%10
Türk Medeni Kanunu : Türk Borçlar Kanunu : Cep Boy - Ercan, İsmail

Türk Medeni Kanunu : Türk Borçlar Kanunu : Cep Boy

İsmail Ercan

Yayınevi: Kuram

ISBN: 9786059637435

Türkçe | 676 Sayfa | Cep boy |  9 x 13,5 cm

Tür: Hukuk

  • 13,05 TL
  • 14,50 TL

Kitaptaki konuların ana başlıkları:

TÜRK MEDENİ KANUNU
Başlangıç: HUKUKUN UYGULANMASI VE KAYNAKLARI
BİRİNCİ KİTAP: KİŞİLER HUKUKU 
BİRİNCİ KISIM: GERÇEK KİŞİLER
Birinci Bölüm: KİŞİLİK
İkinci Bölüm: KİŞİSEL DURUM SİCİLİ
İKİNCİ KISIM: TÜZEL KİŞİLER
Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER
İkinci Bölüm: DERNEKLER
Üçüncü Bölüm: VAKIFLAR
İKİNCİ KİTAP: AİLE HUKUKU 
BİRİNCİ KISIM: EVLİLİK HUKUKU 
Birinci Bölüm: EVLENME 
İkinci Bölüm: BOŞANMA
Üçüncü Bölüm: EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
Dördüncü Bölüm: EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ
İKİNCİ KISIM: HISIMLIK
Birinci Bölüm: SOYBAĞININ KURULMASI
İkinci Bölüm: AİLE
ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET
Birinci Bölüm: VESAYET DÜZENİ
İkinci Bölüm: VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
Üçüncü Bölüm: VESAYETİN SONA ERMESİ
ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU 
BİRİNCİ KISIM: MİRASÇILAR
Birinci Bölüm: YASAL MİRASÇILAR
İkinci Bölüm: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ
Birinci Bölüm: MİRASIN AÇILMASI
İkinci Bölüm: MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI
Üçüncü Bölüm: MİRASIN PAYLAŞILMASI
DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU 
BİRİNCİ KISIM: MÜLKİYE T
Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER 
İkinci Bölüm: TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
Üçüncü Bölüm: TAŞINIR MÜLKİYETİ
İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNÎ HAKLAR
Birinci Bölüm: İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ
İkinci Bölüm: TAŞINMAZ REHNİ
Üçüncü Bölüm: TAŞINIR REHNİ
ÜÇÜNCÜ KISIM: ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
Birinci Bölüm: ZİLYETLİK
İkinci Bölüm: TAPU SİCİLİ

TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER 
İkinci Bölüm: KİŞİLER HUKUKU
Üçüncü Bölüm: AİLE HUKUKU
Dördüncü Bölüm: MİRAS HUKUKU
Beşinci Bölüm: EŞYA HUKUKU
Altıncı Bölüm: DİĞER HÜKÜMLER

TÜRK BORÇLAR KANUNU
BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
Birinci Bölüm: BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
İkinci Bölüm: BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
Üçüncü Bölüm: BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMAN AŞIMI?
Dördüncü Bölüm: BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
Beşinci Bölüm: BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİ KLERİ
İKİNCİ KISIM: ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
Birinci Bölüm: SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İkinci Bölüm: MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ
Üçüncü Bölüm: BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ
Dördüncü Bölüm: KİRA SÖZLEŞMESİ
Beşinci Bölüm: ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ
Altıncı Bölüm: HİZMET SÖZLEŞMELERİ
Yedinci Bölüm: ESER SÖZLEŞMESİ
Sekizinci Bölüm: YAYIM SÖZLEŞMESİ
Dokuzuncu Bölüm: VEKÂLET İLİŞKİLERİ
Onuncu Bölüm: VEKÂLETSİZ İŞGÖRME
On Birinci Bölüm: KOMİSYON SÖZLEŞMESİ
On İkinci Bölüm: TİCARİ TEMSİLCİLER, TİCARİ VEKİLLER VE DİĞER TACİR YARDIMCILARI
On Üçüncü Bölüm: HAVALE
On Dördüncü Bölüm: SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ
On Beşinci Bölüm: KEFALET SÖZLEŞMESİ
On Altıncı Bölüm: KUMAR VE BAHİS
On Yedinci Bölüm: ÖMÜR BOYU GELİ R VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ
On Sekizinci Bölüm: ADİ ORTAKLI K SÖZLEŞMESİ

TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER
İkinci Bölüm: DİĞER HÜKÜMLER

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU
BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
Birinci Bölüm: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
İKİNCİ KISIM: NÜFUS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Birinci Bölüm: YETKİLİLER VE NÜFUS KÜTÜKLERİ
İkinci Bölüm: NÜFUS KAYITLARININ ÖZELLİ KLERİ
Üçüncü Bölüm: NÜFUS KÜTÜKLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN ESASLAR
ÜÇÜNCÜ KISIM: NÜFUS OLAYLARI
Birinci Bölüm: DOĞUM
İkinci Bölüm: EVLENME
Üçüncü Bölüm: BOŞANMA VE EVLİLİĞİN İPTALİ 
Dördüncü Bölüm: TANIMA VE EVLÂT EDİNME
Beşinci Bölüm: ÖLÜM VE GAİPLİ K
DÖRDÜNCÜ KISIM: KAYIT DÜZ ELTMELERİ
Birinci Bölüm: NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
İkinci Bölüm: MADDÎ HATALAR VE NÜFUS KAYDININ İPTALİ 
BEŞİNCİ KISIM: KİMLİK KRTI, ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI VE MAVİ KART
ALTINCI KISIM: NÜFUS KAYITLARINDAKİ BİLGİLERİN VERİLMESİ
YEDİNCİ KISIM: TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI
SEKİZİNCİ KISIM: ADRES KAYIT SİSTEMİ
DOKUZUNCU KISIM: ORTAK HÜKÜMLER
ONUNCU KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
ON BİRİNCİ KISIM: CEZA HÜKÜMLERİ
ON İKİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
ON ÜÇÜNCÜ KISIM: GEÇİCİ HÜKÜMLER

TAPU KANUNU

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN

 

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı