Eşya Hukuku : 18. ED - Oğuzman, M. Kemal

Eşya Hukuku : 18. ED

M. Kemal Oğuzman

Yayınevi: Filiz

Yayın tarihi: 12/2006

ISBN: 9789753684149

Yazar : Özer Seliçi Saibe Oktay Özdemir

Ciltli | Türkçe | 1125 Sayfa | Büyük boy  |  16 x 24 cm

Tür: Hukuk

. Eşya hukukunun konusu ....... 1
II.Aynî hak kavramı ve unsurları ....... 2
A. Kavram ....... 2
1)Klâsik görüş ..... 2
2)Şahısçı görüş .... 2
3)Birleştirici görüş ......... 3
B. Unsurları ..... 4
1)Eşya ........ 4
a)Kavram ........ 4
b)Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) ..... 8
aa – Bağımsız ve sürekli haklar.. 8
bb – Doğal güçler, enerji .. 9
cc – Üzerinde ayni hak kurulabilen haklar ..... 9
dd – Bütünüyle malvarlığı 9
ee – Hayvanlar ..... 10
c)Eşya çeşitleri ve ayırımın aynî haklar yönünden önemi .. 10
aa – Taşınır eşya - Taşınmaz eşya ..... 10
bb – Basit eşya - Birleşik eşya - Eşya birliği ......... 11
cc – Mislî eşya - Gayrimisli eşya ...... 12
dd – Tüketime (İstihlâke) tâbi olan-olmayan eşya  13
ee – Bölünebilen-bölünemeyen eşya . 14
ff – Özel mülkiyete tâbi olabilen-olamayan eşya .. 14
gg – Sahipli eşya – Sahipsiz eşya ...... 17
2)Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet ..... 18
3)Herkese karşı ileri sürülebilirlik ... 20
III.Aynî hakların diğer haklardan ayrılması  20
1)Diğer mutlak haklardan ayrılması  20
2)Alacak haklarından ve özellikle eşyaya bağlı borçlardan (Realobligation)
ayrılması ........ 20
a)Ayrımın dayanağı  20
b)Ayrımın sonuçları  22
IV.Aynî hakların sınıflandırılması ..... 23
1)Sağladığı yetkiye göre ........ 23
a)Mülkiyet hakkı .... 23
b)Sınırlı aynî haklar  23
aa – İrtifak hakları ......... 23
bb – Rehin hakları ......... 23
cc – Taşınmaz Yükü ....... 24
2)Hakkın konusu olan şey’e göre .... 24
3)Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre ... 24
V. Aynî haklara hâkim olan prensipler ........ 25
1)Belirlilik (muayyenlik) prensibi ... 26
2)Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi ......... 27
3)İnancın korunması prensibi  27
4)Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi ........ 27
5)Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi ....... 29
VI.Eşya Hukuku mevzuatı ....... 29
VII.Mahkeme içtihatları ve doktrin .... 36
1)İçtihatlar ......... 36
2)Doktrin . 40
VIII.Eşya hukuku açısından 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun hazırlık
çalışmaları ..... 41
IX.Eşya Hukukunun açıklamasında izleyeceğimiz plân .. 48
BİRİNCİ KISIM
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
Birinci Bölüm
ZİLYETLİK
§ 1. Genel Bakış .. 45
§ 2. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Niteliği ...... 47
I. Kavram . 47
II.Zilyetliğin niteliği ..... 52
§ 3. Zilyetliğe Tâbi Şeyler ...... 54
§ 4. Zilyetliğin Çeşitleri  56
1)Haklı-haksız zilyetlik ......... 56
2)İyiniyetli-kötü niyetli zilyetlik ...... 56
3)Malik sıfatıyla-başka sıfatla zilyetlik ..... 56
4)Asli-fer’i zilyetlik ..... 57
5)Kendisi için-başkası için zilyetlik ve hizmet zilyetliği (zilyet
yardımcılığı) ... 59
6)Dolaylı-dolaysız zilyetlik ... 60
7)Tek başına-birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik ......... 61
§ 5. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı ....... 62
I. Zilyetliğin Kazanılması ...... 62
1)Aslen kazanma ......... 63
2)Devren kazanma ....... 64
3)Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma ....... 64
4)Miras yolu ile kazanma ...... 65
II.Zilyetliğin devrinin çeşitli şekilleri ......... 65
1)Yeni zilyedin dolaysız (doğrudan doğruya) zilyet kılınması  66
a)Malın teslimi ....... 67
b)Araçların teslimi .. 68
c)Malın, yeni zilyetin fiili hakimiyetine bırakılması . 69
2)Yeni zilyedin, dolaylı (vasıtalı) zilyet kılınması ......... 69
a)Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma ...... 70
b)Hükmen teslim .... 71
c)Zilyetliğin havalesi ........ 73
d)Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi ......... 77
III.Zilyetliğin sona ermesi ....... 78
1)Zilyedin arzusu ile sona erme ....... 79
2)Fiilî hâkimiyet kaybı  79
§ 6. Zilyetliğin Korunması ..... 80
I. Zilyedin kuvvet kullanma imkânı . 81
II.Zilyetlik dâvaları ...... 84
1)Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları . 84
a)Zilyetliğin iadesi davası . 84
b)Tazminat davası .. 87
2)Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar ........ 87
a)Saldırıya son verilmesi talebi .. 87
b)Saldırı sebebinin önlenmesi talebi ..... 88
c)Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi ... 89
3)Hak düşürücü süreler  89
4)Yargılama usulü ....... 89
III.Zilyetliğin idari yoldan korunması ......... 90
1)Amaç .... 90
2)Usul ...... 91
a)Yetkili makam ..... 91
b)Başvuru ..... 91
c)Soruşturma ve karar ....... 92
3)Kararın sonuçları ...... 92
a)İdare bakımından . 92
b)Haklara etkisi bakımından ....... 93
c)Uygulanması bakımından ........ 93

.....

Eşya Hukuku için şu an mevcudu olmayanlar

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı