%0
Çeviri Kuramları - Stolze, Radegundis

Çeviri Kuramları

Radegundis Stolze

Yayınevi: Değişim

Yayın tarihi: 09/2013

ISBN: 9786054031894

Çevirmen : Emra Durukan

Türkçe | 358 Sayfa | 16 x 23 cm.

Tür: Dil / Dilbilim

  • 27,50 TL

Çevirmenin Önsözü 9
Türkçeye Çeviri için Önsöz 11
Önsöz 13
1. Bilim Öncesi Dönem 17
1.1 Çeviri Kavramı 17
1.2 Tarihte Çevirmenlerin Rolü 20
1.3 Çeviri Dönemi olarak Yunan-Roma Antik Dönemi 22
1.4 Almancalaştırma Eğilimli Çeviri (Luther) 25
DİL DİZGELERİNE BAKIŞ 29
2. Görecelik Temelli Kuramlar 31
2.1 Dil ve Düşünce Birliği (Humboldt) 31
2.2 Yabancılaştırıcı Çeviri (Schleiermacher) 32
2.3 Dil İçeriği Araştırması (Weisgerber) 34
2.4 Dilbilimsel Görecelik İlkesi (Sapir/Whorf Hipotezi) 36
2.5 Biçim Odaklı Çeviri (Benjamin) 37
2.6 Yapısöküm ve Çevrilemezlik (Derrida) 39
3. Evrensel Çeviri Kuramı 44
3.1 İletişim Aracı olarak Dil 44
3.2 Gösterge Kuramları ve Dilin İşlevleri 45
3.3 Gösterge İçeriği 48
3.4 Evrensellik Araştırması 50
3.5 Yapısal Anlambilim 52
3.6 Mutlak Çevrilebilirlik (Koschmieder) 53
4. Diller Arası Aktarım Olarak Çeviri Olgusu 57
4.1 Çağdaş Dilbilimin Bilimsel İlkeleri, MÇ 57
4.2 Çeviri Olgusunun İletişimkuramsal Modeli (Kade, Neubert) 59
4.3 KD ve ED arasındaki Potansiyel Karşılıklar 62
4.4 Translation shifts (Catford) 65
4.5 Translation quality assessment (House) 68
4.6 Aktarım süreci olarak çeviri (Wilss) 74
4.7 Beceri olarak Aktarımın Şemaya Dayandırılması 76
5. Dil Çifti Odaklı Çeviribilim 82
5.1 Stylistique comparée (Vinay/Darbelnet, Malblanc) 82
5.2 Aktarım Prosedürleri (Jumpelt) 87
5.3 Translation Rules (Newmark) 89
5.4 Hata Analizi ve Çeviri Eğitimi (Truffaut, Friedrich, Gallagher, Henschelmann) 94
METİNLERE BAKIŞ 101
6. Çeviribilim ve Eşdeğerlik Tartışması 103
6.1 Çıkış Noktası olarak İncil Çevirisi (Nida) 103
6.2 Çeviri Yöntemi (Nida/Taber) 105
6.3 Filolojik Kesinlik (Schreiber) 112
6.4 Normatif Eşdeğerlik Beklentileri (Koller) 114
6.5 Eşdeğerlik Kavramı 120
7. Metindilbilim ve Çeviri Açısından Önem Taşıyan Metin Tipolojisi 124
7.1 Tümce Birleştirme yoluyla Metin Oluşturma (Harweg) 124
7.2 Sözdizimde Dile Özgü Farklılıklar 127
7.3 Metinlerde Bölümleme Göstergeleri (Gülich/Raible) 131
7.4 Çeviri Odaklı Metin Tipolojisi (Reiß) 133
7.5 Çeviri Açısından Önemli Metin Türleri (Koller) 137
7.6 Çeviri için Görünüm Listesi (Gerzymisch-Arbogast) 139
8. Çeviride Edimbilimsel Boyut 145
8.1 Söz Eylem Kuramı (Austin, Searle) 145
8.2 Metinlerde Edimsöz Göstergeleri 149
8.3 Tümcede İşlevsel Bakış Açısı ve Odaklanma 151
8.4 İletişim Gelenekleri Temelinde Metin Türleri 153
8.5 Çeviri Yapma Stratejisi (Hönig/Kußmaul) 156
9. Yazın Çevirisinin Rolü 160
9.1 Çevirilerde Yazın Niteliği (Lev, Popvi) 160
9.2 Mimesis olarak Yazın Çevirisi (Steiner) 164
9.3 Güdüleme içerikli Tekil Çalışmalar (Bassnett, Hermans, Lefevere) 168
9.4 Çoğuldizge olarak Yazın (Even-Zohar) 171
9.5 Çevirinin Kültür Tarihi (Özel Araştırma Alanı SFB Göttingen) 174
DİSİPLİNE BAKIŞ 179
10. Alan Kuramı olarak Çeviri Araştırması 181
10.1 Deneysel Yaklaşım (Holmes) 181
10.2 Descriptive Translation Studies DTS (Toury) 183
10.3 Korpüs Çözümlemeleri ve Çeviri Düzenlilikleri (Toury, Baker) 188
11. Disiplinler arası bir Alan olarak Çeviribilim 193
11.1 Metinlerin Prototipolojisi (Snell-Hornby) 193
11.2 Dilbilimsel Kuramların Entegre Edilmesi 196
11.3 Scenes-and-frames Tasarımı (Vannerem/Snell-Hornby) 199
11.4 Metin Durumu ve Biçem (Leech/Short) 201
12. Eylem Kuramı olarak Çeviri Kuramı 206
12.1 Genel bir Çeviri Kuramı (Vermeer) 206
12.2 Skopos Kuramı 209
EYLEME BAKIŞ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
13. İşlevsel Çeviri 215
13.1 Kültürler arası Aktarım olarak Çeviri (Reiß/Vermeer) 215
13.2 Çevirinin Etkenler Modeli (Reiß) 218
13.3 Uzman Davranışı olarak Çeviri (Holz-Mänttäri) 220
13.4 Meslek Profilleri Tasarımı 222
14. Öğretbilimsel Çeviri Görevi 227
14.1 Çevirmen Sadakati (Nord) 227
14.2 Çeviri Görevinin Çözümlenmesi 229
14.3 Çeviri Sorunları 230
15. Çeviri ve İdeoloji 236
15.1 Cultural turn bağlamında Postmodern Akımlar (Arrojo, Venuti) 236
15.2 Feminist Çeviri (v. Flotow, Wolf) 241
15.3 Toplumsal Uygulama ve Politik Etik olarak Çeviri (Bhabha, Tymoczko) 248
15.4 Çeviri Sosyolojisi (Gouanvic, Prun) 252
ÇEVİRMENE BAKIŞ 257
16. Yorumlama Olarak Ç

 

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı