Borçlar Hukuku : Pratik Çalışmaları - Önay, Işık

Borçlar Hukuku : Pratik Çalışmaları

Işık Önay

Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık

ISBN: 9786051521879

Yazar : Baki İlkay Engin Tülay A. Ünver

Türkçe | 15,5 x 21,5 cm

Tür: Hukuk

Elinizdeki kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir."

 Birinci Bölüm: ŞEMALAR
 Şema 1: Borç İlişkisinin Kaynakları

 Şema 2: Hukuki İşlemin Unsurları ve Hükümsüzlük Türleri

 Şema 3: Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları

 Şema 4: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Halleri

 Şema 5: Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı

 Şema 6: Borcun İfa Zamanı

 Şema 7: Sözleşmeyle Belirlenen Vade Türleri

 Şema 8: İfa Etmeme Halleri (İfa Engelleri)

 Şema 9: İmkânsızlığın Borçlar Hukukundaki Rolü

 Şema 10: Borçlu Temerrüdünün Şartları

 Şema 11: Borçlu Temerrüdünün Sonuçları

 Şema 12: Borcun ve Borç İlişkisinin Sona Erme Halleri

 Şema 13: Borç İlişkisinin Alacaklı / Borçlu Tarafında Birden Fazla Kişinin Bulunması

 Şema 14: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri


 İkinci Bölüm: ÇÖZÜLMÜŞ OLAYLAR

 I. Öneri / Öneriye Davet / Kabul / Sözleşmenin Kurulması / Yanılma / İfa İmkânsızlığı
 II. Sözleşmenin Kurulması / İrade Sakatlıkları / Culpa in Contrahendo / Önsözleşme / Alacağın Devri
 III. Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması
 IV. Beyaza İmza / Güven Teorisi / Hata Sebebiyle Sözleşmenin İptali / Alacağın Devri / İbra / Geciktirici Koşula Bağlı Tasarruf İşlemi
 V. Temsil / Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması / Yetkisiz Temsil / Aldatma / Aşırı Yararlanma (Gabin) / Sözleşmenin İptali
 VI. İfa
 VII. Sözleşmenin Kurulması / Temsil / İrade Sakatlıkları / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / İbra
 VIII. Borçlu Temerrüdü / Olumlu Zarar / Olumsuz Zarar
 IX. Seçimlik Borç / İmkânsızlık / Halefiyet / Alacağı Talep Etmeme Taahhüdü / Alacağın Devri / Takas / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim
 X. Haksız Fiil
 XI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranın Sorumluluğu / İfa Yardımcısının Borca Aykırı Davranışından Sorumluluk / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Zararın Belirlenmesinde Denkleştirme Sorunu
 XII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Zarar Görenin Kusuru / Cismani Zarar ve Ölüm Halinde Tazminatın Kapsamı / Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu / Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk
 XIII. Sebepsiz Zenginleşme / Muvazaalı (Danışıklı) İşlem / Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı / Sözleşmeden Dönmenin Etkisi
 XIV. Alacağın Devri / Borcun Üstlenilmesi
 XV. Ceza Koşulu / Ahlâka Aykırı Fiil / Hukuka veya Ahlâka Aykırı Amaçla Verilen Şeyin İadesi / Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

 Üçüncü Bölüm : ÇÖZÜLECEK OLAYLAR

 I. Sözleşmenin Kurulması / Önerinin ve Kabulün Geri Alınması / Saik Hatası / Aldatma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Tahvil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması
 II. Sözleşmenin Kurulması
 III. Öneriye Davet / Öneri / Yanılma / Aldatma / Temsil
 IV. Muvazaa / Şekil / Miktarda Yanılma / Korkutma / Alacağın Devri / Soyut Borç İkrarı / Culpa in Contrahendo
 V. Muvazaa / Alacağın Devri / Culpa in Contrahendo / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Tazminatın Kapsamı
 VI. Yanılma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Alacağın Devri / İbra / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri
 VII. Doğrudan Temsil / Dolaylı Temsil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Yetkisiz Temsil / Sözleşme Tarafının Aldatması / Üçüncü Kişinin Aldatması / Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi
 VIII. Temsil / İmkânsızlık / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Sorumsuzluk Anlaşması / Genel İşlem Koşulları
 IX. Temsil / Temsil Yetkisinin Kapsamı / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Müterafik Kusur
 X. Genel İşlem Şartları / Muvazaa / Alacağın Devri / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcunun İfası / İmkânsızlık / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi
 XI. Edim Türleri / İfa Yeri / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Müteselsil Borçluluk / Halefiyet / Takas / Cezai Şart
 XII. İfa Zamanı / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü
 XIII. Üçüncü Kişinin İfası / Alacağın Devri / Borca Katılma / Sebepsiz Zenginleşme
 XIV. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / İmkânsızlık / Beyaza İmza / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim
 XV. Şahsen İfa Zorunluluğu / Kısmi İfa / İbra / Değiştirme Sözleşmesi / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
 XVI. İmkânsızlık / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacağın Devri / Temsil / Yetkisiz Temsil / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Bedensel Bütünlüğün İhlali Halide Tazminatın Kapsamı / Teselsül
 XVII. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme / Takas
 XVIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt
 XIX. Cezai Şart
 XX. Ölüm ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Kapsamı / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Yansıma Zarar / Haksız Fiillerde Zamanaşımı / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Alacağın Devri
 XXI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Koşula Bağlı Borç
 XXII. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Hakkaniyet Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Ölüm ve Bedensel Zarar
 XXIII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Ayırt Etme Gücünden Geçici Olarak Yoksunluk / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Hatır Taşıması / Bedensel Zarar / Sebepsiz Zenginleşme
 XXIV. Karayolları Trafik Kanunu'na Göre Sorumluluk

 Dördüncü Bölüm: İNCELENECEK KARARLAR

 I. İrade Sakatlıkları / Sözleşmenin İptali
 II. Gabin
 III. Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması
 IV. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması
 V. Hukuka Aykırı Fiil / Haksız Fiilin Şartları
 VI. Hukuka Aykırı Fiil
 VII. Hukuka Aykırılık
 VIII. Haksız Fiil / Uygun Nedensellik Bağı / Hukuka Aykırılık Bağı
 IX. Haksız Fiil / Hukuka Aykırılık Unsuru / Manevi Tazminat
 X. Zorunluluk Hali / Fedakârlığın Denkleştiril

Borçlar Hukuku için şu an mevcudu olmayanlar

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı