Yabancılar ve Mülteci Hukukuna İlişkin Danıştay 10. Daire Kararları - Ekşi, Nuray

Yabancılar ve Mülteci Hukukuna İlişkin Danıştay 10. Daire Kararları

Nuray Ekşi

Yayınevi: Beta

Yayın tarihi: 08/2012

ISBN: 9786053777342

Yazar : Bülent Çiçekli

Türkçe | 357 Sayfa | 16 x 23,5 cm.

Tür: Hukuk

Birinci Bölüm: Yabancıların İkamet, Seyehat, Çalışma Hakları, Sınırdışı Edilmeleri ve Vatandaşlık Başvurularına İlişkin Danıştay 10. Daire Kararları • Pasaport Kanunu md.5 / Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md.3 / Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Vize Anlaşması md.3 ve md.4 • Pasaport Kanunu md. 8(5) / Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 19 ve md.22 • Pasaport Kanunu md. 8(5) / Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7(B) • Pasaport Kanunu md. 8(5) / Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7(B) ve md. 19 • Yabancıların Çalışma İzinleri Çalışma Vizeleri ve İkamet Tezkerelerine İlişkin 155 Sayılı Genelge md. (İ) ve md. (N) • Turizmi Teşvik Kanunu md. 18(a) md.37 / Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md.15 ve md.19 / Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md. 1-2 md.5-6-7 md. 11 md.16 ve md.20 / Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği md.58 / Belgeli Turizm İşletmelerinde Yabancı Personel ve Sanatkarların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik md.4 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md.22 md.26-27 / Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu md.33 md.34-35 / Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği md.3 md.55 (ı) md. 55(2) ve Geçici md. 1 • Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md.10 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md.1 md.3 md.14(a) / Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik md. 15(b) • 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 6-7 md. 11 / 10.10. 1983 Tarih ve 83/7229 Sayılı Vatandaşlıkla İlgili Kanunların Uygulanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Yönergesi • 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 5 ve md. 42 • Turizmi Teşvik Kanunu md. 18 (a) ve md. 37(b) / Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md.1-2 ve md.5-6 / Belgeli Turizm İşletmelerinde Yabancı Personel ve Sanatkarların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik md.4 • Anayasa md.41 / Türk Medeni Kanunu md.156 / Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md.7 • 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md.5-6 • Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği md.3 • Pasaport Kanunu md.34 /403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md.5-6 ve md.11 / Türk Vatandaşlık Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmenlik md. 2(e) • Anayasa md.41 / Türk Medeni Kanunu md. 156 / Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md.14(a) / Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik • Avukatlık Kanunu md.3 (a) / Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md.2 md.4 13-14 / Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği md.9 md.21 / Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu Özel Kuruluş veya İşyerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun md.1 md.3 md.6-7 • Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md.7 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md. 14(a) (b) • 403 Sayılı Türk vatandaşlığı Kanunu md. 5-6 md. 11 • Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7(c) vd. md.19 • Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md.19 İkinci Bölüm: Mülteci ve Sığınmacılara İlişkin Danıştay 10. Daire Kararları • 1994 Yönetmeliği md. 3-4 md.26 ve md.29 (2) İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun md. 7(1) md. 11 ve md. 15(1) (b) • 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 6 • 1994 Yönetmeliği md.4 / 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31(1) • 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 (1) • 1994 Yönetmeliği / md. 4 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 (1) ve md. 33 • 1994 Yönetmeliği md.1 md.3 md.4 / 1951 Cenevre Konvansiyonu md.31 • 1994 Yönetmeliği md.4 / 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 ve md. 33 • 1994 Yönetmeliği md. / 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 • 1994 Yönetmeliği md.4 / 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 İşkenceye ve Diğer Zalimane; Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi md. 3 • 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 1 • İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun md. 27 ve md.52 • 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 / 1994 Yönetmeliği md. 1 md.3-4 ve md. 6 • 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 • İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun md. 52 • Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi md. 16 • 1994 Yönetmeliği md. 3 / Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md.23/ İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçülücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi md.3 • 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 51 • İdari Yargılama Usulü Hakkında md. 27 ve md.52 • 1994 Yönetmeliği md. 3 / İçişleri Bakanlığı’nın 57 Sayılı Genelgesi md. 12-13 / 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 1 md. 3 md. 12 md. 31-32 • 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 • 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 / Pasaport Kanunu md. 1 ve md. 2 / Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 1 ve md. 19 • Vergi Usul Kanunu md. 19 / Harçlar Kanunu md. 1 ve 88 (d) • Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi md.3 / İşkencesinin Önlenmesine Dair Sözleşme 1951 Cenevre Konvansiyonu md.33 • 1994 Yönetmeliği md. 3 / 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 • 1994 yönetmeliği md. 3

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı