%25
Sayıştay Hukuku - Mutluer, Kamil

Sayıştay Hukuku

Kamil Mutluer

Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yayın tarihi: 12/2015

ISBN: 9786053994237

Yazar : Arife Coşkun Erdoğan Öner

Editör : Fahri Aral

Türkçe | 222 Sayfa | 16 X 23 cm

Tür: Hukuk

  • 18,00 TL
  • 24,00 TL

 Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet Türkiye'sine devrolunan en önemli kurumlardan biri 1862'de Fransız modeli örnek alınarak kurulan, Maliye Nezareti'ne bağlı olup, o günkü adıyla Divan-ı Muhasebat olan Sayıştay'dır. Kuruluşu ile başkanlığına Ahmed Vefik Paşa'nın getirildiği Divan-ı Muhasebat, "maliye" ve "muhakeme" adlı iki daireden oluşmaktaydı. Bu anlamda Sayıştay, daha kuruluşunda hem kamu harcamalarını denetleyen hem de denetim sonuçlarını yargılayan tarihî bir kurum olarak biçimlenmiştir.
Bilindiği gibi zamanla kamu yönetimi anlayışı değişmiş ve bu yapıya uygun denetim ve sorumlulukların hukuki çerçevesi farklılaşmıştır. Bu anlayış ile bunun yarattığı hukuki literatür de yeniden tanımlanmış; hesap verme sorumluluğu kavramsal olarak gündeme girmiş ve bunun hukuki dayanakları genişletilmiştir. İşte Sayıştay, tam da bu bağlamda oluşan hukuki yapının temelini oluşturan önemli bir kurumdur. Bugün, Sayıştay'ın denetimi görevinden, yargılama yetkisine, TBMM'ye sunacağı raporlamaya kadar tüm faaliyetleriyle bunların yarattığı sonuçların oluşturduğu hukuki çerçeve Sayıştay Hukuku kavramının biçimlenmesini sağlamış bulunmaktadır.
Bugüne kadar hukuk literatürümüzde Sayıştay ve Sayıştay Hukuku ile ilgili ayrıntılı ve bilimsel bir çalışma yapıldığı söylenemez. 1998-2001 yılları arasında Sayıştay Başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Kâmil Mutluer, Prof. Dr. Erdoğan Öner ve Arife Coşkun'un hazırladıkları bu çalışmayla söz konusu olan eksiklik giderilmeye çalışılmış ve Sayıştay'ın tarihinden başlayarak, kurumun hukuki yapısı, teşkilat yapısı incelenmiş, denetim ve yargılama görevi ile TBMM ilişkileri ele alınmıştır.
Sayıştay Hukuku adlı eser özellikle üniversitelerde lisansüstünde okutulabilecek bir kitap olma niteliğini taşımasının yanı sıra Sayıştay'a denetçi alımlarında da başvuru kaynağı olabilecektir.
YAZARLAR HAKKINDA: Mehmet Kâmil Mutluer: 1936 yılında Eskişehir’de doğdu. 1959’da İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ni bitirdi. 1967 yılında da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1969-1970 yılları arasında Londra’da bulundu. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’nde doktora, doçentlik ve profesörlüğe yükseldi. Aynı eğitim kurumunda Öğretim Üyesi ve Akademi Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. 1982-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekan ve Maliye Bölüm Başkanı, 1986-1987 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu ve 1987-1997 yıllarında da Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini yaptı. 1997-1998 yıllarında Başkent Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği, Hukuku Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1998-2001 yılları arasında TC Sayıştay Başkanlığı görevinde bulundu. 2001-2003 yıllarında Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulundu. 2003-2007 yıllarında da İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı ve Tepe Holding yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Bu arada birçok üniversitede dersler verdi ve bazı kamu kuruluşlarında idari görevlerde bulundu Erdoğan Öner ve Ahmet Kesik ile birlikte yazdığı Bütçe Hukuku kitabı ile Türkiye Bilimler Akademisi’nin 2009 yılının en iyi ders kitabı ödülünü kazandı. Aynı şekilde ortak olarak yazılan Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi adlı kitap ile de Türkiye Bilimler Akademisince düzenlenen 2009 yılının en iyi ders kitabı yarışmasında Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Daha sonra, yine Erdoğan Öner ile birlikte yazmış olduğu Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi adını taşıyan kitapla, aynı kurumdan alanında 2010 yılının en iyi ders kitabı ödülünü aldı. Alanında çok sayıda kitap ve makaleler yazdı. Öte yandan, sözü edilen süreler içerisinde birçok üniversitede dersler verdi, çeşitli görevler yürüttü ve bilimsel çalışmalar yaptı. Halen ise, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olup “Vergi Hukuku”, “Kamu Maliyesi” ve “Bütçe Hukuku” derslerini vermektedir. Avukatlık ve yeminli mali müşavirlik mesleğine de sahip olan Mutluer, evli ve iki çocuk sahibidir. Erdoğan Öner: 1945 yılında Kastamonu’da doğdu. 1962 yılında İstanbul Eyüp Lisesi’ni, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi’ni, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı, 2006 yılında mali hukuk alanında doçent, 2011 yılında mali hukuk ana bilim dalında profesör oldu. 1966 tarihinde atandığı Maliye Bakanlığı’nda, 1966-1977 yıllarında Maliye Müfettiş Muavini ve Maliye Müfettişi olarak görev yapmış, 1972-1973 yıllarında bir yıl süre ile İngiltere’de İngiliz vergi ve bütçe sistemi konusunda staj için bulunmuştur. Daha sonra Maliye Bakanlığı merkez ve yurt dışı teşkilatında sırasıyla; Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı (1977-1979), Gelirler Genel Müdür Başyardımcılığı (1978-1981), Gelirler Genel Müdür Vekilliği (1981-1982), Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu Daimi Temsilciliği’nde (Brüksel) Maliye Müşavirliği (1982-1985), Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (1987-1997), Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (1997-2000) ve Washington Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği (2000-2003) görevlerinde bulunmuş ve 30 Eylül 2003 tarihinde emekli olmuştur. Maliye Bakanlığı’nda geçen 37 yılı aşkın görevi sırasında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği (1988-1995), Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği (1991-1992), Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği (1997- 2000), KOSGEB İcra Kurulu Üyeliği (1997-2000) ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı (1997-2000) ile çeşitli kuruluşlarda Kamu’yu temsil görevlerini de ifa etti ve bu dönem zarfında çeşitli yükseköğretim kurumlarının lisans ve lisansüstü programlarında öğretim görevlisi olarak ders verdi. M. Kâmil Mutluer ve Ahmet Kesik ile birlikte yazdığı Bütçe Hukuku (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Yılın En İyi Ders Kitabı (2009) seçildi. Yazarların diğer eseri, Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007) TÜBA tarafından 2009 Yılın En İyi Ders Kitabı dalında, Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Diğer taraftan M. Kâmil Mutluer ile yazmış olduğu Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009) adlı kitap da TÜBA tarafından 2010 yılında Yılın En İyi Ders Kitabı olarak kabul edildi. Halen Ufuk Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Adalet Yüksel Okulu Müdürü olarak görev yapmaktadır. Avukatlık ve yeminli mali müşavirlik mesleğine sahip olan Erdoğan Öner, evli 1 çocuklu olup İngilizce ve Fransızca bilmektedir.  Arife Coşkun: 1959 yılında Antalya’da doğdu. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.1982 yılında Sayıştay Başkanlığı’nda Denetçi Yardımcısı olarak göreve başladı. Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, belediyeler vb. kuruluşların mali denetimi alanında çalıştı. 1996 yılında, İngiltere Ulusal Denetim Ofisi (NAO) danışmanlığında yürütülen, Sayıştay’daki ilk pilot performans denetimi projesinde yer aldı. Daha sonra ekip yöneticisi olarak, hazırladığı performans denetimi raporlarıyla, performans denetimi konusunda uzmanlaştı. BM, OECD, INTOSAI gibi uluslararası kuruluşların organizasyonlarında ve birçok ulusal sempozyumda denetim alanında tebliğ sundu, yayınlar yaptı. Dünya Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) için ISSAI 5510: “Audit of Disaster Risk Reduction” / Afet Risklerinin Azaltılmasının Denetimi konulu INTOSAI Standardını hazırladı. Aynı konulu uluslararası ortak denetim çalışmasında proje yöneticisi olarak çalıştı. UNISDR, “The expansion of accountability framework and the contribution of supreme audit institutions.” The input paper prepared for the Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015, “Performans Denetiminde Veri Analizi”; Performans Denetimi Özet El Kitabı; Performans ve Risk Denetimi Terimleri Sözlüğü; Performans Denetimi- Pakistan Sayıştay’ı Uygulaması vd. yayınları bulunmaktadır. Arife Coşkun, Sayıştay’da Uzman Denetçisi olarak görevini sürdürmektedir

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı