Selçuklular : Küçük Asyada : Ciltli - Gordlevskiy, Vladimir Aleksandroviç

Selçuklular : Küçük Asya'da : Ciltli

Vladimir Aleksandroviç Gordlevskiy

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

Yayın tarihi: 11/2015

ISBN: 9789751630483

Ciltli | Türkçe | 340 Sayfa | 16 x 24 cm

Tür: Osmanlı Tarihi

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ XI
ÖNSÖZ .. XVII
GİRİŞ
Küçük Asya Selçukluları Tarihine Ait Kaynaklar ve Yardımcı Eserler
İbn Bîbî ve Yazıcıoğlu Ali-Aksarayî-Eflâkî-İbn Batuta-Hıristiyan Kaynakları-
Kitabeler- Arkeoloji Materyalleri-Maddî Kültür-Toponomi-Fuat Köprülü'nün
Mesaileri-Mükrimin Halil- Sovyetler Cumhuriyeti'nde Selçuklulara Ait
Tetkikler .. 1
I. Bab
Anadolu'da Türkler-Selçukluların Yayılışı-Bizans-Haçlılar-Danişmentliler-
Gürcistan-Denize Doğru Hareket-Kudretin En Yüksek Dereceye Ulaşması ... 25
II. Bab
Moğollar-Kösedağ Muharebesi-Moğol İstilâsından Sonra Devletin
Dağılması- Türkmenler Arasında Kargaşalıklar-Karaman-Baybars'ın
Seferi-Vezirin Yükselmesi-Müstakil Beyliklerin Teşekkülü-Moğol Tesiri-
Vergiler Sistemi . 47
III. Bab
Oğuzlar-Anadolu'da Kabile-Aşiret Teşkilat Kalıntıları-Anadolu'da Oğuzların
Yayılışları Tarihi İçin Toponominin Ehemmiyeti-Hudut Beyleri ?Gaziler' ve
?Alpler'-Oğuz Boylarının Askerî Teşkilâtı-Şölen ve Ziyafetlerde Makam-Av-
Oğuzlarda İslam- Kabile Adları ve Lakapları-Oğuz Görenekleri: Düğün, Muhakeme,
Kan Davası- Kadınların Durumu-Kurultay ve Sultan Seçimi . 61
IV. Bab
Selçuklular Devrinde Oğuzların Durumuna Bir Örnek Sıfatı ile XVI-XVIII.
Asırlarda Anadolu Göçebe Boylarının Teşkilâtı 93
VI İÇİNDEKİLER
V. Bab
Küçük Asya'da (Anadolu'da) Feodalizm-Selçuklular Devrini Anlamak İçin
Materyal Olması Bakımından Doğu Eyaletlerinde Feodalizm Kalıntılarının
Bugünkü Manzarası-Selçuklularda Kabile (Aşiret) Teşkilâtının İnhilâli?Askerî
Tımar-İktalar Sistemi-Bu Sistemin Moğol Menşelileri-Selçuklular Devrine
Kadar Anadolu'da Toprağa Ait Nizamlar-Tımarlar ve Nevileri-Derebeylerinin
Servetleri-?Gulamlar'-?Derebeyi' Tipinin Doğuşu-Feodallerin Askerlik
Vazifeleri-?Sipahi-Vassal ve Suzeren-İtaatin İfadesi- Vassallık Müessesinde
Doğu ve Batı Unsurları-Sultan ve Halife . 103
VI. Bab
Sultan Hâkimiyeti-Sultan-Feodallerin Yardakçısı-Feodallerin Tabakalara
Ayrılması-Sultanın Dayanağı (İstinatgâhı) Olarak Yeni Adamlar (Ortabeyler)-
Sultanın Mutlakiyete Temayülü-Sultanın Servet Toplaması- İktisadî Hayatta
İstismar Sistemi ... 129
VII. Bab
Feodallerin ?Tâbi'leri-Köleler ve Onların Gündelik Hayattaki Rolleri-Mülk
Sahibi Çiftçiler (Dehkanlar) ve Irgatlar-Baba İshak-Baba İshak'ın Başbuğluk
Ettiği Köylü, Çiftçi Ayaklanmaları .. 141
VIII. Bab
Sanatkâr Esnaf, Onları Teşkil Eden Unsurlar ve Birlikleri-İktisat ve Hukuk
Bakımından Sanatkârların Durumu-Koruyucu Aramakta Olan Sanatkârlar ... 157
IX. Bab
Ahilerin Anadolu'da Zuhuru-Ahi Tarikatına (Kardeşliğine) Kabul Merasimi-
Ahilerin Yükselişi-Sanatkârlarla Ahilerin Yakınlaşması-Ahilerle Mevlevîler
Arasındaki Münasebetin İnkıtaı-Feodallerle Ahilerin Mücadelesi-Osmanlı
Devrinde Ahiliğin Akisleri .. 167
X. Bab
Ticaret-Tüccarın Tarihî Tipi-İtalyan Tüccarları-Ticaret Yolları-Kervansaraylar-
Ticaret Malları, İthalat ve İhracat-Sikke . 181
XI. Bab
Şehir-Şehrin Kuruluşu-Selçukluların Başkenti-Konya'da Hayat . 197
İÇİNDEKİLER VII
XII. Bab
Selçuklular Devrinin Sanat Abideleri-Selçuklular Sanatının Menşei-Yabancı
Ustalar-Selçuklular Sanatının Hususiyetleri-Yerli Sanatın Tesiri ... 207
XIII. Bab
İdare-Merkez Teşkilâtı (Divanlar)-Eyaletler-Yerli Hükümet-Kaza ve
Murakabe-Moğol Devrinde Meydana Gelen Tebeddülât ... 219
XIV. Bab
Ordu ve Kadrosu-Kabile Müfrezeleri-Feodallerin (Beylerin) Müfrezeleri-
Harbin Karakteri-Memleket İçinde Askerî Kıtalar-Ücretli Askerler ... 237
XV. Bab
Selçuklular Sarayı-Bizans-Saray Merasim ve Teşrifatına, Saray Memurları
Rütbelerine İran Tesiri-Oğuz Âdetlerinin Akisleri-Harem 251
XVI. Bab
Selçuklular Devrinde Dinî Akideler-İslâm'dan Önceki ve Hıristiyan
İnanmalarının Akisleri-Resmî Din Olması İtibariyle İslâm-Anadolu'da
Dervişlik-Mevlevîler ve Celâleddin Rumî'nin Rum Muhiti 267
NETİCE
Oğuzların Geçtiği Yolun Safhaları .. 299
İLAVE
Rum Selçuklularının Kronolojik Cevteli 302
Ayrı Sayfalara Basılmış Tabloların Listesi .. 305
BİBLİYOGRAFYA 307
DİZİN . 317

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı