi Yayınları

Karton Kapak | Türkçe | 1560 Sayfa | 19,5 x 27,5 cm.

Tür: Dergi

  • 300,00 TL

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi olarak yayınladığımız‘YENİ TÜRKİYE’nin 2013 yılının son sayısında ‘Türkçe’ konusunu ele aldık. Türkçe Özel Sayısı, 12 ana bölüm ve 34 alt bölümden meydana gelen yaklaşık 1600 sayfalık bir araştırma eseri oldu. Bu yazıda, çoğunluğu akademik ve bilimsel nitelikte olan 184 makale, siyaset adamları, bilim adamları ve uzmanlar, yöneticiler, iş adamları, araştırmacılar ve yazarlar tarafından hazırlandı.

Bu sayının yazarlarından bazıları:
Genel Değerlendirme
Cemil Çiçek Dilimiz ve Geleceğimiz / 11
Nabi Avcı Yeni Dünyada Bir Yer / 14
Mustafa Destici Ses Bayrağımız Türkçe / 16
Ekrem Erdem Ana Dilimiz Türkçe, Sorunları ve Çözüm Önerileri / 19
Hüseyin Çelik Kültürel Etkileşim ve Dilde Irkçılık / 34
Mehmet Sağlam Uluslararası Türkçe Olimpiyatları / 38
Talât S. Halman Türkçemiz İçin ‘Milli Misak’ Yaratsak / 41
Mustafa S. Kaçalin Kendimize Sahip Olmak / 51
Şükrü Halûk Akalın Geçmişten Geleceğe Türkçe / 53
M. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkçe Konuşmak / 65
Bülent Eczacıbaşı ‘Uydurukça’ Bir Dil Haline Gelmemeli / 68
Abdurrahman Güzel Geçmişte Bilim Dili Olan Türkçemiz Bugün Ne Durumda? / 71
Mustafa Argunşah Türkiye Türkçesinin Sorunları / 101
Sami Selçuk İlle de Dil / 116
Yakup Karasoy Devlet Adamı ve Dil İlişkisi / 127
Ahmet Isparta Anayasanın Türkçesi: Meseleler ve Öneriler / 131
İlber Ortaylı ile Türkçemiz Üzerine Röportaj / 137
Nevzat Kösoğlu Kimlik ve Dil / 141
TÜRKÇENİN TARİH İÇİNDE GELİŞİMİ
Yazı Öncesinden Yazıtlar Çağına
A. Melek Özyetkin Tarihten Bugüne Türk Dil Alanı / 149
Ali Akar Tarihin Aynasında Türk Dili / 167
Mustafa Sarıca - Süleyman Eratalay Yazının Atasından İnsanın Atasına
‘Adem, Adam, Adamu’ / 180
Emine Yılmaz Altay Dillerinin Akrabalığı Konusu / 188
Tuncer Gülensoy Türkiye’de ‘Altayistik’ Çalışmaları / 204
Ana ve Eski Türkçe Dönemi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar)
Bilgehan Atsız Gökdağ Ana Türkçe Dönemi / 208
Ahmet B. Ercilasun Köktürkçeden Türkiye Türkçesine / 220
Cengiz Alyılmaz (Kök) Türk Harfli Eski Türk Yazıtları / 230
Salih Demirbilek Orhon Türkçesinin Eskiliği ve Anlatım Gücünün Tanığı bir Fiil: Ber- / 239
A. Melek Özyetgin Tarihsel Coğrafya, Dil ve Kültür Bağlamında Uygurlar Üzerine
Değerlendirmeler / 244
Osman Mert Ötüken Uygur Kağanlığı Dönemi Kağan, Kumandan Yazıtları ve
Günümüzdeki Durumları / 252
Karahanlı Dönemi Türkçesi
Galip Güner Karahanlı Türkçesi / 260
Mehmet Vefa Nalbant Türkçenin İlk Âlimi Kaşgarlı Mahmûd ve Eseri
Dìvanü Luàati’t-Türk / 278
Ferruh Ağca Kutadgu Bilig ve Dili Hakkında / 287
Fahri Temizyürek Kutadgu Bilig’in Türkçe Öğretimi Açısından Önemi / 304
Harezm ve Kıpçak Türkçeleri
Nuri Yüce Hârizm Türkçesi / 311
Hanifi Vural Kıpçak Türkçesi / 325
Nadejda Özakdağ 16. ve 17. Yüzyıllardaki Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi ve
Bu Dilde Yazılmış Kıpçakça Belgeler / 340
Çağatay Türkçesi
Mustafa Argunşah Çağatay Türkçesi / 357
Mustafa Uğurlu Türkçenin Harp Sanatıyla İlgili Önemli Bir Yadigârı:
Münyetü’l- guzat / 374
Eski Anadolu Türkçesi
Zeynep Korkmaz Oğuz Türkçesi ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Kuruluşu / 379
Ahmet Nahmedov Beylikler Döneminde Tercüme Eserler ve Türkçenin Söz Varlığı / 410
Ahmet Sevgi Sultan Veled’in Türk Diline Hizmetleri / 417
Osmanlı Türkçesi
Ahmet B. Ercilasun Osmanlı Türkçesi / 419
Mertol Tulum Osmanlı Türkçesi / 428
Şemseddin Sami Lisan-ı Türkî (Osmanî) / 438
Erkan Hirik Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Ölüm Örtmeceleri / 441
Senem Karagöz Şer‘iyye Sicillerinin Türk Dili ve Kültürü Açısından Kaynak Değeri / 452

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2024 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015