%0
Mülakat Sınavlarına Hazırlık Hukuk Soru Bankası  - Sakin, Sinan

Mülakat Sınavlarına Hazırlık Hukuk Soru Bankası

Sinan Sakin

Yayınevi: Savaş

Yayın tarihi: 10/2014

ISBN: 9786055662424

Türkçe | 534 Sayfa | 14 x 20 cm

Tür: Sınav Hazırlık / Meslek Sınavları  |  Hukuk

  • 30,00 TL

1071 Adet Hukuk Sorusu

Anayasa Hukuku
Avrupa Birliği Hukuku
İdare Hukuku
İdarî Yargı Hukuk
Medenî Hukuk
Eşya Hukuku
Miras Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku
Ticarî İşletme Hukuku
Şirketler Hukuku
Borçlar Hukuku
Ceza Muhâkemesi Hukuku
Ceza Genel Hukuku
Ceza Özel Hukuku
İcra ve İflâs Hukuku
Medenî Usul Hukuku
Tebligat Hukuku
6. baskıya önsöz
 
  “1000 Soru 1000 Cevap Mülâkat El Kitabı” ismiyle başladığımız
ve adayları adil bir mülâkat için hazırlamayı amaçladığımız
yolculuğumuzda, “Mülâkat Sınavlarına Hazırlık Hukuk Soru Bankası”
adı altında altıncı baskımız ile sizlerin yeniden huzurunda
olmaktan büyük onur duyuyoruz.

  Öncelikle sizlerin ilk beş baskımıza göstermiş olduğunuz
yoğun ilginin bizleri son derece mutlu ettiğini, cesaretlendirdiğini
ve de kitabımızın amacına yönelik çabamız adına umutlandırdığını
belirtmemiz gerekir. Bu baskımızda, daha önceki baskılarımızda
bulunan bütün sorular gözden geçirilmiş, mevzuata tam bir uyarlılık
sağlanarak kitabımız güncelleştirilmiş ve en son icra edilen
hâkimlik-savcılık mülâkatlarında sorulan yeni sorulardan eklemeler
yapılarak kitabımızın kapsamı genişletilmiştir.

  Tıpkı daha önceki baskılarımızda olduğu gibi bu baskıda da
mülâkatların yöntemi dikkate alınarak, soru-cevap metodu izlenmiş,
ayrıca sorular, özellikle bir konu ayrımına tabi tutulmadan ya
da alfabetik bir sıra izlenmeden hazırlanmıştır. Böylece mülâkata
hazırlanan adayın, bir konuyla her an karşılaşma ve bu sayede o
konuyu her an için güncel tutabilme ihtimali kuvvetlendirilmiştir.
Buna ilave olarak, çoğu soruda mevzuat hükümlerine de yollama
yapılmak suretiyle, adayın mevzuata göz atması istenmiş ve adaya
derinlemesine bir çalışma olanağı sağlanmıştır. Zira amacımız,
adaylara soruları ezberletmekten ziyade, soruların cevaplarının
öğrenilmesini sağlayabilmektir.

  Kitapta yer alan soruların cevaplandırılmasında, yalnızca kitaptaki
cevaplarla yetinilmeyip, konuyla ilgili olarak ana kaynaklara
ve ilgili mevzuat hükümlerine bakılmasında büyük fayda olacağı
unutulmamalıdır. Çünkü mülâkatlarda, sorulan bir sorunun
derinlemesine inilerek, o sorudan farklı birkaç soru türetilebilmektedir.

  Öte yandan eserimizin, yazılı sınavlara hazırlanan adaylar
için de son tekrarı yapacakları aşamada, kitapta yer verilen konular
dikkate alındığında, faydalı bir kaynak olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz. Bu itibarla, daha önceki baskılarımızda yer verdiğimiz
birçok sorunun meslek sınavlarında sorulmuş olduğunu
önemle hatırlatırız.

  Daha nice baskılarda yanınızda olmak ve başarılı mülâkatlar
geçirerek hak edeceğiniz mesleğe kabul edilmeniz dileklerimle...
 
Sinan SAKİN
Ankara-Ocak 2014
 
5. Baskıya Önsöz
 
 “1000 Soru 1000 Cevap Mülâkat El Kitabı” ismiyle başladığımız ve adayları adil bir mülâkat için hazırlamayı amaçladığımız yolculuğumuzda, “Mülâkat Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası” adı altında dördüncü baskımız ile sizlerin yeniden huzurunda olmaktan büyük onur duyuyoruz.

   Öncelikle sizlerin ilk dört baskımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilginin bizleri son derece mutlu ettiğini ve cesaretlendirdiğini belirtmemiz gerekir. Bu baskımızda, daha önceki baskılarımızda bulunan bütün sorular gözden geçirilmiş, mevzuata tam bir uyarlılık sağlanarak kitabımız güncelleştirilmiştir ve yeni sorular eklenerek genişletilmiştir. Bu anlamda özellikle; 6325, 6360 ve 6411 sayılı yasalara uygun olarak kitabımız kaleme alınmıştır.

   Mevzuata uyarlılığın sağlanmasının yanı sıra kitabımızda dördüncü baskımızınardından yapılan mülakatlarda sorulan yeni sorulara da yer verilmiştir.

    Tıpkı daha önceki baskılarımızda olduğu gibi bu baskıda da mülâkatların yöntemi dikkate alınarak, sorucevap metodu izlenmiş, ayrıca sorular, özellikle bir konu ayrımına tabi tutulmadan ya da alfabetik bir sıra izlenmeden hazırlanmıştır. Böylece mülâkata hazırlanan adayın, bir konuyla her an karşılaşma ve bu sayede o konuyu her an için güncel tutabilme ihtimali kuvvetlendirilmiştir. Buna ilave olarak, çoğu soruda mevzuat hükümlerine de yollama yapılmak suretiyle, adayın mevzuata göz atması istenmiş ve adaya derinlemesine bir çalışma olanağı sağlanmıştır.

   Ayrıca bu baskımızda bir yenilik olarak “Alternatifli Soru” metoduna yer verilmiş olup, 6352 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Ka-nunu’nda yapılan ancak yürürlük tarihi olarak ileriki bir tarih belirtilen değişiklikler yönünden hem bu hükümlerin yer aldığı soru-lara hem hâlen yürürlükteki hükümlere uygun olan sorulara alter-natifli olarak yer verilmiştir.

  Ayrıca kitabımızın dizgisinde de birtakım değişikliklere gidilerek
soruların sizlerin aklında daha kolay yer edinmesi sağlanmaya
çalışılmıştır.

  Kitapta yer alan soruların cevaplandırılmasında, yalnızca kitaptaki
cevaplarla yetinilmeyip, konuyla ilgili olarak ana kaynaklara
ve ilgili mevzuat hükümlerine bakılmasında büyük fayda olacağı
unutulmamalıdır. Çünkü mülâkatlarda, sorulan bir sorunun
derinlemesine inilerek, o sorudan farklı birkaç soru türetilebilmektedir.

  Öte yandan eserimizin, yazılı sınavlara hazırlanan adaylar
için de son tekrarı yapacakları aşamada, kitapta yer verilen konular
dikkate alındığında, faydalı bir kaynak olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz. Bu itibarla, daha önceki baskılarımızda yer verdiğimiz
birçok sorunun meslek sınavlarında sorulmuş olduğunu
önemle hatırlatırız.
 
  Daha nice baskılarda yanınızda olmak ve başarılı mülâkatlar
geçirerek hak edeceğiniz mesleğe kabul edilmeniz dileklerimle...
 
2. baskıya önsöz:
 
“1000 Soru 1000 Cevap Mülâkat El Kitabı” ismiyle başladığımız ve adayları adil bir mülâkat için hazırlamayı amaçladığımız yolculuğumuzda, “Mülâkat Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası” adı altında üçüncü baskımız ile sizlerin yeniden huzurunda olmaktan büyük onur duyuyoruz. Öncelikle sizlerin ilk iki baskımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilginin bizleri son derece mutlu ettiğini ve cesaretlendirdiğini belirtmemiz gerekir. Bu baskımızda, daha önceki baskılarımızda bulunan bütün sorular gözden geçirilmiş, 2010 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri, 6111 sayılı Kanun (Torba Yasa) ve yürürlüğe yeni giren diğer bütün mevzuat hükümleri yerlerine işlenmiş, en son yapılan İdarî ve Adlî Yargı Mülâkatlarında sorulan yeni sorulara ve konulara yer verilerek, kitabımıza Avrupa Birliği Hukuku, Sigorta Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Kadastro Hukuku, Tebligat Hukuku bölümleri eklenmiş ve kitabımız güncel bir hale getirilmiştir. Ayrıca kitabımızın sonuna “güncel hukuk soruları” adı altında ayrı bir bölüm eklenerek, 2010 ve 2011 yıllarında mevzuatta yapılan kapsamlı değişikliklerin önemli görülen kısımlarının adaylar tarafından bir arada görülebilmesi sağlanmıştır. Tıpkı daha önceki baskılarımızda olduğu gibi bu baskıda da mülâkatların yöntemi dikkate alınarak, soru-cevap metodu izlenmiş, ayrıca sorular, özellikle bir konu ayrımına tabi tutulmadan ya da alfabetik bir sıra izlenmeden hazırlanmıştır. Böylece mülâkata hazırlanan adayın, bir konuyla her an karşılaşma ve bu sayede o konuyu her an için güncel tutabilme ihtimali kuvvetlendirilmiştir. Buna ilave olarak, çoğu soruda mevzuat hükümlerine de yollama yapılarak adayın mevzuata göz atması istenmiş ve adaya derinlemesine bir çalışma olanağı sağlanmıştır. Kitapta yer alan soruların cevaplandırılmasında, yalnızca kitaptaki cevaplarla yetinilmeyip, konuyla ilgili olarak ana kaynaklara ve ilgili mevzuat hükümlerine bakılmasında büyük fayda olacağı unutulmamalıdır. Çünkü mülâkatlarda, sorulan bir sorunun derinlemesine inilerek, o sorudan farklı birkaç soru türetilebilmektedir. Kitabımızı hazırlarken öncelikle amaçladığımız husus, siz değerli adaylara bir kılavuz niteliğinde olabilecek ve her an elinizin altında bulundurabileceğiniz kaynağı ortaya çıkarmaktır. Öte yandan, bir önceki baskımızla kıyasladığımızda, soruların açıklamalarında daha fazla ayrıntıya girilmiş olduğunu ifade etmemiz gerekir. Kitabımızın yazılı sınavlara hazırlanan adaylar için de son tekrarı yapacakları aşamada faydalı bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Bu itibarla ikinci baskımızda yer alan birçok soru 2010 ve 2011 yıllarında yapılan meslek sınavlarında sorulmuştur.
 
1.Baskıya Önsöz
Mülâkat Sinavlarina Hazirlik isimli bu soru bankasi kamu
kurumlarinin mülâkatlarina hazirlanmada kaynak sikintisi çeken
adaylar için kaleme alinmistir. Kitabin hazirlanmasinda mülâkatlarin
yöntemi dikkate alinarak soru-cevap metodu izlenmis, ayrica sorular,
özellikle belli bir konu ayrimina tabi tutulmadan ya da alfabetik bir
sira izlenmeden hazirlanmistir. Böylece mülâkata hazirlanan adayin,
bir konuyla her an karsilasma ve bunun sayesinde her konuyu her an
için güncel tutabilme ihtimali yükseltilmistir. Buna ilave olarak çogu
soruda mevzuat hükümlerine de yollama yapilarak adayin mevzuata
da göz atmasi istenmis ve adaya derinlemesine bir çalisma olanagi
taninmistir.
Kitapta yalnizca kanun hükümlerine degil, kanun destekli
olarak yorum sorularina da yer verilmistir. Ayrica kitabin hacmi ve
mülâkatlarda adaylardan istenilen de göz önünde tutularak sorulan
soru ile ilgili tüm konularin açiklanmasi yerine adaya yetecek kadar
bilgi verilmesi yoluna gidilmistir. Çünkü bilindigi gibi bir mülâkatta
önemli olan çok sey bilmek degil, bildigini karsi tarafin istedigi içerik
ve sekilde anlatabilmektir. Böylece kitabin, adayin her an elinin
altinda olabilecek bir tarzda kaleme alinmasi sonucu dogmus, bu
sayede adayin ilgili hükümleri sürekli hatirlayabilmesinin yolu
açilmistir.
Son olarak, kitabin yazili sinavlara hazirlananlar açisindan da
yararli bir kaynak oldugunu belirtmemiz gerekir. Çünkü mülâkatlarda
sorulan konular daha çok genel nitelikte olan konulardir. Böylece
mülâkata bu kaynaktan çalisan adaya yeterli bilgi donanimi saglandigi
gibi, yazili sinava hazirlanan bir aday da en son bütün konulari tekrar
etmek istediginde elinde toplu bir kaynak niteligindeki bu çalismadan
faydalanma imkânina sahip olabilecektir. Bu baglamda örnegin 5
Aralik 2009 tarihinde yapilan Adlî Yargi Sinavi’nda Yargitay
üyelerinin tamamini HSYK’nin seçtigi, pul koleksiyonunun bir esya
birlikteligi oldugu, ceza davasini düsüren sebeplerin neler oldugu ya
da 2009 yilinda yapilan Kaymakamlik Sinavi’nda fiili memurlukla
ilgili sorunun cevabi hep bu kitabin daha önceki baskisinda yer almis
konulardir. Tamamen gözden geçirip yenilendigimiz ikinci baskimiz
olan bu çalismamizin içinde de ileride yapilacak olan sinavlarda
sorulmasi kuvvetle muhtemel bir çok sorunun cevabinin olduguna
inancimiz sonsuzdur.
 
Bugüne Kadar Çikmis Ve Çikabilecek Hukuk Sorulari.
 
Anayasa Hukuku
Avrupa Birliği Hukuku
İdare Hukuku
İdarî Yargı Hukuk
Medenî Hukuk
Eşya Hukuku
Miras Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku
Ticarî İşletme Hukuku
Şirketler Hukuku
Sigorta Hukuku
Deniz Ticareti Hukuku
Borçlar Hukuku
Ceza Muhâkemesi Hukuku
Ceza Genel Hukuku
Ceza Özel Hukuku
İcra ve İflâs Hukuku
Medenî Usul Hukuku
Tebligat Hukuku
Kadastro Hukuku
Güncel Hukuk Soruları

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı