Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - İlgün, Candaş

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Candaş İlgün

Yayınevi: Adalet

ISBN: 9786051462752

Türkçe | 194 Sayfa | 13 x 19,5 cm.

Tür: Yasa, Mevzuat

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 7. 11. 2013 tarihinde TBMM de kabul edilmiş, ancak 6 ay sonra yürürlüğe girmesi benimsenmiştir. Kanun bu haliyle Tüketici Hukukuna daha geniş bir yaklaşım getirmiş ve kanunun kapsamı oldukça geniş tutulmuştur.

 Kanun taraflardan birinin tüketici, diğerinin satıcı/sağlayıcı olduğu tüm hukuki işlemleri bu kapsama dahil etmiştir. Eserde, okuyucuya yararlı olması için kanun maddelerinin altında, konuyu açıklayan açıklamalara yer verilmiştir.

BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1--Amaç-1
Madde 2--Kapsam-9
Madde 3--Tanımlar-10
İKİNCİ KISIMGENEL ESASLAR
Madde 4--Temel ilkeler-13
Madde 5--Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar-22
Madde 6--Satıştan kaçınma-31
Madde 7--Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler-32
ÜÇÜNCÜ KISIM AYIPLI MAL VE HİZMETLER BİRİNCİ BÖLÜM AYIPLI MALLAR
Madde 8--Ayıplı mal-33
Madde 9--Ayıplı maldan sorumluluk-37
Madde 10--İspat yükü-41
Madde 11--Tüketicinin seçimlik hakları-45
Madde 12--Zamanaşımı-50
İKİNCİ BÖLÜMAYIPLI HİZMETLER
Madde 13--Ayıplı hizmet-53
Madde 14--Ayıplı hizmetten sorumluluk-54
Madde 15--Tüketicinin seçimlik hakları-55
Madde 16--Zamanaşımı-57
DÖRDÜNCÜ KISIM TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ BİRİNCİ BÖLÜM TAKSİTLE SATIŞ
Madde 17--Taksitle satış sözleşmeleri-58
Madde 18--Cayma hakkı-60
Madde 19--Temerrüt-61
Madde 20--Erken ödeme-63
Madde 21--Diğer hususlar-64
İKİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ KREDİLERİ
Madde 22--Tüketici kredisi sözleşmeleri-64
Madde 23--Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü-66
Madde 24--Cayma hakkı-67
Madde 25--Faiz oranı-69
Madde 26--Sözleşmede değişiklik yapılması-71
Madde 27--Erken ödeme-72
Madde 28--Temerrüt-73
Madde 29--Sigorta yaptırılması-74
Madde 30--Bağlı krediler-75
Madde 31--Diğer hususlar-79
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KONUT FİNANSMANI
Madde 32--Konut finansmanı sözleşmeleri-82
Madde 33--Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü-83
Madde 34--Temerrüt-84
Madde 35--Bağlı krediler-86
Madde 36--Faiz oranı-88
Madde 37--Erken ödeme-90
Madde 38--Sigorta yaptırılması-91
Madde 39--Diğer hususlar-92
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI
Madde 40--Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri-95
Madde 41--Şekil şartı-96
Madde 42--Teminat-97
Madde 43--Cayma hakkı-98
Madde 44--Konutun teslimi-101
Madde 45--Sözleşmeden dönme-101
Madde 46--Diğer hususlar-104
BEŞİNCİ BÖLÜM DİĞER TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ
Madde 47--İşyeri dışında kurulan sözleşmeler-104
Madde 48--Mesafeli sözleşmeler-110
Madde 49--Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler-116
Madde 50--Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri-121
Madde 51--Paket tur sözleşmeleri-127
Madde 52--Abonelik sözleşmeleri-133
Madde 53--Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları-136
BEŞİNCİ KISIM TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE MENFAATLERİNİN KORUNMASI
Madde 54--Fiyat etiketi-139
Madde 55--Tanıtma ve kullanma kılavuzu-141
Madde 56--Garanti belgesi-144
Madde 57--İhtiyari garanti-146
Madde 58--Satış sonrası hizmetler-148
Madde 59--Tüketicinin bilinçlendirilmesi-151
Madde 60--Tüketici ödülleri-152
ALTINCI KISIM TİCARİ REKLÂM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR
Madde 61--Ticari reklâm-153
Madde 62--Haksız ticari uygulamalar-156
Madde 63--Reklâm Kurulu-158
YEDİNCİ KISIM TÜKETİCİ KURULUŞLARI BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ KONSEYİ VE REKLÂM KONSEYİ
Madde 64--Tüketici Konseyi-163
Madde 65--Reklâm Konseyi-163
İKİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ
Madde 66--Kuruluşu ve görev alanı-164
Madde 67--Raportör-166
Madde 68--Başvuru-169
Madde 69--İnceleme-171
Madde 70--Karar ve karara itiraz-171
Madde 71--Huzur hakkı ve ücreti-174
Madde 72--Diğer hususlar-174
SEKİZİNCİ KISIM YARGILAMA, DENETİM VE CEZAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 73--Tüketici mahkemeleri-175
Madde 74--Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması-178
Madde 75--Denetim-179
Madde 76--Tüketici ürünü ve hizmet denetimi-180
Madde 77--Ceza hükümleri-181
Madde 78--Cezalarda yetki ve itiraz-186
DOKUZUNCU KISIM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 79--Yiyecek taklidi ürünler-187
Madde 80--Piramit satış sistemleri-189
Madde 81--Test, muayene ve analizler-189
Madde 82--Ödenek-189
Madde 83--Diğer hükümler-190
Madde 84--Yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler-190
Madde 85--Kadro ihdası-190
Madde 86--Yürürlükten kaldırılan hükümler-190
Geçici Madde 1-Geçiş hükümleri-191
Madde 87--Yürürlük-191
Madde 88--Yürütme-191

Genel Gerekçe--192

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı