Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi I-V. Cilt (Takım) - Koşay, Hamit Zübeyr

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi I-V. Cilt (Takım)

Hamit Zübeyr Koşay

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751626813

Türkçe |

Tür: Arkeoloji

Açıklama:

Konumuz olan Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti çağlarında Türk kazı tarihi de bu toprakları kapsadığı, araştırma ve incelemelerin de Avrupalılar tarafından yüz yıllar öncesinden başlatılması nedeniyle öncelikle Avrupa'nın, yani Batı'nın Orta Doğu'ya bakış açısını incelememiz, öğrenmemiz ve bilmemiz, ileride vereceğimiz hükümlerin doğruluğuna doğrudan etki edecektir. Bu etüdlerimizin Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail, Tunus, Kıbrıs, 12 Adalar, Selânik, Balkanlar'daki araştırıcılara da ışık tutacağını ummaktayız.

Arkeolojik Hafriyatlar ve Müzecilik Tarihimizi Aydınlatacak Osmanlı Dönemi Resmi Yazışmalarına Ait Muhtelif Belge Örnekleri.

 

İçindekiler:

I.Cilt (1. Kitap)

Önsöz

Hamit Zübeyr Koşay'ın Kaleminden

Giriş

Türk Kazı Tarihi İle İlgili Kısa Bir Kronoloji

Arkeolojik Kazıları Etkileyen Etkenler

Türk Arkeolojik Kazı ve Müzecilik Tarihimizde İlk Devir

Anadolu

Bizanslılar

Türk Eserleri, Orta Çağ Araştırma ve Kazıları

Türkiye'nin Etnografyası ve Folklor Değerleri

Yurdumuzda Kurulan Enstitüler

Osmanlı Devleti'nde İlk Uyanışlar

Hafriyat ve Müzecilik Tarihimizde II. Devir

Müze-i Hümayun Şubeleri

Sanayi-i NEfise MEktebi ve Müze-i Hümayun'dan Ayrılışı

Müze-i Hümayundan İslam Sanatları Kurma Fikri

Dağınık Eserlerin Müzeye Alınışı

Yeniçeri ve Etnografya Müzesi Kurulması Teşebbüsü

Askeri Müze Kurma Fikri

Teberrular

Müze-i Hümayundan Dışarı Verilen Hediyeler

Mübadele

Tahribat ve Yağma

Osmanlı Döneminde Define Arama Konusundaki Resmi Yazışmalar

Kurtuluş Savaşından Sonra Müzelerin Milli Hükümete Bağlanması, Müze Adının Değiştirilmesi

I.Cilt (2. Kitap)

Önsöz

Türkiye Kazılar Tarihinde Üçüncü Devir, 1923 Cumhuriyetin İlanından Sonraki Durum: İlk Yabancı Kazı Kronolojisi

Türkiye Cumhuriyetinin İlk Yıllarında Yapılan Yabancı Kazı Kronolojisi

Ataürk Dönemine Ait Bazı Kararnamelerden Örnekler

Selçuk ve Beylik Sanatını Tanıtan Prof. Dr. Albert Gabriel'in Orjinal Mektupları

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Tahsin Öz'ün Mektupları

Bazı İlim Adamlarının Muhtelif Mektupları

Almanya'dan Gelen Tabletlerin Teslim Tutanağı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsaadesi İle son 3 Yıl İçinde Ülkemizde Yapılan Kazıların Listesi

Eski Eserler Konumuzla İlgili Çeşitli Kanunlarımız

1322 (1906 M.) Yılında Değiştirilen Asar-ı Atika Nizamnamesi

Tevhid-i Tedrisat Kanunundan

Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklarla Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun

Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde Bulunan Bilcümle Mebanii Resmiye ve Milliye Üzerindeki Tuğra ve Methiyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun

1580 Sayılı Belediye Kanunu

Anıtlarımızı Devlet Daireleri Arasında Taksim Eden Kanunlar

Müze ve Rasathane Tekilat Kanunu

Gömülü altın Bulacaklar 1905 Numaralı 31.12.1931 Tarihli Kanunun 1. Maddesi Son Fıkrasına Tevfikan %50 Nispetinde İkramiye Verilmesi Hakkında Kararname

Yüzbin Altın ve Bundan Fazla Altın, Gümüş ve Hulliyat Bulacaklara Verilecek İkramiye Hakkında Kararname

Gömülü Altın ve kıymetli Şeyler Bulacaklara Verilecek İkramiye Hakkında Kararname

Müze ve Rasathane Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Tadili ve Bu Kanuna Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

La Haye'de 14 Mayıs 1954 Tarihinde İmzalanan "Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme" İle Bu Sözleşmenin Tatbikatına Ait Tüzük, Protokol ve Kararlara Katılmamızın Uygun Bulundupu Hakkında Kanun

Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğü'ne Devrine Dair Kanun

Eski Eserler Kanunu

Dünya Kültürel ve Doğla Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulundupu Hakkında Kanun

Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kıyı Kanunu

Mezarlıkların Korunması Hakkında 3998 Sayılı Kanun

Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Buundupu Hakkında Kanun

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

Osmanlıca-Türkçe Sözlük

Indeks

II.Cilt

Önsöz

Giriş

1. Bölüm

2. Bölüm

3. Bölüm

4. Bölüm

5. Bölüm

Osmanlıca-Türkçe Sözlük

Indeks

III.Cilt

Önsöz

Giriş

Özetleri Sunulan Belgelerin Osmanlıcadan Latin Harflerine Çevirileri

Adem Kilise Karyesi

Bozcada

Girit

İstanköy Adası

Kavala

Kıbrıs

Lankaza (Selanik)

Lindos

Maronya

Midilli

Pesarau

Rodos

Sedes

Semadirek Adası

Sisam

Soruyiç

Taşoz

Topçular İstasyonu

Trablusgarp Gaurenia

Trablusgarp Humus-Lide

Trablusgarp Karakaş

Trablusgarp Sireanik

Tırnova

Yalımlı

Osmanlıca-Türkçe Sözlük

Indeks

IV. Cilt

Önsöz

Giriş

Belgelerden Özetler

Alfabetik Sıraya Göre Belgelerden Örnekler

Osmanlıca-Türkçe Sözlük

Indeks

V. Cilt

Önsöz

Giriş

Belgelerin Özetleri İlie İlgili Açıklamalar

Belgeler

Abbasi Altınları

Babil Hafriyatları

Ahimer Kazısı

Irak-Bismaye Hafriyatı

Irak-Uruk Kazısı

Irak-Kale-i Şarkat Kazısı

Küfe Hafriyatı

Mahmudiye

Irak-Sippare Kazısı

Koyuncuk Kazısı

Samarra Kazısı

Irak-Şuruppak Kazısı

El Cezire

Kut-El-Amara ve Şad El Hamr

Irak-Telo Kazısı

Irak-Horsaabad Kazısı

Irak-Asur Kabartma Resmi-Tıglatpılazar Devri

Tell-El İbrahim

Irak Muhtelif Hafriyat ve Eski Eserler Hakkında Bazı Belgeler

Suriye-Filistin-Kudüs Eriha Kazısı

Kudüs ve Civarında Yapılan Hafriyatlar

Kudüs Sahratullah Hafriyatı

Filistin-Kudüs-Gazze Kazası, Tell-Ül Hiş

Suriye-Filistin Tell-El Cezire Kazısı

Suriye-Filistin Harbet-Ül-İclan Kazısı Kudüs Sancağı-Gazze Kazası

Suriye-Filistin-Kudüs-Silvan Hafriyatı

Suriye-Filistin Tell-El Mütesellim Kazısı

Suriye-Filistin Sebastiye Hafriyatı

Suriye-Filistin Tell Tainak Hafriyatı

Filistin-Lübnan-Beyrut-Kadeş Tell-i İbrahim Hafriyatı

Suriye-Filistin-Baalbek Kazısı

Suriye-Filistin Sur-Sayda Hafriyatı

Suriye-Filistin Tell Halef Kazısı

Suriye-Filistin Tedmir Kazısı

Suriye Maşatta Hafriyatı

Orta Doğu Eski Eserleri ve Kazıları Hakkında Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Bulunan Genel Bazı Belgeler

Osmanlıca-Türkçe Sözlük

Indeks

 

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı