%25
Şia ve Hadis : Başlangıcından Ku¨tu¨b-i Erbaa’ya Hadis Rivayeti ve İsnad - Kuzudişli, Bekir

Şia ve Hadis : Başlangıcından Ku¨tu¨b-i Erbaa’ya Hadis Rivayeti ve İsnad

Bekir Kuzudişli

Yayınevi: Klasik

Yayın tarihi: 06/2017

ISBN: 9789752484016

Türkçe | 596 Sayfa |

Tür: Din / İslamiyet

  • 33,75 TL
  • 45,00 TL

Hz. Peygamber’den sonra mutlak dinî ve siyasî otorite olarak Allah tarafından Hz. Ali’nin ve onun soyundan gelen İmamların tayin edildiği fikrini temel inanç esası olarak benimseyen Şîa, Ehl-i sünnet’ten farklı bir İslâm anlayışı geliştirmiş, Şîa’nın hadislere yaklaşımı da bu inanç ve anlayışa göre şekillenmiştir.

 Şîa ve Hadis sahâbe ve tâbiîni devre dışı bırakıp sadece İmamlar vasıtasıyla gelen hadislere güvenme esasına dayanan Şiî hadis anlayışını, özellikle rivayet ve isnad sistemi açısından analitik bir yaklaşımla tahlil etmektedir. Kitapta esas itibariyle “Hz. Peygamber’den geldiği iddia edilen hadislerin Şîa’nın dört temel hadis kitabı olan Kütüb-i Erbaa’ya nasıl ulaştığı” sorusunun cevabı aranmaktadır. Kitabı orijinal hâle getiren, “Şîa’nın temel hadis kaynakları” denildiğinde hemen akla gelen Kütüb-i Erbaa’dan önceki yazılı kaynakları Türkçe literatürde ilk defa bu düzeyde inceleyip tanıtması ve Şîa’nın temelde “masum imam” inancına dayanan “sahih hadis” anlayışının masum İmamlardan sonraki dönemlerde yaşadığı tıkanmanın nasıl aşılmaya çalışıldığı konusunda önemli ipuçları sunmasıdır. Şiî hadis tarihinin bu dönemini söz konusu kaynaklar üzerinde isnad ve metin analizleri yaparak inşa etme çabası ve bunu yaparken Şiî âlimlerin bakış açısını yansıtma konusunda gösterdiği titizlik ise kitabın en özgün yanını oluşturuyor.

İslâm Medeniyeti Araştırmaları Dizisi, İslâm medeniyetini tarihî sürek liliği içinde bir bütün olarak incelemektedir. Kültür havzaları arasında fark gözetmeden İslâm tarihinin tüm dönemlerini kuşatmayı amaçlayan bu dizi, hem Müslümanların kendi dünyalarını tartışmak için ihdas ettiği problem alanlarına hem de İslâm medeniyetinin diğer medeniyetlerle mukayesesi sonucunda ortaya çıkan sorulara ve bakış açılarına yer vermektedir. İslâm medeniyetini idrakin anahtarı olan İslâm ilimlerine ait meseleleri Müslümanların entelektüel gündeminin esaslı unsurları olarak yeniden kazanmayı hedefleyen dizi, aynı zamanda modernleşme sürecinde İslâm’a dair gerek Batı’da gerek İslâm dünyasında inşa edilen tasavvur ve bilgiyi tartışan çalışmalardan oluşmaktadır.

Editörler:  Eyyüp Said Kaya (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Hızır Murat Köse (İstanbul Şehir Üniversitesi)

 Alt-diziler

Siyaseti Yeniden Düşünmek

Editör: Özgür Kavak (İstanbul Şehir Üniversitesi)

- Adl’e Boyun Eğmek, Bedreddin İbn Cemâa

- Sûfî Diliyle Siyaset, Necmeddîn­i­Dâye, Kâsım b. Mahmûd Karahisârî

- Siyasî Nasihatnâme, der. ve inceleme Özgür­ Kavak

- Bilge Yöneticinin Elkitabı -Edebü’l-vezîr-, Ebü’l­-Hasan el­-Mâverdî

- Saray Âdâbı -Kitâbü’t-Tâc fî ahlâki’l-mülûk-, Ebû Osman el­-Câhız

- Fıkıh ve Siyaset: Osmanlılarda Siyâset-i Şer’iyye, Asım Cüneyd Köksal

- Ortaçağ İslâm’ında Mesihçi İnançlar ve İmparatorluk Siyaseti Dokuzuncu Yüzyılın Başlarında Abbâsî Hilafeti, Hayrettin Yücesoy

- İslam Hükümdarları İçin Siyaset Rehberi, Ali b. Muhammed el-Gazzâlî

- Siyaset Âdâbı, İbnü’t-Tıktakâ

 Bilgi ve Toplum

Editör: Halit Özkan (İstanbul Şehir Üniversitesi)

- Ortaçağ’da Yüksek Öğretim, George Makdisi

- İslam Dünyasında Kitabın Tarihi, Johannes Pedersen

- Hukuk, Toplum ve Kültür: Kuzey Afrika (1300-1500), David S. Powers

- Ortaçağ’da Bilgi ve Sosyal Pratik: Şam (1190-1350), Michael Chamberlain

- Memlüklerin Son Asrında Hadis: Kahire (1392-1517), Halit Özkan

- Ortaçağ Kahire’sinde Bilginin İntikali: İslami Eğitimin Sosyal Tarihi, Jonathan P. Berkey

 İslâm Medeniyetinin Teşekkül Dönemi

Editör: Ali Hakan Çavuşoğlu (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)

- Sünnî Düşüncenin Teşekkülü: Din-Yorum-Dindarlık, Christopher Melchert

- Şîa ve Hadis: Başlangıcından Ku¨tu¨b-i Erbaa’ya Hadis Rivayeti ve İsnad, Bekir Kuzudişli

 Modernleşme Öncesi Tecdid Hareketleri

Editör: Eyyüp Said Kaya (İstanbul Şehir Üniversitesi)

- Batı Gözüyle Tecdid: İslâm Dünyasında Tecdid Hareketleri 1700-1850, ed. Nail Okuyucu

 Modernleşme Sürecinde İslâmî İlimler ve İslâm Düşüncesi

Editör: Tuncay Başoğlu (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)

- Modern İslâm Hukuk Düşüncesi: Reşid Rıza Örneği, Özgür Kavak

- Meşrutiyetten Cumhuriyete, Makaleler, Elmalılı M. Hamdi Yazır

- Felsefe Makaleleri, Babanzâde Ahmed Naim

- Çağdaş İslami Akımlar, Mehmet Ali Büyükkara

- Felsefe Dersleri, Babanzâde Ahmed Naim

 

Motor Kurye ile Teslim
Bu Ürünün Bulunduğu Şubelerimiz:
  • pandora.com.tr
  • Beyoğlu
  • Nişantaşı

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı