%15
Prof. Dr. Feridun Yeniseye Armağan : 2 Cilt - Kolektif

Prof. Dr. Feridun Yenisey'e Armağan : 2 Cilt

Kolektif

Yayınevi: Beta

ISBN: 9786053331810

Türkçe | 2907 Sayfa | 16,2 x 23,5 cm

Tür: Hukuk  |  Anı, Mektup

 • 187,00 TL
 • 220,00 TL
 • Sepete Ekle
 • Bu üründe

  KARGO ÜCRETSİZ

 • Temin Süresi 1 - 2 iş günü

İÇİNDEKİLER
 
ANILAR
 
Sevgili Feridun Hocam
Enver YÜCEL      XXXI
 
Prof.Dr. Feridun Yenisey’e Dair
Prof. Dr. Şenay YALÇIN   XXXIII
 
Hocam Prof.Dr. Feridun Yenisey
Prof.Dr. Ayşe NUHOĞLU                                XXXV
 
Prof.Dr. Feridun Yenisey
Prof.Dr. Koksal BAYRAKTAR           XXXIX
 
An Encomium to Feridun Yenisey
Prof.Dr. Derıis BİNDER   XLIII
 
A Tribute to Prof. Dr. Feridun Yenisey
Prof. Eric JANUS / Carolyn CHALMER /Prof. John SONSTENG          XLV
 
From Criminal Law to Urban Law and Policy
Prof. Julian Conrad JUERGENSMEYER /
Prof. Ryan Max ROWBERRY           XLIX
 
Feridun Yenisey & the KU Law School
Prof. Stephen W. MAZZA / Prof.Dr. Michael H. HOEFLICH   LIII
 
Feridun Yenisey
Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK    LIX
 
A Tribute to Prof. Dr. Feridun Yenisey
Prof. Frank Tom RE AD    LXI
 
Feridun ve Ben; İçimdeki Feridun
Prof.Dr. Doğan SOYASLAN.          LXV
 
Bir Sınıf Arkadaşının Anılarıyla Prof. Dr. Feridun Yenisey
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN          LXIX
 
Judo Öğretmenim Feridun Yenisey
Prof.Dr. Aziz Can TUNCAY                                       LXXIII
 
Geçmiş Zaman Olur Ki!
Prof.Dr. Erdener YURTCAN                       LXXV
 
Prof.Dr. Fendim Yenisey’e En Derin Saygılarımla
Prof.Dr. Hamide ZAFER              L     XXVII
 
Değerli Dost ve Ağabey’im Feridun Yenisey Hocam'a
Yrd.Doç.Dr. Burhan Caner HACIOĞLU LXXXI
Hakim Murat AYDIN                                                                    LXXXIII
 
Prof.Dr. Feridun Yenisey Hoca’mn Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Çalışmaları Kapsamında “Savunma Mesleği”ne Katkıları
Avukat Rifat ÇULHA      LXXXVII
 
Dear Feridun
Sally Evans LOCKWOOD                            XCni
Osman ÖZTÜRK.             XCV
 
MAKALELER I. CİLT
 
CEZA GENEL HUKUKU
 
Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Sorumluluk İçin En Az Taksirle Hareket Etme Durumu
Prof. Dr. Koksal BAYRAKTAR.  3
 
Straftatbegriff der personalen Straftatlehre und Deliktsaufbau Prof. Dr. Georg FREUND                                             13
 
Are Prisons an Effective Means of Crime Prevention?
The Importance of Altematives
Prof.Dr.Dr. h.c. muit. Helmut KURY, / Dr. Dr. Evelyn SHUA                      33
 
Die Sicherungsverwahrung in Deutschland nach den Entscheidungen des Europâischen Gerichtshofs Für Menschenrechte und des Bundesverfassungsgerichts
Prof. Dr. Heinz SCHÖCH         65
 
Suç, Suçun Öz Nitelikleri ve Tanımı
Prof. Dr. Sami SELÇUK            85
 
Das Strafrecht der Informationsgesellschaft
Prof.Dr.Dr. h.c. muit. Ulrich SÎEBER                            107
 
ihmali Suçlar
Yrd. Doç. Dr. Güçlü AKYÜREK                                               139
 
Robotlar, Yapay Zeka ve Ceza Hukuku
Yrd.Doç. Dr. Mehmet Sinan ALTUNÇ   159
 
Elverişsiz Teşebbüs ve Ters Tipiklik Hatası
Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN    183
 
Malvarlığına Yönelik Saldırılara Karşı Meşru Savunma ve Yaşam Hakkı
Dr. Şeydi KAYMAZ      229
 
Conjugal Visit - Eş Ziyareti Uygulaması
Ar. Gör. Mert NOMER   171
 
Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçlarında Suçların İçtimai ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması
Dr. Haluk ÇOLAK        289
 
İşlenemez Suç
UğurGÜNER     327
 
CEZA ÖZEL HUKUKU
 
Kasten Yaralama Suçu (TCK M.86)
Prof.Dr. Ahmet GÖKÇEN / Yrd.Doç. Dr. Murat BALCI 349
 
Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma Suçu
Prof.Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU     421
 
Karar Tahlili
Prof.Dr. Doğan SOYASLAN.     449
 
İftira Suçu
Prof.Dr. Ersarı ŞEN / Av. Ertekirı AKSÜT                                     467
 
Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu
Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL                                491
 
Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu (TCK M. 195)
Prof.Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT                    543
 
Countering the Financing of Terrorism in Turkish Law Ass.Prof.Dr. E. Eylem AKSOYRETORNAZ.   555
 
Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu (TCK M. 98)
Yrd.Doç.Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN:                                                           565
 
Karşılıksız Yararlanma Suçu
Benefiting from a Service without Compensation
Yrd.Doç.Dr. Burhan Caner HACIOĞLU/ Arş.Gör. Özlem ÇELİK      603
 
Data Protection in Turkish Criminal Law
Yrd.Doç.Dr. Haşan SINAR           635
 
Gürültü Kabahati (Kabahatler Kanunu m. 36)
Dr. Gülfem PAMUK.       667
 
Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Işığında Suçu Bildirmeme Suçunun İncelenmesi (TCK Md. 278)
Av. Ayşe Özge ATALAY.  687
 
Çevreyi Kirletme Kabahati (Kk. M. 41)
Ar. Gör. Kerim ÇAKIR    719
 
Fuhuş Yaptırmak Özelinde İnsan Ticareti Suçu
TahirHami TOPAÇ / Atilla BULUT          743
 
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
 
Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten und die Richtlinie 2006/24 EG
Prof.Dr.Dres. h.c. Harıs-Jörg ALBRECHT.            767
 
European Constitutionalism and Criminal Procedure
Prof.Dr.Dr. h.c. muit. Rainer ARNOLD                                                     795
 
“Adversatorisch” versus “Inquisitorisch” - Auf der Suche nach optimalen Verfahrensstrukturen
Prof. Dr. Dr. h.c. muit. Alhin ESER            807
 
Influence of Mediation on Transformation of Legal Rep- resentation
Prof. Dr. Ewa GMURZYNSKA       835
 
The Fourth Amendment and the Digital Revolution
Prof. DavidJ. GOTTLIEB               851
 
Criminal Procedure in Transition
Prof. John W. HE AD      861
 
Durchsuchung und Beschlagnahme in Presseuntemehmen
Prof.Dr. Bemd HEINRICH             885
 
Der Schutz der Psyche angesichts neuer Bildgebender Technologien
Prof Dr. Dr. Eric HILGENDORF    913
 
Die Beschrânkung der Geltendmachung von Verfahrensgarantien in der Revisionsinstanz
Prof. Dr. Hans KUDLICH / Dr. Mustafa T. OĞLAKCIOĞLU              935
 
Das Problem der Verfahrensdauer im Strafverfahren und einige prozessuale Gründe in der türkischen forensischen Praxis
Prof.Dr.Dr. h.c. muit. Hans-Heiner KÜHNE           961
 
Moleküler Genetik İncelemeler ve DNA Veri Bankalarının Değerlendirilmesi
Prof.Dr. Ayşe NUHOĞLU               969
 
“MOBESE” Sisteminin Türk Hukukundaki Durumu
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK             1003
 
Festschreibung des patemalistischen deutschen Strafprozessmodells für aile Evvigkeit?
Prof. Dr. Walter PERRON              1021
 
Corporate (Unit) Criminal Law in the People’s Republic of fhina
Prof.Dr. Silvio RIONDATO             1037
 
Der Missbrauch von Strafverfahren im Lichte der Europâischen Menschenrechtskonvention
Prof.Dr.Drh.c. Friedrich-Christian SCHROEDER . 1081
 
Tutuklama Koruma Tedbirine İlişkin Bazı Hususların Bireysel
Başvuru Kararlan Kapsamında Gözden Geçirilmesi
Prof Dr. Hamide ZAFER                        1095
 
Yargılama Sırasında Fiilin veya Fiilin Hukuki Niteliğinin Değişmesinin Ceza Muhakemesine Etkisi
Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA     1121
 
Die Amvendung der Neurowissenschaften im Strafverfahren
Dr. habil. Attilio NISCO  1147
 
Konzepte und Paradoxe der Untersuchungshaft in Deutschland Dr. Johanrıa Rinceanu, LL.M.          1169
 
Zum Strafprozessrecht der Islamischen Republik Iran unter besonderer Berücksichtigung der Strafprozessordnung von 2014
Dr. Silvia TELLENBACH           1185
 
Mali Hakların Kullanma Yetkisini Devralanın Şikâyet Hakkı (Lisans Alanın Şikâyet Hakkı)
Yrd.Doç.Dr. Asiye Selcerı ATAÇ   1217
 
Ceza Muhakemesinde Şüpheli ve Sanığın Çevirmenden Ücretsiz Yararlanma Hakkı ve Anadilde Savunma İmkanı Yrd.Doç.Dr. R. Banş ERMAN    1227
 
Mukayeseli Hukukta Soruşturma ve Kovuşturma Mecburiyeti Hv.Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb. Mustafa ŞİMŞEK        1281
 
Ceza Muhakemesi Koruma Tedbirlerinde Ölçülülük
Yrd.Doç.Dr. Erdal YERDELEN/ Arş. Gör. Yavuz Selim DEĞERLİ    1339
 
The Roadmap of Digital Forensic Law of Turkey
Dr. İhsan BAŞTÜRK                    1379
 
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Öğr.Gör. Fahrettin DEMİRAĞ 
 
Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin Kararlarında Tanıkların Korunması
Öğr.Gör. Abdülkadir KAYA            1465
 
Kamu Davası ve Toplumsal Algılar
Ar.Gör. Özlem ÇELİK/Arş. Gör. Sercan TOKDEMİR              1487
 
Çifte Atıfet Yasağı Prohibition of Double Favour
Caner GÜRÜHAN             1521
 
İfade Alma- Sorgu Kuralları ve Bu Kurallara Aykırılık Halinde Elde Edilen Beyanların Hukuki Değeri
Ar.Gör. Serkan MERAKLI              1549
 
Common Law Ceza Yargılamasında Bir Delil Değerlendirme Aracı Olarak Kötü Karakter
Ar.Gör. S. Numan ÖZCAN              1633
 
Ceza Muhakemesi Sistemleri ile Ceza Adalet Sürecindeki iki Model Arasındaki İlişki
Ar.Gör. Aras TÜRAY         1649
 
Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin Güncel Kararlan Çerçevesinde Tutuklama Kurumuna Bakış
Ar.Gör. G. Hande ULUTÜRK         1677
 
II. CİLT
 
DİĞER KAMU HUKUKU
 
Protecting Privacy in the Digital Age
Prof. Kathleen M. BURCH              1713
 
Law Enforcement Use of Drones & Privacy Rights in the United States
Prof. John M. BURKOFF 1733
 
Ev İçi Şiddete Karşı Kadına Sağlanan Yasal Koruma
Prof.Dr. Nur CENTEL      1765
 
insanlık Dışı Davranış Yasağı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Subaşı ve Çoban Türkiye” Davası Karan
Prof.Dr. Ali Rıza ÇINAR  1797
 
Making a Case for Legal Writing Instruction. Worldwide
Prof. Diane Penneys EDELMAN          1829
 
Vergi Mahremiyeti İlkesi ve Sayıştay
Prof.Dr. Gülsen GÜNEŞ           1847
 
Terrorism, Freedom and Security
Prof.Philip B. HEYMANN.         1877
 
Siyasi Partilerde Disiplin Suçlan ve Cezalan
Prof.Dr. Korkut KANADOĞLU  1885
 
Turkey and the Supreme Court of the United States
Prof. Stepherı R. McALLISTER 1905
 
The Rules of the Congregation
Prof. Michael MEARS   1921
 
Exporting American Legal Education, Part II
Prof. James E. MOLITERNO    1949
 
Das intemationale YVirtschaftsstrafrecht
Prof. Dr Dr. h. c. muit. Klaus TIEDEMANN.     1973
 
Vergi Davalarında Duruşma
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK    1989
 
İdari Yargı Kararlarının Uygulanmasında Yeni Düzenleme
Prof Dr. Turan YILDIRIM         1995
 
Seyirden Yasaklanma Tedbiri ve Bu Tedbirin Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesinde Rolü
Doç.Dr. Yusuf Solmaz BALO   2009
 
Ötanazi ve Hekim Yardımlı İntihar Eylemleri
Doç.Dr. Ali Kemal YILDIZ                    2043
 
Amvendungsprobleme des Tatbestandes der „Mafiaartigen Vereinigung" und der Prozess gegen die sogenannte ,,Sta- at-Mafia Verhandlung" in Italien
Dr. Habil. Rocco ALAGNA        2091
 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğünün Unsurları ve Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi
Yrd.Doç.Dr. Aysun ALTUNKAŞ              2109
 
Ticari Ortaklıklar Bünyesinde İşlenen Vergi Suçlarında Failin Tespitine İlişkin Düşünceler
Yrd.Doç.Dr. Ali Hakan EVÎK         2177
 
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 57. Maddesi Çerçevesinde Hakkında Sınır
Dışı Karan Alman Yabancıların İdari Gözetimi
Yrd.Doç.Dr. Burak HUYSAL / Ar. Gör. Begüm ŞERMET         2195
 
Özel Hukuk Tüzel Kişileri Üzerinde Diplomatik Koruma Hakkına Sahip Olan Devletin Tespiti
Yrd.Doç.Dr. Ceren Zeynep PİRİM/ Ar.Gör. Şule SÖKÜCÜ YILDIZ      2223
 
Kamu Görevlisine Rücu Meselesi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
Yrd.Doç.Dr. Ahmet YAYLA            2261
 
Gedanken zum Begriff der Menschemvürde
Dr. Dr. Altan HEP ER      2285
 
Yeni Tunus Anayasası’nın Yazım Süreci ve Sürecin Sonuca Yansıması
Dr. Serkan KÖYBAŞI       2297
 
Uluslararası Hukuk Öncesi Dönemde Jus Ad Bellum
Öğr.Gör. Mehmet C. UZUN           2317
 
6458 Sayıh Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ndaki ikamet Düzenlemeleri ile İlgili Bazı Meseleler
Ar.Gör. A. İpek SARIÖZ BÜYÜKALP          2363
 
TCK Uygulanmasında “Kamu Zaran”
Av. Cüneyd ALTIPARMAK           2393
 
İnternet Ortamında Yayınlar ve 5651 Sayılı Kanun
Av. Fikret İLKİZ  2405
 
ÖZEL HUKUK
 
Hukıık Muhakemeleri Kanununa Göre Tahkimde Yargılama Usulü
Prof.Dr. Adnan DEYNEKLİ          2453
 
Some Assessments and Evaluations on Current Developments in İmmigration Law
Doç.Dr. Çetin ARSLAN 2467
 
Taşınmazı Satan Malikin Taşınmazın Kullanma Hakkım Bir Süre Daha Muhafaza Etmesine Dair Anlaşmalar ve Sonuçlan
Doç. Dr. Emre GÖKYAYLA        2483
 
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Özel Sigorta Sözleşmelerine Etkileri
Yrd.Doç.Dr. OğuzCANER                                                                          2501
 
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleriyle Karşı­laştırmalı Olarak 1999 Fıdıc Kırmızı Kitap Kurallarının Kabul Edildiği İnşaat Sözleşmelerinde İşin Kabulü ve Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğu
Yrd.Doç.Dr. Zafer KAHRAMAN .              2535
 
6102 Sayıh Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirket ile İlgili Bazı Düzenlemelerine İlişkin Tesbitler
Yrd.Doç.Dr. Emin Cem KAHYAOĞLU   2585
 
6306 Saydı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Türk Eşya Hukuku İlkeleri Işığında Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK
YrdDoç.Dr. Seda ÖKTEM ÇEVÎK                                            2597
 
Çalışma Yaşamında Engelli Bireyin İstihdam Sorunları ve Yasal Yükümlülükler
Yrd.Doç.Dr. F. Burcu    2615
 
Ceza Hukuku Kurallarının Borçlar Kanununda
Düzenlenen Haksız Fiil Hükümleri ile İlişkisi
Yrd.Doç.Dr. Öz SEÇER                !               2647
 
İsviçre Federal Mahkemesi’nin 22.05.2008 Tarihli Karan’nda (Atf 134 III 497) Öngörülen Denkleştirme Talebinin Tek Satıcılık Sözleşmesine Kıyasen Uygulanma Koşullarının Türk Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi  Yrd.Doç.Dr. Ayşe ŞAHİN    2677
 
6052 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Sigorta Sözleşmelerine Etkisi Üzerine Bir İnceleme
Ar. Gör. Evrim AKGÜN 2721
 
Hâkimiyetin Kötüye Kullanılması (TTK M.202/2)
Ar.Gör. Dudu Derya BAŞLAMIŞLI        2749
 
Türk Borçlar Kanunu’na Göre Vekilin Vekâlet İlişkisi Çerçevesinde Aldıklarını Verme Borcu
Ar.Gör. Ş. Deren GÜNDÜZ       2789
 
İş Sözleşmelerinde İbraname ve Cezai Şartın Türk Borçlar Kanunu Açısından Değerlendirilmesi
Ar.Gör. Şebnem KILIÇ 2829
 
Karar incelemesi
Ar.Gör. Deniz MERAKLI YAYLA           2869
 
Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Geçirmemiş Transeksüel Yapıdaki Bireylerin Karşı Cinsten Öz Ad Alabilmelerine THşkin Farldı Hukuk Sistemlerindeki Gelişmeler
Ar.Gör. Gülen Sinem TEK        2889

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
 • 3 Taksit

 • 3 Taksit

 • 3 Taksit

 • 3 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı