%0
Bölgesel Sorunlar ve Türkiye - Sandıklı, Atilla

Bölgesel Sorunlar ve Türkiye

Atilla Sandıklı

Yayınevi: Bilgesam

Yayın tarihi: 03/2016

ISBN: 9786059963190

Editör : Erdem Kaya

Türkçe | 16 x 24 cm

Tür: Dünya Siyasi Tarihi

  • 28,00 TL

21. Yüzyıl’ın ilk on yılı Türkiye’de Avrupa Birliği’ne katılım sürecindeki
ilerlemelerle demokratik hak ve özgürlüklerin genişlediği, hukukun üs-
tünlüğünün yerleştiği ve yakalanan makroekonomik istikrarla da sosyal
refahın arttığı verimli bir dönem olmuştur. Bu dönemde Türkiye başarılı
bir şekilde uyguladığı çok boyutlu dış politika ile dünya genelinde itibar
kazanmış, yakın çevresindeki bölgesel sorunların çözümünde daha etkin
biçimde rol oynamaya çalışmıştır. Komşularla sıfır sorun, proaktif giri-
şimler ve barış diplomasisine dayalı çok boyutlu dış politika Ankara’ya
bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayan yapıcı bir aktör statüsü kazandır-
mış, bu statü Birleşmiş Milletler’in 2009-2010 Güvenlik Konseyi geçici
üyeliği seçimlerinde 151 üye devletin Türkiye’yi desteklemesi neticesi-
ni vermiştir. İçeride gelişen demokrasi ve küresel krize rağmen korunan
ekonomik istikrar, dış politikada çok boyutlu yaklaşım Türkiye’nin böl-
gesinde cazibe merkezi haline gelmesini sağlarken uluslararası sistemdeki
konumunu güçlendirmiştir.  
Türk dış politikasının yüzyılın ilk on yılındaki başarılı çizgisi, ikinci on
yılda başta Orta Doğu olmak üzere yakın çevredeki gelişmelerle birlikte
farklı bir seyir takip etmeye başlamıştır. Mavi Marmara krizi neticesinde
İsrail’le bozulan ilişkiler ve Türkiye’nin İran’ın nükleer programıyla ilgili
Batılı müttefiklerinin hassasiyetlerini paylaşmadığı yönünde oluşan izle-
nim dış politikanın değişen seyrini görünür kılmıştır. Türk karar mercileri,
ABD’nin Irak’tan çekilmesi ve Arap dünyasında 2011 yılında başlayan
ayaklanmalarla birlikte özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerle ilgili yük-
sek bir özgüvenle değerlendirmeler yapmış, bölgedeki değişim süreci-
ne Müslüman Kardeşler üzerinden yön vermeyi hedeflemiştir. Rusya ve
Çin’le ilişkilere romantik yaklaşımın öne çıktığı, Batılı devletlerin Orta
Doğu’daki etkisinin kısmen göz ardı edildiği, bölgesel güç ve küresel ak-
tör söylemlerinin ağırlık kazandığı bu dönemde Orta Doğu’da milli imkân
ve kabiliyetlerin ötesinde hedefler tayin edildiği ve Türk dış politikasın-
daki güç-çıkar-politika ahenginin bozulmaya başladığı gözlemlenmiştir. Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs meselesinde yalnızlaşma, Suriye’de rejim de-
ğişimine endeksli politikanın çıkmaza girmesi, Irak’ta merkezi yönetimle
kopma noktasına gelen ilişkiler, Ermenistan’la normalleşme girişiminin
başarısız olması, Ukrayna kriziyle birlikte Karadeniz’deki güç dengesinin
Türkiye aleyhine değişmesi, Rusya ile uçak krizinin ardından tırmanan ge-
rilim ve Ege’de Yunanistan’la devam eden çözümsüzlük yakın çevredeki
sorunların Türk dış politikasının temel öncelikleri haline geldiğini göster-
mektedir. Kuzeyde Rusya’nın güneyde İran’ın etki alanını genişlettiği bu
konjonktürde Türkiye’nin yakın çevresindeki sorunları doğru okuması, bu
sorunlar çerçevesinde gerçekçi risk analizleri ve isabetli politikalar geliş-
tirmesi ve Avrupa-Atlantik güvenlik sistemindeki konumunu değerlendir-
mesi önem arz etmektedir.
Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), “Bölgesel
Sorunlar ve Türkiye” kitabını yakın çevredeki sorunlara ışık tutmak, bu
sorunların Türkiye’ye etkilerini incelemek ve Türk karar mercilerine mil-
li menfaatler doğrultusunda politika önerileri sunmak amacıyla yayımla-
maktadır. Daha önce BİLGESAM tarafından yayımlanan diğer çalışmalar
yanında, Bilge Adamlar Kurulu tarafından gözden geçirilerek yayımlanan
raporların da yer aldığı “Bölgesel Sorunlar ve Türkiye” kitabı 12 bölüm-
den oluşmaktadır. Kitapta Doğu Akdeniz’deki enerji keşifleri, Kıbrıs me-
selesi, Türk-Yunan ilişkilerinde Ege sorunu, Balkanlar’daki istikrarı tehdit
eden problemler, Karadeniz’deki çatışma alanları, Ukrayna krizi, Türkiye-
Rusya ilişkileri, Kafkasya’daki güvenlik sorunları, Türkiye-Ermenistan
ilişkileri, Irak’taki istikrarsızlık ve Suriye iç savaşıyla birlikte ortaya çıkan
IŞİD tehdidi, İran’ın dış politika hedefleri ve ABD-İran yakınlaşmasının
Orta Doğu’daki dengelere etkileri üzerine makaleler yer almaktadır.
Kitaptaki çalışmalara katkı sağlayan Bilge Adamlar Kurulu üyeleri E.
Oramiral Salim Dervişoğlu’na, E. Bakan/Büyükelçi İlter Türkmen’e, Yar-
gıtay Eski Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk’a, E. Bakan/Vali Kutlu Aktaş’a,
E. Büyükelçi Özdem Sanberk’e, E. Büyükelçi Sönmez Köksal’a, E. Bü-
yükelçi Güner Öztek’e, E. Büyükelçi Ümit Pamir’e, E. Büyükelçi Dr. A.
Oğuz Çelikkol’a, E. Büyükelçi A. Ünal Çeviköz’e, E. Orgeneral Necdet Yılmaz Timur’a, E. Orgeneral Oktar Ataman’a, E. Oramiral E. Murat
Bilgel’e, E. Koramiral Sabahattin Ergin’e, Prof. Dr. Nur Vergin’e, Prof.
Dr. Orhan Güvenen’e, Prof. Dr. Ali Karaosmanoğlu’na, Prof. Dr. İlter
Turan’a, Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu’na, Prof. Dr. Ersin Onulduran’a, Sami
Kohen’e ve kitaba bölümleriyle katkı sağlayan Doç. Dr. Fatih Özbay’a,
Dr. Bilgehan Emeklier’e, Orhan Gafarlı’ya, BİLGESAM Araştırma Ko-
ordinatörleri Orhan Dede, Erdem Kaya, Dr. Elnur İsmayıl ve Ali Semin’e,
Araştırma Asistanları Bekir Ünal ve Türkan Budak’a teşekkür ederim. Ki-
tabın başta uluslararası ilişkiler alanında çalışma yapan akademisyenler
olmak üzere akademik dünyada faydalı bir kaynak olmasını diler, kitapta
yer alan değerlendirme ve önerilerin Türkiye’nin çevresindeki mevcut risk
dinamiklerinin yönetilmesinde Türk karar mercilerine yararlı olmasını te-
menni ederim.
                  Prof. Dr. Atilla SANDIKLI
       BİLGESAM Başkanı

Motor Kurye ile Teslim
Bu Ürünün Bulunduğu Şubelerimiz:
  • pandora.com.tr
  • Boğaziçi Üniversitesi

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı