%0
Ortaklıklar Hukuku Pratik Çalışmaları - Erdil, Engin

Ortaklıklar Hukuku Pratik Çalışmaları

Engin Erdil

Yayınevi: Vedat Kitapçılık

ISBN: 9786054823987

Türkçe | 306 Sayfa | 16 x 24 cm

Tür: Hukuk

  • 45,00 TL

Engin ERDİL (Avukat)

 İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ    V
BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ    VII
KISALTMALAR    XIX

PRATİK ÇALIŞMA-1-     1
Adi Ortaklık, İnfisah, Yönetici Ortak, Tasfiye
CEVAPLAR    2

PRATİK ÇALIŞMA-2-    6
Adi Ortaklık, Ortakların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, Tescil İlan, Ortak Sayısı, Amaç, Adi Ortaklığın Kuruluşu
CEVAPLAR    7

PRATİK ÇALIŞMA 3-     8
Adi Ortaklık, Ortağın Şahsi Alacaklısı, Ortaklı Sözleşmesinde Öngörülen Haklı Sebep, Adi Ortaklığın Feshi, Çıkma-Çıkarılma, Adi Ortaklıkta Katılım Payı (Sermaye)
CEVAPLAR    10

PRATİK ÇALIŞMA-4-    12
Adi Komandit Ortaklık, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık, Kuruluş Prosedürü, Ortak Sayısı, Sorumluluk, Ortakların Niteliği, Denetim-Yönetim, Rekabet Yasağı
CEVAPLAR    14
PRATİK ÇALIŞMA-5-     17
Kollektif Ortaklık-Adi Ortaklık, Ortakların Sorumluluğu, Sözleşmede Zorunlu Kayıtlar
CEVAPLAR    18

PRATİK ÇALIŞMA-6-    20
Kollektif Ortaklık, Yönetim Yetkisi, Yönetim Yetkisinin Geri Alınması, Kollektif Ortaklığın Feshi Davası, Haklı Sebepler
CEVAPLAR    22

PRATİK ÇALIŞMA- 7-     25
Kollektif Ortaklık, Rekabet Yasağı, Haklı Sebep, Ortaklıktan Çıkarılma
CEVAPLAR    26

PRATİK ÇALIŞMA 8-    27
Kollektif Şirket Ortağının Ölümü
CEVAPLAR    28

PRATİK ÇALIŞMA-9-    29
Kollektif Şirket Haklı Sebep, Ortaklıktan Çıkarılma, Ayrılma Payı, İki Ortaklık Kollektif Şirkette Çıkarılma
CEVAPLAR    31

PRATİK ÇALIŞMA 10-    34
Sermaye Ortaklıklarında Ve Şahıs Ortaklıklarında  Ortakların Kişisel Alacakları, Fesih Ve Tasfiye
CEVAPLAR    35

PRATİK ÇALIŞMA-11-    37
Limited Ortaklık, Genel Kurul Kararının Hükümsüzlük Halleri, Sermaye Artırımı- Sermaye Azaltılması
CEVAPLAR    38
PRATİK ÇALIŞMA 12-    41
Limited Ortaklık Payının Devri, Ek Edim Ve Yan Edim Yükümlülüğü
CEVAPLAR    43

PRATİK ÇALIŞMA 13-    46
Limited Ortaklık,Genel Kurul Kararının Hükümsüzlük Halleri, Çağrısız Genel Kurul Toplantısı, Sorumluluk Davası, Oy Hakkı Ve Hesaplanması
CEVAPLAR    47

PRATİK ÇALIŞMA 14-    50
Limited Şirketin Feshi, Ortaklardan Birinin Ölümü İle Şirketin Tek Ortağa Düşmesi, Ölen Ortağın Mirası Reddetmesi, Miras Nedeniyle Pay Sahipliği
CEVAPLAR    51

PRATİK ÇALIŞMA 15-     53
Limited Şirket Müdürü, Görevden Alma, Müdürlerin Hak ve Yükümlülükleri, Gündeme Bağlılık İlkesi, Ultra Vires Kuralı, Özden Organ İstemi
CEVAPLAR    55

PRATİK ÇALIŞMA 16-    59
Limited Ortaklık, Ortaklıktan Ayrılma Halleri, Çıkma
CEVAPLAR    61

PRATİK ÇALIŞMA-17-    65
Limited Ortaklık, Ortaklıktan Çıkarılma, Sermaye Payının Ödenmesinde Temerrüt, Iskat
CEVAPLAR    67

PRATİK ÇALIŞMA 18-    71
Limited Ortaklık, Kar Payı, Genel Kurul Kararının Hükümsüzlüğü, Ortaklığın Feshini İsteme, Yedek Akçe
CEVAPLAR    72

PRATİK ÇALIŞMA 19-    75
Limited Ortaklık, Genel Kurul Kararının Hükümsüzlüğü, Sermaye Artırımı, Sermayenin Azaltılması
CEVAPLAR    77

PRATİK ÇALIŞMA- 20-     84
Limited Ortaklık, Ortağın Şahsi Borcu, Tek Ortaklı Şirket, Borç Nedeniyle Şirketin Feshi Talebi
CEVAPLAR    85

PRATİK ÇALIŞMA- 21-     86
Limited Ortaklık, Müdürlerin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Müdürler Kurulu Başkanın Seçimi, Müdürler Kurulu Karar Nisapları
CEVAPLAR    88

PRATİK ÇALIŞMA- 22-     90
Limited Ortaklık Ana Sözleşmesindeki Kayıtlar, Borca Batıklık Halinde Müdürlerin Yükümlülükleri, Müdürlere Karşı Açılan Sorumluluk Davası, Üstün Oy Hakkı, Şirket Ana Sözleşmesinde Yer Alan Ortağın Ölümü Halinde Şirketin Son Bulması Şartı, Şirket Sözleşmesi İle Payların Değerinin Düşürülmesi, Müdürlerin Devredilmez Yetkileri
CEVAPLAR    92

PRATİK ÇALIŞMA- 23-     96
Limited Ortaklık, Sermaye Borcunun Ödenmemesi, Iskat, Ortaklıktan Çıkarılma, Şirket Sözleşmesinde Yer Alan Kayıtlar, Sermayenin Yeni TTK’ya Uyarlanmaması
CEVAPLAR    98

PRATİK ÇALIŞMA-24-     101
Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Kararları, Batıl Kararlar, Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
CEVAPLAR    103

PRATİK ÇALIŞMA-25-     110
Anonim Ortaklık Esas Sözleşmesi, Sözleşmede Bulunması Zorunlu Kayıtlar, Kuruluş İşlemleri, Anonim Ortaklıklarda Sermaye
CEVAPLAR    111

PRATİK ÇALIŞMA 26-    114
Anonim Ortaklık Sermaye Borcu, Sermaye Borcunun Ödenmemesi, Iskat, Limited Ortaklık Sermaye Borcunda Temerrüt
CEVAPLAR    115

PRATİK ÇALIŞMA-27-    118
Anonim Ortaklık, Ortağın Ortaklığa Karşı Borçlanması, Ortaklıkla İşlem Yapma
CEVAPLAR    119

PRATİK ÇALIŞMA 28-    120
Anonim Ortaklıkta Eşit İşlem İlkesi, Rüçhan Hakkı, Azlık, Genel Kurul Kararının  Hükümsüzlüğü, Anonim Ortaklığın Sona Erme Halleri, Anonim Ortaklığın Feshi, Ortaklıktan Çıkma-Çıkarılma
CEVAPLAR    123

PRATİK ÇALIŞMA-29-    130
Anonim Ortaklık, Yönetim Kurulunun Süresi, Genel Kurulu Toplama Yetkisi
CEVAPLAR    131

PRATİK ÇALIŞMA 30-    132
Anonim Ortaklık, Oydan Yoksunluk, YK Üyelerinin Şirketle İşlem Yapma Yasağı
CEVAPLAR    133

PRATİK ÇALIŞMA 31-    135
Anonim Ortaklık, Azlık Hakları, Genel Kurul Kararlarının İptali
CEVAPLAR    137

PRATİK ÇALIŞMA-32-    142
Anonim Ortaklık, Yönetim Kurulu Üyesinin Azli, Kamu Tüzel Kişisi Tarafından Atanan Yk Üyesi, Rekabet Yasağına Aykırılık, Gündeme Bağlılık İlkesi
CEVAPLAR    144

PRATİK ÇALIŞMA 33-    147
Anonim  Ortaklık, Haklı Nedenlerle Ortaklığın Feshi, Ortaklıktan Çıkarılma, Tasfiye
CEVAPLAR    149

PRATİK ÇALIŞMA 34-     151
Anonim Ortaklık, Genel Kurul Kararının  Hükümsüzlüğü, İptali İstenen Kararın İcrai Nitelikte Olmaması, İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu (İPSÖK), Yönetim Kurulu Üye Sayısının Belirlenmesi
CEVAPLAR    153

PRATİK ÇALIŞMA 35-    155
Anonim Ortaklık, Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Özel Denetim İsteme Hakkı
CEVAPLAR    156

PRATİK ÇALIŞMA 36-    158
Anonim Ortaklık Payının Devri, Bağlam
CEVAPLAR    160

PRATİK ÇALIŞMA 37-    165
Anonim Ortaklık, Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı
CEVAPLAR    167

PRATİK ÇALIŞMA 38-    170
Anonim Ortaklık, Yönetim Kurulunun Sorumluluğu, İbranın Geçerliliği, İbra Kararının İptali
CEVAPLAR    172

PRATİK ÇALIŞMA 39-    175
Anonim Ortaklık, Sona Erme ve Tasfiye, Organların Eksikliği
CEVAPLAR    176

PRATİK ÇALIŞMA 40-    178
Anonim Ortaklık, Temsil Yetkisi, YK’nın Devredilemez Yetkileri, Tek Ortaklı Aş’de Temsil, Tek İmza-Çift İmza
CEVAPLAR    180

PRATİK ÇALIŞMA 41-    183
Anonim Ortaklık, Yedek Akçe, Kar Payı
CEVAPLAR    184
PRATİK ÇALIŞMA 42-    189
Anonim Ortaklık, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, Genel Kurul Nisapları, Genel Kurulun Devredilemeyen Yetkileri, Tahvil İntifa Senetleri Hak Sahipleri, Genel Kurul Toplantı Çeşitleri, Çağrı Usulü, GK Toplantısına Katılacaklar
CEVAPLAR    192

PRATİK ÇALIŞMA 43-     201
Anonim Ortaklık, İlk Kuruluş İşlemleri, Tescilden Önce Şirket Adına İşlem Yapma, Kanuna Karşı Hile, İlk Kurucuların Ve Yk’nın İbrası, Yk Sorumluluk Davası, Sermaye Artırımı Rüçhan Hakkı, Esas Sözleşmede Yer Alan Kuruculara Veya Emeği Geçen Diğer Kişilere Ödeme Yapılmasına İlişkin Hüküm, Olağan GK’nın Süresinde Yapılmaması, Sermaye Taahhüdü Dışında Esas Sözleşmeyle Ek Ödeme Kararlaştırılması, Bağlam, Şirketle İşlem Yapma Yasağı, Oyda İmtiyaz
CEVAPLAR    207

PRATİK ÇALIŞMA 44-    221
Anonim Ortaklık, Şirket Sermayesinin Kaybı, Borca Batıklık
CEVAPLAR    222

PRATİK ÇALIŞMA 45-    224
Anonim Ortaklık, Kar Payı Kararının Geri Alınması, Kar Payı Dağıtılmaması Halinde Kar Payı İçin Dava Açılması
CEVAPLAR    225

PRATİK ÇALIŞMA 46-    226
Halka Açık Anonim Ortaklık, Oyda İmtiyaz
CEVAPLAR    228


PRATİK ÇALIŞMA 47-    230
Şirketler Topluluğu, Hakim Şirketin Güven Sorumluluğu,Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması
CEVAPLAR    233

PRATİK ÇALIŞMA 48-    236
Şirketler Topluluğu, Hakim Şirket, Yavru (Bağlı) Şirket, Hakimiyet, Hakim Şirketin Sorumluluğu, Birleşme Nedeniyle Ortaklıktan Çıkma, Azlığın Paylarını Satın Alma Hakkı, Bağlı Şirket Hakkında Bilgi Alma Hakkı, Rapor Hazırlama Yükümlülükleri
CEVAPLAR    239

PRATİK ÇALIŞMA 49-    248
Şirketler Topluluğu, Hakim Şirket-Bağlı(Yavru) Şirket, Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Nedeniyle Tazminat
CEVAPLAR    250

PRATİK ÇALIŞMA 50-    255
Anonim Ortaklık, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, YK Üyelerinin GK Toplantısında Oy Hakkından Yoksunluğu, Denetçinin İbrası
CEVAPLAR    257

PRATİK ÇALIŞMA 51-    261
Anonim Ortaklığın Kendi Payını İktisap Etmesi, Tek Pay Sahipli Anonim Şirketlerde Kendi Payını İktisap, Limited Şirketlerde Kendi Payını İktisap
CEVAPLAR    263

PRATİK ÇALIŞMA 52-    268
Anonim ve Limited Şirketlerde Denetim, Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Şirketlerin Denetimi, Bağımsız Denetimin Kapsamı, Bağımsız Denetçinin Nitelikleri
CEVAPLAR    271

PRATİK ÇALIŞMA 53-    281
Anonim Şirket Genel Kurul Kararının Hükümsüzlüğü, Sermaye Artırımı, Iskat
CEVAPLAR    283

PRATİK ÇALIŞMA 54-    288
Genel Kurul Kararının Hükümsüzlüğü, Kar Dağıtılmaması Kararı, Kar Dağıtılması İçin Gerekli Şartlar, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Kar Dağıtılmasının Esasları
CEVAPLAR    290

PRATİK ÇALIŞMA 55-    293
Anonim Ortaklık Payının Devri, Kanuni ve Sözleşmesel Bağlam, Nama Yazılı Pay Senedi, Borsaya Kota Edilmemiş Pay, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, Esas Sözleşme Değişiklikleri, Şirketi Genel Kurula Çağırma Yetkisi, Anonim Ortaklıklarda Pay Çeşitleri
CEVAPLAR    295

KAYNAKÇA    301
KAVRAM İNDEKSİ    303

...

Ortaklıklar Hukuku Pratik Çalışmaları için şu an mevcudu olmayanlar

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı